Balkanski savet
za održivi razvoj i edukaciju

Doprinos održivom razvoju, promovisanje istog i unapređenje profesionalnih performansi pojedinaca i organizacija u skladu sa konceptom saradnje i razvoja „sa ljudskim likom“ u Srbiji i regionu, a u skladu sa evropskom perspektivom regiona

Slider 1

Aktuelne Obuke

Loading ...

Veštine ruкovođenja

  Cilj treninga: Upoznavanje učesnika sa osnovnim principima savremenog pristupa rukovođenju i unapređenje veština rukovođenja. Obuka je namenjena: Rukovodiocma i i zaposlenima u HR jedinicama Po završetku obuke, polaznici će: Bolje razumeti ulogu rukovodioca u organizaciji; Biti upoznati sa osnovnim komponentama i faktorima procesa rukovođenja; Biti upoznati sa različitim stilovima procesa rukovođenja; Razumeti važnost kontinuiranog […]

Detaljnije

Loading ...

Novi Zakon o javnim nabavkama

Donet je Novi Zakon o javnim nabavkama, koji je u primeni od 1. jula 2020. godine. Šta aktere u javnim nabavkama očekuje u Novom zakonu, koje se novine očekuju, kako će se one odraziti na sprovođenje i učešće u postupcima javnih nabavki, učesnike će upoznati eksperti za javne nabavke, Jasmina Milenković, član veća Republičke komisije […]

Detaljnije

Loading ...

Šifarnik zanimanja i novine na Portalu CROSO

Na snagu je stupio Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (Službeni glasnik RS br.91/2019.) kojim se do kraja 2020. godine produžava ažuriranje podataka. Podnosioci jedinstvene prijave su dužni da u roku od godinu dana od dana početka primene Odluke o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u […]

Detaljnije

Loading ...

Zakon o agencijskom zapošljavanju

Ciljna grupa: Predstavnici poslodavaca, odnosno ovlašćena lica za odlučivanje o pravima i obavezama i odgovornostima zaposlenih, zaposleni i sindikalni predstavnici koji rade na primeni zakona i drugih propisa. Cilj seminara: Upoznavanje sa novim Zakonom o agencijskom zapošljavanju koji je u primeni od 01. marta 2020. godine. Izuzetno, odredbe koje se odnose na uslove za rad […]

Detaljnije

Loading ...

Obaveze izveštavanja o otpadu RSD 10.500

Rok za dostavljanje godišnjih Izveštaja o otpadu sa podacima za prethodnu godinu je 31.03.2020. Izveštaji se dostavljaju preko informacionog Sistema Nacionalnog registra izvora zagađivanja. Preko aplikacije informacionog sistema se redovno dostavljaju i dnevni izveštaji sakupljača otpada, kao  i  Dokument o kretanju opasnog otpada, odnosno Obrazac prethodnog obaveštenja o kretanju opasnog otpada. Svi izveštaji se dostavljaju […]

Detaljnije

Loading ...

Novi propisi u oblasti upravljanja otpadom -nusproizvod i prestanak statusa otpada-

Usvojenim zakonskim rešenjima, čija primena počinje od 01. januara 2020. godine omogućen je transparentan proces za efikasno prevođenje otpada u sirovine i više ne podleže pod Zakona o upravljanju otpadom čime je dat podsticaj merama prevencije stvaranja otpada kao obavezujućem aktu svih subjekata upravljanja otpadom.

Detaljnije

Balkanske poslovne vesti

Vesti o privrednim aktivnostima u regionu Balkana

Prijavite se na naš newsletter

Obavešavamo o seminarima i događajima koje Balkanski Savet organizuje, u njima učestvuje ili smatramo da je korisno za naše korisnike.