Balkanski savet
za održivi razvoj i edukaciju

Doprinos održivom razvoju, promovisanje istog i unapređenje profesionalnih performansi pojedinaca i organizacija u skladu sa konceptom saradnje i razvoja „sa ljudskim likom“ u Srbiji i regionu, a u skladu sa evropskom perspektivom regiona

Slider 1

Aktuelne Obuke

Loading ...

Cirkularna ekonomija – obaveze preduzeća i biznis potencijal RSD 10.500

Kao nova paradigma ekonomskog razvoja, cirkularna ekonomija ima koristan uticaj na  životnu sredine, ekonomski i socijalni razvoj društva, kako na lokalnom tako i na globalnom nivou. Cirkularna ekonomija omogućava uštedu resursa i energije, smanjenje nastajanja otpada i njegovo potpuno iskorišćenje i povećanje korišćenja obnovljivih izvora energije što dovodi do smanjenja uticaja na klimatske promene. To […]

Detaljnije

Loading ...

Informaciona bezbednost RSD 10.500

Informaciona bezbednost je aspekt bezbednosti koji se odnosi na rizike povezane sa upotrebom IКT, uključujući bezbednost podataka, uređaja, informacionih sistema, mreža, organizacija i pojedinaca. Razvojem teorije i prakse u ovoj oblasti države i savezi država odgovaraju na sve izraženije pretnje iz sajber prostora, koje mogu bitno da ugroze funkcionisanje kritične infrastrukture, privrede, pa i nacionalne […]

Detaljnije

Loading ...

Upravljanja hemikalijama – E-portal, Aneks VIII CLP Uredbe, SIP RSD 11.500

U procesu pridruživanja Republika Srbija će morati da uskladi sve propise sa EU regulativom. S obzirom na to da se oblast upravljanja hemikalima sastoji od Uredbi koje se neposredno primenjuju, u predpristupnom periodu neophodno je organizovati i informisati privredne subjekte o odredbama koje će direktno uticati na njihovo poslovanje kada Srbija postane članica EU, kao i u predpristupnom periodu.
Na savetovanju 09.02.2019. možet sanati više o tome.

Detaljnije

Loading ...

Novine i rad na Portalu CROSO sa popustom 7.600

Novi termini: 05. mart 2019. Čačak; 29.mart, Beograd
Kroz praktičan prikaz predavača, upoznajte se sa novim načinom izveštavanja, preuzimanjem izveštaja i drugim novinama koje su uvedene sa ciljem da se olakša rad na portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Detaljnije

Loading ...

Primena novih zakonskih rešenja u oblasti radnih odnosa i obračuna zarada RSD 10.500

Saznajte koje su novine definisane izmenama i dopunama Zakona o radu u 2019. godini i kako rešiti nedoumice i probleme sa kojima se susrećete u praksi. Koje su obaveze poslodavaca?

Detaljnije

Loading ...

Upravljanje otpadom- Prava, obaveze i najčešći propusti nadziranih subjekata. Novine u Zakonu o inspekcijskom nadzoru RSD sa popustom 8.400

Kroz interaktivni seminar 08. februara, što bolje i efikasnije pripremite se za nadzor inspekcije za zaštitu životne sredine, i upoznajte se sa novom metodologijom kako bi i sami mogli da utvrdite nivo rizika i da poboljšate svoj učinak u oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom.

Detaljnije

Balkanske poslovne vesti

Vesti o privrednim aktivnostima u regionu Balkana

Prijavite se na naš newsletter

Obavešavamo o seminarima i događajima koje Balkanski Savet organizuje, u njima učestvuje ili smatramo da je korisno za naše korisnike.