Balkanski savet
za održivi razvoj i edukaciju

Doprinos održivom razvoju, promovisanje istog i unapređenje profesionalnih performansi pojedinaca i organizacija u skladu sa konceptom saradnje i razvoja „sa ljudskim likom“ u Srbiji i regionu, a u skladu sa evropskom perspektivom regiona

Slider 1

Aktuelne Obuke

Loading ...

Novi Zakon o javnim nabavkama

Donet je Novi Zakon o javnim nabavkama, koji je u primeni od 1. jula 2020. godine.

Šta aktere u javnim nabavkama očekuje u Novom zakonu, koje se novine očekuju, kako će se one odraziti na sprovođenje i učešće u postupcima javnih nabavki, učesnike će upoznati eksperti za javne nabavke na radionici 04. marta 2020.

Detaljnije

Loading ...

Izveštavanja o otpadu – Nove obaveze sakupljača i drugih vlasnika otpada

Koje su nove obaveze u načinu izveštavanja sakupljača i drugih vlasnika otpada saznajte 29. februara uz eksperte sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti izveštavanja o industrijskom i komunalnom zagađivanju. Rok za dostavljanje godišnjih Izveštaja o otpadu sa podacima za prethodnu godinu je 31.03.2020. Izveštaji se dostavljaju preko informacionog Sistema Nacionalnog registra izvora zagađivanja.

Detaljnije

Loading ...

Elektronstronsko kancelarijsko poslovanje

Na radionici 06. marta 2020. upoznajte se sa svim aspektima elektronskog poslovanja: Infrastruktura E - poslovanja, Pravni okviri, Kancelarijsko poslovanje, Elektronski potpis i elektronski sertifikat, Zaštita informacionih sistema.

Detaljnije

Loading ...

Veštine ruкovođenja

Ljudsko ponašanje pokreću različiti motivi na različite načine, iz tog razloga korisno je razumeti važnost razvoja sopstvenih veština u procesu rukovođenja i komunikaciji sa zaposlenima. Na obuci 22. februara upoznajte se sa osnovnim principima savremenog pristupa rukovođenju i unaprede već postojeće veštine.

Detaljnije

Loading ...

Šifarnik zanimanja i novine na Portalu CROSO

Na radionici koju organizujemo 28. februara, kroz praktičan prikaz predavača, upoznajte se sa novim načinom izveštavanja, preuzimanjem izveštaja i drugim novinama na portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja kao i sa Novim šifarnikom zanimanja koji će isključivo da se koristit od 01. januara 2021. godine.

Detaljnije

Loading ...

Zakon o agencijskom zapošljavanju

Ciljna grupa: Predstavnici poslodavaca, odnosno ovlašćena lica za odlučivanje o pravima i obavezama i odgovornostima zaposlenih, zaposleni i sindikalni predstavnici koji rade na primeni zakona i drugih propisa. Cilj seminara: Upoznavanje sa novim Zakonom o agencijskom zapošljavanju koji je u primeni od 01. marta 2020. godine. Izuzetno, odredbe koje se odnose na uslove za rad […]

Detaljnije

Balkanske poslovne vesti

Vesti o privrednim aktivnostima u regionu Balkana

Prijavite se na naš newsletter

Obavešavamo o seminarima i događajima koje Balkanski Savet organizuje, u njima učestvuje ili smatramo da je korisno za naše korisnike.