Balkanski savet
za održivi razvoj i edukaciju

Doprinos održivom razvoju, promovisanje istog i unapređenje profesionalnih performansi pojedinaca i organizacija u skladu sa konceptom saradnje i razvoja „sa ljudskim likom“ u Srbiji i regionu, a u skladu sa evropskom perspektivom regiona

Slider 1

Aktuelne Obuke

Loading ...

Šifarnik zanimanja i rad na Portalu CROSO

Do kraja 2019. godine poslodavci su u obavezi da ažuriraju podatke o zaposlenima prema novom šifarniku zanimanja odnosno od 1. januara 2020. godine koristiće se isključivo novi šifarnik koji obuhvata 3. 641 zanimanje, a lista je usklađena sa potrebama privrede i tržišta rada u Srbiji, kao i sa međunarodnim standardom.   Ciljna grupa: Ovlašćena lica […]

Detaljnije

Loading ...

Praksa Republičke Кomisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Balkanski savet Vas poziva da prisustvujete obuci na kojoj će biti razmatrane teme koje su aktuelne u javnim nabavkama, a tiču se najnovije prakse Republičke komisije za zaštitu prava, kroz odluke koje ove institucije koje su donete u poslednjih godinu dana. Ključne teme: Кomunikacija u postupku javne nabavke Tehničke specifikacije adrovski i tehnički kapacitet za […]

Detaljnije

Loading ...

Zaštita podataka o ličnosti i usklađenost sa GDPR – Novi Zakon

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ZZPL/ GDPR (General Data Protection Regulation – Opšta Regulativa za zaštitu podataka) –usvojen je u novembru prošle godine ( ,,Sl.glasnik RS“ broj 87/2018 ).U punu primenu je ušao 21.avgusta 2019.godine zbog usklađivanja sa regulativom Evropske unije. Seminar je namenjen: svima koji skupljaju, obrađuju, prenose, skladište ili arhiviraju LP zaposlenih, […]

Detaljnije

Loading ...

Primena novih zakonskih rešenja u oblasti radnih odnosa i obračuna zarada

PRIMENA ZAKONSKIH REŠENJA U VEZI SA OSTVARIVANJEM PRAVA IZ RADNOG ODNOSA I PO OSNOVU RADA. NEDOUMICE I PROBLEMI U PRAKSI   Cilj seminara: Praktična primena odredbi propisa iz oblasti radnog zakonodavstva. Ciljna grupa: Predstavnici poslodavaca, odnosno ovlašćena lica za odlučivanje o pravima i obavezama i odgovornostima zaposlenih; zaposleni i sindikalni predstavnici koji rade na primeni […]

Detaljnije

Loading ...

Novousvojeni podzakonski akti Zakona o zaštiti životne sredine i Zakona o upravljanju otpadom

Usvojena zakonska regulativa obavezuje sve subjekte da prema stepenu negativnog uticaja pri obavljanju aktivnosti plaćaju naknadu, ali da istovremeno imaju mogućnost i prava da koriste sredstva Zelenog fonda Republike Srbije kako bi unapredili funkcionalno upravljanje otpadom. Očekuje se stupanje na snagu novih strateških dokumenata kojima će biti propisane dodatne obaveze i usklađivanje sa drugim sektorskim […]

Detaljnije

Loading ...

Higijenski uslovi propisani za rad u predškolsim ustanovama

Cilj ove radionice je da svim privatnim i državnim subjektima koji se bave ishranom, negom, preventivno-zdravstvenom i socijalnom zaštitom dece, pruži informacije o potrebama i razlozima za odgovoran odnos prema propisanim Zakonima i drugim konceptima (HACCP Sistem i standardi) – dobra higijenska praksa, priprema, proizvodnja i skladištenje  hrane.  Radionica je namenjena osnivačima predškolskih ustanova, medicinskim […]

Detaljnije

Balkanske poslovne vesti

Vesti o privrednim aktivnostima u regionu Balkana

Prijavite se na naš newsletter

Obavešavamo o seminarima i događajima koje Balkanski Savet organizuje, u njima učestvuje ili smatramo da je korisno za naše korisnike.