Detalji obuke

Home   /   Novi Zakon o arhivskoj građi, arhivskoj delatnosti i kancelarijsko poslovanje

Informacije obuke

 • Naziv seminara:Novi Zakon o arhivskoj građi, arhivskoj delatnosti i kancelarijsko poslovanje
 • Datum:08. maj 2020.
 • Mesto:Novi Sad, SPENS
 • Vreme:od 12 do 18 časova

Novi Zakon o arhivskoj građi, arhivskoj delatnosti i kancelarijsko poslovanje

Kroz zakonske novine vodiće vas Slavica Narandžić, rukovodilac Službe arhive u Agenciji za privredne registre, član Radne grupe za izmenu propisa o kancelarijskom poslovanju i kategorijama registraturskog materijala sa rokovima čuvanja, predavač i ispitivač u Komisiji za polaganje stručnog ispita u delatnosti zaštite kulturnih dobara na predmetu “Kancelarijsko poslovanje i arhivsko zakonodavstvo”.

Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti usvojen je u Skupštini Srbije 24. januara 2020. godine (“Službeni glasnik RS”, broj 6/20). Istovremeno, usvojen je i konačan tekst dve uredbe koje će da unesu velike promene u dosadašnje kancelarijsko poslovanje, i one čekaju svoje skoro usvajanje.

Novi Zakon sadrži savremena zakonska rešenja u oblasti zaštite i nesumnjivo predstavlja veliki napredak u razvoju srpske arhivistike (npr: institut Arhivskog fonda Srbije, zaštita elektronskog dokumenta, institut privatne arhivske građe, nova organizacija arhivske službe i dr…).

Upoznajte se sa svim novinama i planiranim izmenama u arhivskom i kancelarijskom poslovanju, koje koje je predvideo novi zakon i koje će biti primenjene kroz nove Uredbe o kancelarijskom poslovanju

PROGRAM SEMINARA:

1) Novi Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti koji je 24. januara 2020. godine usvojen u skupštini Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 6/20)

 • Predmet zakona
 • Pojam arhivske građe i dokumentarnog materijala
 • Obaveze stvaraoca i imaoca arhivske građe i dokumentarnog materijala (sa posebnim osvrtom na obaveze stvaralaca arhivske građe u elektronskom obliku)
 • Nadležnost i obaveze arhiva
 • Stručni nadzor nad arhivskim poslovanjem
 • Kategorizacija arhivske građe
 • Korišćenje arhivske građe
 • Osnivanje arhiva i delatnost arhiva
 • Kaznene odredbe
 • Novine u odnosu na rešenja u postojećim propisima

2) Arhivsko poslovanje

 • Osnovni pojmovi
 • Utvrđivanje pravilnika o arhivskom poslovanju
 • Pojam i izrada Liste katgorija dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja
 • Osnovna evidencija arhivske građe i dokumentarnog materijala Arhivska knjiga
 • Preventivna zaštita arhivske građe i dokumentarnog materijala

3) Planirarne izmene propisa o kancelarijskom poslovanju

 • Važeći propisi
 • Osnovni pojmovi – predložene izmene
 • Uporedni prikaz procesa kancelarijskog poslovanja po važećim propisima i predloženim izmenama

_______________________________________________

KOTIZACIJA, POPUSTI, PRIJAVA:

 • Kotizacija za učešće  iznosi 10.500 dinara (Savet nije u sistemu PDV-a) i obuhvata nastavu, nastavni materijal,  i koktel za učesnike.
 • Za uplatu do 15. aprila  odobravamo 20% pospusta.
 • Nakon završetka seminara, svi učesnici dobijaju odgovarajući Sertifikat Savet.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na obrazovanje@bsavet.rs 

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati: 011/655 83 05, 064/821 33 20