Balkanski savet
za održivi razvoj i edukaciju

Doprinos održivom razvoju, promovisanje istog i unapređenje profesionalnih performansi pojedinaca i organizacija u skladu sa konceptom saradnje i razvoja „sa ljudskim likom“ u Srbiji i regionu, a u skladu sa evropskom perspektivom regiona

Slider 1

Aktuelne Obuke

Loading ...

Upoznavanje sa novinama i rad na Portalu CROSO RSD 9.500

PROGRAM RADIONICE: 1) Upoznavanje sa Centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja: Upoznavanje sa sajtom CR-a. Upoznavanje sa zakonskom regulativom koja uređuje rad CR-a i oblast obaveznog socijalnog osiguranja. 2)Potrebni preduslovi za korišćenje Portala CR-a Kvalifikovani elektronski sertifikat. Ovlašćenja za rad na Portalu CR-a. 3)Praktičan rad na Portalu CR-a; obuka se vrši na testnom Portalu CR-a : Prijava: […]

Detaljnije

Loading ...

Nova zakonska rešenja u 2018. godini u oblasti radnih odnosa i obračuna zarada. Problemi u praksi RSD 10.500

Na radionici 25. jula možete saznati koje su novine definisane izmenama i dopunama Zakona o radu u 2018. godini i kako rešiti probleme sa kojima se surećete u praksi.

Detaljnije

Loading ...

Bezbednost i dobra higijenska praksa u predškolskim ustanovama (jasle i vrtići) sa popustom 7.600

Ukoliko ste prepoznali važnost naše radionice, a propustili ste priliku da prisustvujete istoj, možete se priključiti novoj grupi 28. septembra, i saznate više o dobroj higijenskoj praksi u svim objektima koji se bave ishranom, negom, preventivno-zdravstvenom i socijalnom zaštitom dece.

Detaljnije

Loading ...

U susret novoj regulativi u oblasti javnih nabavki. Novine u zaštiti prava sa popustom 8.400

Na radionici u novom terminu, 07.septembra, svi akteri se mogu pravovremeno upoznati sa uočenim problemima u funkcionisanju sistema javnih nabavki, idejama za njihovo prevazilaženje, sve kako bi se aktivno uključili u predstojeće javne rasprave koje moraju prethoditi usvajanju Zakona, a sa ciljem zaštite svojih poslovnih interesa.

Detaljnije

Loading ...

Novousvojeni podzakonski akti Zakona o zaštiti životne sredine i Zakona o upravljanju otpadom 10.500 26.07.2018.

Upoznajte se sa novousvojenim pravilnicima ("Sl. glasnik RS" br. 038 od 18.05.2018) i Uredbom o bližim uslovima za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije  ("Službeni glasnik RS" br. 025 od 30. marta 2018) Zakona o zaštiti životne sredine i Zakona o upravljanju otpadom na radionici 26.jula 2018.

Detaljnije

Loading ...

Upoznavanje sa novinama i rad na Portalu CROSO RSD 9.500

Kako prepoznati probleme na Portalu Centralnog registra i efikasnije ih rešiti, kao i koje su novine na Portalu CR-a, možete saznati kroz praktičnu i interaktivnu radionicu 05. jula od 10 časova u hotelu Šumadija-Beograd.

Detaljnije

Balkanske poslovne vesti

Vesti o privrednim aktivnostima u regionu Balkana

Prijavite se na naš newsletter

Obavešavamo o seminarima i događajima koje Balkanski Savet organizuje, u njima učestvuje ili smatramo da je korisno za naše korisnike.