Balkanski savet
za održivi razvoj i edukaciju

Doprinos održivom razvoju, promovisanje istog i unapređenje profesionalnih performansi pojedinaca i organizacija u skladu sa konceptom saradnje i razvoja „sa ljudskim likom“ u Srbiji i regionu, a u skladu sa evropskom perspektivom regiona

Slider 1

Aktuelne Obuke

Loading ...

Izmene i dopune zaкona o inspeкcijsкom nadzoru u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu. Kontrolne liste RSD 7.800

U toku primene Zakona o inspekcijskom nadzoru pripremljene su različite analize, metodologije i studije koje se odnose na oblast inspekcijskog nadzora sa raznovrsnim i sadržajnim preporukama. Ove preporuke su pretočene u smernice i preporuke Кoordinacione komisije, koja je u međuvremenu imala živu aktivnost usmerenu na unapređenje rada i koordinacije inspekcija. U okviru Кoordinacione komisije utvrđene […]

Detaljnije

Loading ...

Bezbedan i zdrav rad – odgovornost i sprovođenje mera RSD 7.800

Rukovodioci,  po nivoima rukovođenja treba da budu najjača karika u sistemu zaštite ljudi u procesima rada kod svih društveno odgovornih poslodavaca. Za svakog poslodavca,  da bi zaštitio svoje poslovanje , od ključne važnosti je individualizacija odgovornosti. Sve poslove, u ime poslodavca obavljaju nadležna lica, te je konkretizacija odgovornosti, odnosno uspostavljanje sistema, u kojem će se […]

Detaljnije

Loading ...

Elektronsko poslovanje. Elektronsko kancelarijsko poslovenje RSD 8.500

Na radionici 07. 12. 2018. upoznajte se sa svim aspektima elektronskog poslovanja: Infrastruktura E - poslovanja, Pravni okviri, Kancelarijsko poslovanje, Elektronski potpis i elektronski sertifikat, Zaštita informacionih sistema.

Detaljnije

Loading ...

Praksa Republičke komisije u postupcima javnih nabavki. Komunikacija između naručioca i ponuđača RSD 10.500

Balkanski savet Vas poziva da se upoznate sa odlukama Republičke komisije za zaštitu prava u kojima je ista u poslednjih godinu dana razmatrala interesantne situacije po pitanju komunikacije između naručioca i potencijalnih ponuđača; uslova za učešće, kriterijuma i tehničkih specifikacija, kao i određenih specifičnih procesnih situacija. Verujemo da će ove teme interesovati sve koji svakodnevno […]

Detaljnije

Loading ...

Upoznavanje sa novinama i rad na Portalu CROSO RSD 9.500

Novi termin: 21. 12. 2018.
Usled velikog interesovanja, otvorili smo novu grupu za obuku za rad na Portalu CROSO na kojoj možete, kroz praktičan prikaz predavača, saznati više o korišćenju i novinama na Portalu centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Detaljnije

Loading ...

Novine u oblasti radnih odnosa i obračuna zarada. Problemi u praksi RSD 10.500

Novi termin - 07. novembar 2018. godine.
Saznajte koje su novine definisane izmenama i dopunama Zakona o radu u 2018. godini i kako rešiti probleme sa kojima se susrećete u praksi.

Detaljnije

Balkanske poslovne vesti

Vesti o privrednim aktivnostima u regionu Balkana

Prijavite se na naš newsletter

Obavešavamo o seminarima i događajima koje Balkanski Savet organizuje, u njima učestvuje ili smatramo da je korisno za naše korisnike.