Balkanski savet
za održivi razvoj i edukaciju

Doprinos održivom razvoju, promovisanje istog i unapređenje profesionalnih performansi pojedinaca i organizacija u skladu sa konceptom saradnje i razvoja „sa ljudskim likom“ u Srbiji i regionu, a u skladu sa evropskom perspektivom regiona

Slider 1

Aktuelne Obuke

Loading ...

Zdravstvena ispravnost i bezbednost hrane sa osvrtom na HACCP i ISO standarde

Subjekti koji posluju sa hranom - pripremaju, proizvode, skladište i distribuiraju hranu moraju se odgovorno odnositi prema zakonima o inspekcijskom nadzoru i bezbednosti hrane. Koje sanitarno - higijenske zahteve, evidencije i kontrole moraju sprovoditi, i koje su kaznene odredbe za nepoštovanje zakonskih normi saznajte na seminaru 04. oktobra.

Detaljnije

Loading ...

Zakon o elektronskoj trgovini

U ekspanziji e-poslovanja, posebno e-trgovine, danas, gde poslovni sistemi distribuiraju svoje vrednosti (lične i poslovne podatke i informacije, novac, intelektualnu imovinu itd.) preko nepoverljivog Interneta drugim poslovnim sistemima, zaštita informacija postaje obavezan uslov za bezbednost poslovanja i konkurentsku prednost na širokom e-tržištu. Izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini (“Sl. glasnik RS”, br. 52/2019, od […]

Detaljnije

Loading ...

Zloupotreba bolovanja

Šta poslodavac može/treba/sme da uradi u slučaju postojanja sumnje u zloupotrebu bolovanja, na koji način i u kojim rokovima?
Ko, pod kojim uslovima, u kom slučaju i u kolikom trajanju utvrđuje privremenu sprečenost za rad? Ukoliko imate nedoumice u vezi ovih i drugih pitanja, rešite ih kroz priktičan rad i preporuke naših predavača na seminaru 20.09.2019.

Detaljnije

Loading ...

Šifarnik zanimanja i rad na Portalu CROSO

Na radionici koju organizujemo 27. septembra, kroz praktičan prikaz predavača, upoznajte se sa novim načinom izveštavanja, preuzimanjem izveštaja i drugim novinama na portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja kao i sa Novim šifarnikom zanimanja koji će isključivo da se koristit od 01. januara 2020. godine.

Detaljnije

Loading ...

Zdravstvena ispravnost i bezbednost hrane sa osvrtom na HACCP i ISO standarde

Subjekti koji posluju sa hranom - pripremaju, proizvode, skladište i distribuiraju hranu moraju se odgovorno odnositi prema zakonima o inspekcijskom nadzoru i bezbednosti hrane. Koje sanitarno - higijenske zahteve, evidencije i kontrole moraju sprovoditi, i koje su kaznene odredbe za nepoštovanje zakonskih normi?

Detaljnije

Loading ...

Novousvojeni podzakonski akti Zakona o zaštiti životne sredine i Zakona o upravljanju otpadom RSD 11.500

Upravljanje otpadom sve više dobija na značaju i samim tim se od privrednih subjekata zahteva da se sve aktivnosti u postupku rada sprovode u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine i Zakonom o upravljanju otpadom bezbedno i odgovorno. Na seminaru 19. oktobra kroz interaktivnost sa eminentnim ekspertima iz ovih oblasti razjasnite nedoumice i nađite odgovore koji će doprineti uspešnom usklađivanju sa zakonskom regulativom.

Detaljnije

Balkanske poslovne vesti

Vesti o privrednim aktivnostima u regionu Balkana

Prijavite se na naš newsletter

Obavešavamo o seminarima i događajima koje Balkanski Savet organizuje, u njima učestvuje ili smatramo da je korisno za naše korisnike.