Detalji obuke

Home   /   REGULATIVA EVROPSKE UNIJE KOJOM SE UREĐUJE STAVLJANJE U PROMET HEMIKALIJA –SPECIFIČNE OBLASTI

Informacije obuke

 • Seminar:REGULATIVA EU KOJOM SE UREĐUJE STAVLJANJE U PROMET HEMIKALIJA-SPECIFIČNE OBLASTI
 • Predavač:Sonja Roglić, Olivera Pavićević, Snežana Joksimović, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • Mesto:Beograd, hotel Šumadija
 • Datum:29.jul 2017.
 • Vreme:od 10 do 16 časova
 • Cena: 10.500

REGULATIVA EVROPSKE UNIJE KOJOM SE UREĐUJE STAVLJANJE U PROMET HEMIKALIJA –SPECIFIČNE OBLASTI

Sonja Roglić, Olivera Pavićević, Snežana Joksimović, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

 

Postoća Evropska legislativa biće obavezna za sve srpske proizvođače supstanci, smeša i proizvoda. Bez ispunjavanja propisanih zahteva ni jedan privredni subjekt neće moći da nastavi sa poslovanjem danom ulaska Srbije u EU.

Cilj savetovanja je da pruži objašnjenja i da smernice namenjene proizvođačima supstanci, proizvođačima (formulatorima) smeša i proizvođačima proizvoda koji staljaju u promet hemikalije i specifične grupe hemikalija kao što su sredstva za zaštitu bilja, sredstva za ishranu bilja, detergente…

Osnovno načelo REACH Uredbe – „Bez podataka nema tržišta“- „No data no market“ postavlja niz pitanja na koje treba naći odgovor. Osnovne smernice koje će pomoći u pronalaženju odgovora biće prezentovane na ovom seminaru.

 

PROGRAM:

 1. Proces registracije u skladu sa REACH Uredbom
 2. Identifikacija supstance u skladu sa smernicama Evropske agencije za hemikalije
 3. Proces autorizacije – za koje SVHC supstance su izdate autorizacije od strane Evropske komisije i za koje načine korišćenja?
 4. Šta je Ovlašćeni zastupnik, njegove obaveze, kako ga izabrati?
 5. Koje su obaveze proizvođača supstance (metali, industrijske sirovine…)
 6. Koje su obaveze formulatora smeše (detergenti, sredstva za pranje i čišćenje, boje i lakovi, građevinski materijal, legure, veštačka đubriva, sredstva za zaštitu bilja…)
 7. Koje su obaveze proizvođača proizvoda (podne obloge, nameštaj, tekstilni predmeti, platični predmeti….)
 8. Radionica: Pitanja, odgovori, instrukcije

 

INFORMACIJE I PRIJAVLJIVANJE:

 • Kotizacija iznosi 10.500 dinara, (Savet nije u sistemu PDV-a) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, osveženje u pauzama i koktel za učesnike. Za učesnike iz regiona kotizacija iznosi 90 EUR i važe isti popusti. 
 • Odobravamo popust od 5% za uplatu u roku od 5 dana od dana prijavljivanja, kao i dodatne popuste za više učesnika iz iste organizacije.
 • Nakon završetka seminara, svi učesnici dobijaju odgovarajući Sertifikat Savet.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Prijavu ćete izvršiti tako što ćete nam dostaviti popunjen prijavni formular na obrazovanje@bsavet.rs