Balkanski savet
za održivi razvoj i edukaciju

Doprinos održivom razvoju, promovisanje istog i unapređenje profesionalnih performansi pojedinaca i organizacija u skladu sa konceptom saradnje i razvoja „sa ljudskim likom“ u Srbiji i regionu, a u skladu sa evropskom perspektivom regiona

Slider 1

Aktuelne Obuke

Loading ...

Zaštita podataka o ličnosti u ustanovama obrazovanja

Opšte iskustvo dobre ISMS( Information security Managment System ) prakse ukazuje da su poslovni podaci i informacije primarno dobro štićeni, dok su podaci o ličnosti (lični podaci-LP) u velikoj meri „labavo tretirani“. Zato je EU „Opšta regulative za zaštitu podataka – GDPR (General Data Protection Regulation), objavljena 25.05.2016. sa grejs periodom od 2 godine i […]

Detaljnije

Loading ...

Zdravstvena ispravnost i bezbednost hrane sa osvrtom na HACCP i ISO standarde

Novi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane (“Sl. glasnik RS”, br. 17/2019) koji će obezbediti visok nivo zaštite života i zdravlja ljudi i interesa potrošača, usvojen je 14. marta 2019. godine. Izmenama i dopunama Zakona uvodi se novi koncept kojim su obuhvaćeni svi sektori u lancu hrane: proizvodnju, skladištenje, transport hrane kao i maloprodaja. […]

Detaljnije

Loading ...

Elektronstronsko kancelarijsko poslovanje

PROGRAM RADIONICE: Elektronsko poslovanje Koncepti elektronskog poslovanja Forme elektronskog poslovanja Modeli elektronskog poslovanja Model elektronske trgovine Aukcijski model Model portala Model sa dinamičkim određivanjem cena Modeli grupne kupovine Onlajn zajednice Infrastruktura elektronskog poslovanja Komponente IT infrastructure Internet i savremeno poslovanje Razvoj aplikacija elektronskog poslovanja u internet okruženju Računarstvo u oblaku Upravljanje digitalnim identitetima Infrastruktura javnih […]

Detaljnije

Loading ...

Šifarnik zanimanja i rad na Portalu CROSO

Do kraja 2019. godine poslodavci su u obavezi da ažuriraju podatke o zaposlenima prema novom šifarniku zanimanja odnosno od 1. januara 2020. godine koristiće se isključivo novi šifarnik koji obuhvata 3. 641 zanimanje, a lista je usklađena sa potrebama privrede i tržišta rada u Srbiji, kao i sa međunarodnim standardom.   Ciljna grupa: Ovlašćena lica […]

Detaljnije

Loading ...

Praksa Republičke Кomisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Balkanski savet Vas poziva da prisustvujete obuci na kojoj će biti razmatrane teme koje su aktuelne u javnim nabavkama, a tiču se najnovije prakse Republičke komisije za zaštitu prava, kroz odluke koje ove institucije koje su donete u poslednjih godinu dana. Ključne teme: Кomunikacija u postupku javne nabavke Tehničke specifikacije adrovski i tehnički kapacitet za […]

Detaljnije

Loading ...

Zaštita podataka o ličnosti i usklađenost sa GDPR – Novi Zakon

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ZZPL/ GDPR (General Data Protection Regulation – Opšta Regulativa za zaštitu podataka) –usvojen je u novembru prošle godine ( ,,Sl.glasnik RS“ broj 87/2018 ).U punu primenu je ušao 21.avgusta 2019.godine zbog usklađivanja sa regulativom Evropske unije. Seminar je namenjen: svima koji skupljaju, obrađuju, prenose, skladište ili arhiviraju LP zaposlenih, […]

Detaljnije

Balkanske poslovne vesti

Vesti o privrednim aktivnostima u regionu Balkana

Prijavite se na naš newsletter

Obavešavamo o seminarima i događajima koje Balkanski Savet organizuje, u njima učestvuje ili smatramo da je korisno za naše korisnike.