Detalji obuke

Home   /   PRIMENA EVROPSKE DIREKTIVE O MAŠINAMA I ANALIZE RIZIKA

Informacije obuke

 • Seminar:PRIMENA EVROPSKE DIREKTIVE O MAŠINAMA I ANALIZE RIZIKA
 • Predavač:Dr Dejan Ninković , Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu; sertifikovni ekspert RBI/RCM
 • Predavač:Oliver Mitić , sudski veštak
 • Mesto:Beograd, hotel
 • Datum za prvi blok:24. i 25. Mart
 • Datum za drugi blok:31. Mart i 1. April
 • Vreme:od 9h do 17h (za prvi blok), a do 16h (za drugi)
 • Popust:10% do 15. Marta
 • Cena: 35.000

PRIMENA EVROPSKE DIREKTIVE O MAŠINAMA I ANALIZE RIZIKA

Oliver Mitić i Dr Dejan Ninković

Prema Evropskoj Direktivi o mašinama 2006/42/EZ (stupila na snagu krajem 2009. godine), u slučaju neželjenih situacija (incidenata/akcidenata), zakonski je odgovorno lice koje mašinu stavlja na tržište. U Srpsko zakonodavstvo ova direktiva je transponovana kroz Pravilnik o bezbenosti mašina, objavljen u “Službenom glasniku RS”, broj 13/10 od 12. marta 2010. godine, koji je stupio na snagu 20. marta 2010. godine,  pri čemu se, u slučaju pojave neželjenih događaja smatra odgovornim pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje mašinu stavlja na tržište i/ili upotrebu, što je, takođe, u skladu sa: ZAKONOM O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA ZA PROIZVODE I OCENJIVANJU USAGLAŠENOSTI (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009) i ZAKONOM O OPŠTOJ BEZBEDNOSTI PROIZVODA (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009), Ovakve, ili slične transpozicije, są istim principom raspodele odgovornosti, ili su već urađene ili se očekuje da u najskorije vreme budu uvedene u zakonodavstva zemalja iz regiona.

Slično važi i za analizu rizika. S jedne strane, pre stavljanja na tržište, u toku procesa projektovanja i proizvodnje, za proizvod MORA biti sprovedena procena rizika, i ona mora činiti sastavni deo tehnićke dokumentacije vezane za proizvod. Nakon stavljanja proizvoda na tržište, takođe se MORA, u skladu są povratnim informacijama o karakteristikama i ponašanju proizvoda, vršiti periodična revizija procene rizika ili se mora sprovoditi procedura iznova. Sa druge strane, prema pripadajućim odredbama koje su u funkciji zaštite potrošaća, imovine, životne sredine i životinja, i oragni nadležni za zaštitu MORAJU sprovoditi analizu rizika proizvoda koji se nalaze na tržištu, ili se očekuje njihivo uvođenje na tržište, na osnovu čega javnost biva obaveštena o prisustvu nebetbednih proizvoda – RAPEX sistem i metodologija procene rizika u EU (u Srbiji – NEPRO sistem), i na osnovu čega preduzimaju zakonom propisane mere. Od velike je važnosti poznavanje RAPEX sistemna i metodologije, obzirom da je to preporučeni sistem procene rizika na nivou cele EU.

Stoga, a u skladu są zahtevima i/ili preporukama EU zakonodavstva, kao i obaveza i ODGOVORNOSTI  koje proističu iz postojećeg (ili očekivaneog) transponovanja pripadajućih rešenja i odredaba, u domicilna/nacionalna zakonodavstva, organizujemo program profesionalnog usavršavanja iz oblasti Evropske direktive o mašinama (uključujući i Srpski Pravilnk o bezbednosti mašina) i ANALIZE RIZIKA.

 

Program obuhvata dva nastavna bloka:

PRVI NASTAVNI BLOK (datumi: 24. i 25. Mart, 09:00-17:00h)

Evropska direktiva o mašinama 2006/42/EZ (uključujući i Srpski Pravilnik o bezbednosti mašina)

Fond bloka : interaktivni teorijski deo (9 časova) + praktični deo (2 časa) + deo vezan za test (4 časa)

Osnovne tematske jedinice:

 • Direktive novog pristupa
 • CE Označavanje
 • Ocena usaglašenosti
 • Međusobni odnos direktiva
 • Uputstvo za upotrebu i Tehnička dokumentacija
 • Oblast primene MD
 • Deklaracija o ugradnji
 • Oblast primene MD – Aneks IV
 • Pločica sa CE znakom
 • Zakonodavna osnova

 

DRUGI NASTAVNI BLOK (datumi: 31. Mart i 1. April, 09:00-16:00h)

Analiza rizika (procena rizika kod proizvoda koji spadaju u grupu robe široke potrošnje – RAPEX sistem i metoda; AR koja se naslanja na MD)

Fond bloka: interaktivni teorijski deo (7 časova) + praktični deo (3 časa) + deo vezan za test (2 časa)

Osnovne tematske jedinice:

 • Uvod u procenu rizika
 • Zašto?
 • Kada i ko?
 • Brza procena rizika
 • RAPEX sistem
 • Usaglašenost i usklađenost
 • Informacije o riziku

 

Svi učesnici, na kraju svakog bloka dobijaju Sertifikat o prisustvovanju profesionalnoj obuci iz oblasti odnosnog bloka, a zainteresovani mogu polagati test, čijim uspešnim polaganjem stiču pravo na dobijanje Sertifikata o završenoj profesionalnoj obuci, iz odnosnog modula. Cena svih sertifikovanja je uključena u kotizaciju.

 

Namenjeno: Proizvođačima, uvoznicima i distributerima mašina, kao i indirektnim korisnicima-udruženjima, trgoviskim lancima, službama za marketing ili prodaju/nabavku mašina, licima zaduženim za bezbednost i zdravlje na radu, proizvođačima, uvoznicima i distributerima mašina, kao i indirektnim korisnicima-udruženjima, trgoviskim lancima, službama za marketing ili prodaju/nabavku mašina, licima zaduženim za bezbednost i zdravlje na radu, kao i nadležnim inspekcijskim organima.

 

INFORMACIJE I PRIJAVLJIVANJE:

 • Kotizacija za ceo program iznosi 35.000 dinara (Savet nije u sistemu PDV-a) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, osveženje u pauzama i koktel za učesnike.
 • Kotizacija po pojedninačnom bloku iznosi 22.000 dinara.
 • Odobravamo dodatne popuste od 10%  za uplatu do 15. Marta, kao i za više učesnika iz iste organizacije.
 • Nakon završetka seminara, svi učesnici dobijaju odgovarajući Sertifikat Savet.