Balkanski savet
za održivi razvoj i edukaciju

Doprinos održivom razvoju, promovisanje istog i unapređenje profesionalnih performansi pojedinaca i organizacija u skladu sa konceptom saradnje i razvoja „sa ljudskim likom“ u Srbiji i regionu, a u skladu sa evropskom perspektivom regiona

Slider 1

Aktuelne Obuke

Loading ...

PRIPREMA PRAVNIH SUBJEKATA ZA INSPEKCIJSKI NADZOR U OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADOM RSD 10.500

Kroz interaktivni seminar, 24.maj 2018, što bolje i efikasnije pripremite se za nadzor inspekcije za zaštitu životne sredine, i upoznajte se sa novom metodologijom kako bi i sami mogli da utvrdite nivo rizika i da poboljšate svoj učinak u oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom.

Detaljnije

Loading ...

U susret novoj regulativi u oblasti javnih nabavki. Novine u zaštiti prava RSD 10.500

Na radionici 24.maja se svi akteri mogu pravovremeno upoznati sa uočenim problemima u funkcionisanju sistema javnih nabavki, idejama za njihovo prevazilaženje, sve kako bi se aktivno uključili u predstojeće javne rasprave koje moraju prethoditi usvajanju Zakona, a sa ciljem zaštite svojih poslovnih interesa.

Detaljnije

Loading ...

PRIMENA EVROPSKE DIREKTIVE O MAŠINAMA (uključujući i PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI MAŠINA) RSD I blok 19.500 , II blok 12.500 Kotizacija za ceo program 29.500

Na radionici 24, 25. i 26. aprila, bićete upoznati sa izmenama i dopunama Pravilnika o bezbenosti mašina i odgovornostima u slučaju pojave neželjenih događaja kojima se smatra odgovornim: pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje mašinu stavlja na tržište i/ili upotrebu, što je u skladu są pripadajućim Zakonima koji uključuju i kaznene odredbe. Posebna pažnja, u okviru radionice, biće posvećena i radu inspekcijskih službi.

Detaljnije

Loading ...

ZAKON O PREKRŠAJIMA RSD 10.500

Obaveze i odgovornosti pravnih lica i odgovornih lica u pravnom licu     Kjučne teme seminara: Šira mogućnost zaključenja sporazuma o priznanju prekršaja, interes okrivljenog; Odgovornost pravnih lica (kompanija), odgovornih lica u kompanijama i vozača za prekršaje učinjene vozilima u vlasništvu kompanija (granice odgovornosti, mogućnost oslobađanja odgovornosti, krivica, zaključenje sporazuma o priznanju prekršaja); Prekršajni nalog […]

Detaljnije

Loading ...

NOVA ZAKONSKA REŠENJA U 2018. GODINI U OBLASTI RADNIH ODNOSA I PROBLEMI U PRAKSI RSD 10.500

ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA. PRAVO ZAPOSLENOG NA ZARADU (PLATU) I DRUGA NOVČANA PRIMANJA
Saznajte koje su novine definisane izmenama i dopunama Zakona o radu na seminaru 29. marta 2018.

Detaljnije

Loading ...

OBAVEZE IZVEŠTAVANJA O OTPADU RSD 10.500

Rok za dostavljanje godišnjih Izveštaja o otpadu je 31.03.2018. Upoznajte se sa obavezama izveštavanja o otpadu kroz on-line prikaz aplikacije na seminaru 24.februara, u hotelu Šumadija - Beograd.

Detaljnije

Balkanske poslovne vesti

Vesti o privrednim aktivnostima u regionu Balkana

Prijavite se na naš newsletter

Obavešavamo o seminarima i događajima koje Balkanski Savet organizuje, u njima učestvuje ili smatramo da je korisno za naše korisnike.