Dogovoren izvoz mesa i mlečnih proizvoda u Kinu

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Srbije i predstavnici Generalne uprave za kontrolu kvaliteta, inspekciju i karantin Kine (AQSIQ) potpisali su u ponedeljak, 24.04.2017. Memorandum o razumevanju, o saradnji u oblasti davanja garancija za bezbednost prehrambenih proizvoda namenjenih za uvoz i izvoz. Kako je tada rekao ministar Nedimović, taj potpisani memorandum je krovni dokument koji […]

Formiran savet za bezbednost hrane

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine uz saglasnost Ministarstva zdravlja formiralo je stručni Savet za procenu rizika u oblasti bezbednosti hrane u kojem je 15 eksperata iz različitih oblasti i koji će dati konačnu odluku o prometu genetski modifikovanih organizama (GMO) u Srbiji. Kako piše Blic, koordinator saveta je doktor biotehničkih nauka Nenad Dolovac, a […]