Balkanski savet
za održivi razvoj i edukaciju

Doprinos održivom razvoju, promovisanje istog i unapređenje profesionalnih performansi pojedinaca i organizacija u skladu sa konceptom saradnje i razvoja „sa ljudskim likom“ u Srbiji i regionu, a u skladu sa evropskom perspektivom regiona

Slider 1

Aktuelne Obuke

Loading ...

Elektronsko poslovanje i elektronsko kancelarijsko poslovenje RSD 8.500

PROGRAM RADIONICE: Elektronsko poslovanje Koncepti elektronskog poslovanja Forme elektronskog poslovanja Modeli elektronskog poslovanja Model elektronske trgovine Aukcijski model Model portala Model sa dinamičkim određivanjem cena Modeli grupne kupovine Onlajn zajednice Infrastruktura elektronskog poslovanja Komponente IT infrastructure Internet i savremeno poslovanje Razvoj aplikacija elektronskog poslovanja u internet okruženju Računarstvo u oblaku Upravljanje digitalnim identitetima Infrastruktura javnih […]

Detaljnije

Loading ...

Praksa Republičke komisije u postupcima javnih nabavki. Komunikacija između naručioca i ponuđača RSD 10.500

Balkanski savet Vas poziva da se upoznate sa odlukama Republičke komisije za zaštitu prava u kojima je ista u poslednjih godinu dana razmatrala interesantne situacije po pitanju komunikacije između naručioca i potencijalnih ponuđača; uslova za učešće, kriterijuma i tehničkih specifikacija, kao i određenih specifičnih procesnih situacija. Verujemo da će ove teme interesovati sve koji svakodnevno […]

Detaljnije

Loading ...

Upravljanja hemikalijama – E-portal, Aneks VIII CLP Uredbe, SIP RSD 11.500

Saznajte sve o novouspostavljenom e-portalu za dostavljanje podataka u Integralni registar hemikalija; obavezama uvoznika i daljih korisnika u vezi dostavljanja podataka centru za kontrolu trovanja ili nekom drugom imenovanom organu u skladu sa Aneksom VIII CLP Uredbe i profilu identiteta supstance koji se izrađuje prilikom registracije supstance u Evropskoj agenciji za hemikalije u skladu sa odredbama REACH i CLP Uredbe.

Detaljnije

Loading ...

Upoznavanje sa novinama i rad na Portalu CROSO RSD 9.500

Novi termin 15. novembar 2018.
Usled velikog interesovanja, otvorili smo novu grupu za obuku za rad na Portalu CROSO na kojoj možete, kroz praktičan prikaz predavača, saznati više o korišćenju i novinama na Portalu centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Detaljnije

Loading ...

Novine u oblasti radnih odnosa i obračuna zarada. Problemi u praksi RSD 10.500

Novi termin - 07. novembar 2018. godine.
Saznajte koje su novine definisane izmenama i dopunama Zakona o radu u 2018. godini i kako rešiti probleme sa kojima se susrećete u praksi.

Detaljnije

Loading ...

Komunikacija uživo RSD 9.500

Poslovne odluke koje su posledica loše komunikacije mogu da dovedu do gubitka saradnje sa postojećim ili potencijalnim klijentima, do manje efikasnosti u obavljanju posla u timu pa samim tim i do probijanja rokova i lošijeg kvaliteta proizvoda ili usluga, do nezadovoljstva zaposlenih i do veće fluktuacije. Veštine komunikacije uživo nisu nešto što možete da naučite […]

Detaljnije

Balkanske poslovne vesti

Vesti o privrednim aktivnostima u regionu Balkana

Prijavite se na naš newsletter

Obavešavamo o seminarima i događajima koje Balkanski Savet organizuje, u njima učestvuje ili smatramo da je korisno za naše korisnike.