Detalji obuke

Home   /   PRIMENA ZAKONA O BEZBEDNOSTI HRANE I ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU U PROIZVODNJI I DISTRIBUCIJI HRANE

Informacije obuke

 • Seminar:PRIMENA ZAKONA O BEZBEDNOSTI HRANE I ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU U PROIZVODNJI I DISTRIBUCIJI HRANE
 • Predavač:Mr Sc Gordana Grgur, predavač na Visokoj školi zdravstvenih strukovnih studija u Beogradu, sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti inspekcijskog nadzora u oblasti bezbednosti hrane
 • Mesto:Novi Sad, SPENS
 • Datum:31. Mart
 • Vreme:od 10h do 17h
 • Popust:10% do 15. Marta
 • Cena: 11.500

PRIMENA ZAKONA O BEZBEDNOSTI HRANE I ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU U PROIZVODNJI I DISTRIBUCIJI HRANE

Mr Sc Gordana Grgur

Cilj ove radionice je da subjektima koji posluju sa hranom, predmetima opšte upotrebe i ostalim, pruži informacije o potrebama i razlozima za odgovoran odnos prema ovim zakonima, kao i prema primenama drugih koncepata (HACCP) – dobra higijenska praksa, priprema, proizvodnja, skladištenje i distribucija hrane.

Radionica je namenjena proizvođačima hrane (animalnog, biljnog porekla, poljoprivrednim proizvođačima…), tehnolozima, rukovodiocima kvaliteta i zaposlenima u lancu pripreme i distribucije hrane (veleprodajni-distributivni centri, maloprodaja, ugostiteljstvo, ketering – priprema hrane za konzumiranje i prodaja krajnjem potrošaču).

 

Program radionice:

 • Prikaz Zakona bezbednosti hrane i Zakona o inspekcijskom nadzoru: prednosti i njihov odnos sa drugim regulativnim normama;
 • Primena Zakona u inspekcijskom nadzoru i kaznene odredbe;
 • Primena Zakona o bezbednosti hrane – kategorizacija hrane, deklarisanje proizvoda, obaveze subjekata u poslovanju sa hranom i načela zaštite interesa potrošača;
 • Zahtevi vezani za odobravanja linija proizvodnje, higijene proizvodnje, prerade, skladištenja hrane i sirovina,  rukovanja  hranom na mestu pripreme i prodaje krajnjem potrošaču;
 • Kontrolna lista objekata – priprema za  kategorizaciju objekata (proizvodni pogoni, distrubutivni centri, skladišta hrane, veleprodaja i maloprodaja), zahtevi i održavanje higijene, evidencije i kontrole;
 • Kontrolne liste prostora, prostorija, opreme (proizvodni pogoni, skladišta, prodajni centri) – zahtevi i održavanje higijene, evidencije i kontrole;
 • Kontrolne liste za zaposlena lica – sanitarno – higijenski zahtevi, obuka zaposlenih, potrebna dokumentacija.
 • Odgovornosti i kaznene odredbe za nepoštvanje zakonskih normi
 • Radionica: pitanja, odgovori, instrukcije.

 

INFORMACIJE I PRIJAVLJIVANJE:

 • Kotizacija iznosi 11.500 dinara (Savet nije u sistemu PDV-a) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, osveženje u pauzama i koktel za učesnike.
 • Odobravamo popust od 5%  za uplatu izvršenu u roku od 5 dana od dana prijavljivanja, kao i dodatni popust za više učesnika iz iste organizacije.
 • Nakon završetka seminara, svi učesnici dobijaju odgovarajući Sertifikat Savet.