Detalji obuke

Home   /   OČEKIVANE IZMENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I NAJČEŠĆE GREŠKE UOČENE KROZ PRAKSU REPUBLIČKE KOMISIJE

Informacije obuke

 • Seminar:OČEKIVANE IZMENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I NAJČEŠĆE GREŠKE UOČENE KROZ PRAKSU REPUBLIČKE KOMISIJE
 • Predavač:Dugogodišnji član Republičke komisije
 • Mesto:Beograd, hotel Šumadija
 • Datum:09.jun 2017
 • Vreme:od 10 do 16 časova
 • Cena: 6.700

OČEKIVANE IZMENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I NAJČEŠĆE GREŠKE UOČENE KROZ PRAKSU REPUBLIČKE KOMISIJE

Jasmina Milenković

 

Kako se krajem godine očekuje usvajanje novog Zakona o javnim nabavkama, predstoji period u kome treba sagledati mane i nedostatke pozitivnih zakonskih rešenja, i osmisliti kako ih prevazići na najbolji način. Usled navedenog, Balkanski savet se odlučio da organizuje savetovanje na kome bi sa jedne strane bila predstavljena praksa Republičke komisije u poslednjem periodu, kao i očekivane izmene Zakona o javnim nabavkama. Ovo je način na koji se svi akteri mogu pravovremeno upoznati sa uočenim problemima u funkcionisanju sistema javnih nabavki, idejama za njihovo prevazilaženje, sve kako bi se aktivno uključili u predstojeće javne rasprave koje moraju prethoditi usvajanju Zakona, a sa ciljem zaštite svojih poslovnih interesa.

KLjUČNE TEME:

 • Najčešće nepravilnosti naručioca uočene kroz praksu Republičke komisije
 • Očekivane izmene Zakona o javnim nabavkama
Ukoliko imate konkretnih pitanja za našeg predavača potrebno je da nam iste prosledite u elektronskoj formi pet dana pre održavanja seminara, kako bi dobili što podrobnije odgovore.

 

INFORMACIJE I PRIJAVLJIVANJE:

 • Kotizacija za učešće  iznosi 6.700 dinara (Savet nije u sistemu PDV-a) i obuhvata nastavu, nastavni materijal,  i koktel za učesnike.
 • Odobravamo popust od 5% za uplatu u roku od 5 dana od dana prijavljivanja, kao i dodatne popuste za više učesnika iz iste organizacije.
 • Nakon završetka seminara, svi učesnici dobijaju odgovarajući Sertifikat Savet.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Prijavu ćete izvršiti tako što ćete nam dostaviti popunjen prijavni formular na obrazovanje@bsavet.rs