Balkanski savet
za održivi razvoj i edukaciju

Doprinos održivom razvoju, promovisanje istog i unapređenje profesionalnih performansi pojedinaca i organizacija u skladu sa konceptom saradnje i razvoja „sa ljudskim likom“ u Srbiji i regionu, a u skladu sa evropskom perspektivom regiona

Slider 1

Aktuelne Obuke

Loading ...

Bezbednost i dobra higijenska praksa u predškolskim ustanovama (jasle i vrtići) RSD 9.500

Ukoliko ste prepoznali važnost naše radionice, a propustili ste priliku da prisustvujete istoj, možete se priključiti novoj grupi 25.juna i saznate više o dobroj higijenskoj praksi u svim objektima koji se bave ishranom, negom, preventivno-zdravstvenom i socijalnom zaštitom dece.

Detaljnije

Loading ...

U susret novoj regulativi u oblasti javnih nabavki. Novine u zaštiti prava RSD 10.500

Na radionici 6. jula, svi akteri se mogu pravovremeno upoznati sa uočenim problemima u funkcionisanju sistema javnih nabavki, idejama za njihovo prevazilaženje, sve kako bi se aktivno uključili u predstojeće javne rasprave koje moraju prethoditi usvajanju Zakona, a sa ciljem zaštite svojih poslovnih interesa.

Detaljnije

Loading ...

Novousvojeni podzakonski akti Zakona o zaštiti životne sredine i Zakona o upravljanju otpadom RSD 10.500

Upoznajte se sa novousvojenim pravilnicima ("Sl. glasnik RS" br. 038 od 18.05.2018) i Uredbom o bližim uslovima za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije  ("Službeni glasnik RS" br. 025 od 30. marta 2018) Zakona o zaštiti životne sredine i Zakona o upravljanju otpadom na radionici 29.juna 2018.

Detaljnije

Loading ...

Upoznavanje sa novinama i rad na Portalu CROSO RSD 9.500

Kako prepoznati probleme na Portalu Centralnog registra i efikasnije ih rešiti, kao i koje su novine na Portalu CR-a, možete saznati kroz praktičnu i interaktivnu radionicu 05. jula od 10 časova u hotelu Šumadija-Beograd.

Detaljnije

Loading ...

Nova zakonska rešenja u 2018. godini u oblasti radnih odnosa i obračuna zarada. Problemi u praksi RSD 10.500

ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA. PRAVO ZAPOSLENOG NA ZARADU (PLATU) I DRUGA NOVČANA PRIMANJA
Saznajte koje su novine definisane izmenama i dopunama Zakona o radu u 2018. godini, na seminaru 25. jula, koji, usled velikog interesovanja, oraganizujemo četvrti put.

Detaljnije

Loading ...

Priprema pravnih subjekata za inspekcijski nadzor u oblasti upravljanja otpadom RSD 10.500

Kroz interaktivni seminar, 24.maj 2018, što bolje i efikasnije pripremite se za nadzor inspekcije za zaštitu životne sredine, i upoznajte se sa novom metodologijom kako bi i sami mogli da utvrdite nivo rizika i da poboljšate svoj učinak u oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom.

Detaljnije

Balkanske poslovne vesti

Vesti o privrednim aktivnostima u regionu Balkana

Prijavite se na naš newsletter

Obavešavamo o seminarima i događajima koje Balkanski Savet organizuje, u njima učestvuje ili smatramo da je korisno za naše korisnike.