Detalji obuke

Home   /   OBAVEZE IZVEŠTAVANJA O OTPADU

Informacije obuke

 • Predavači:Eksperti Agencije za zaštitu životne sredine, Odeljenje za Nacionalni registar izvora zagađivanja
 • Datum:24.02.2018.
 • Mesto:Beograd, hotel Šumadija
 • Vreme:od 10 do 16 časova
 • Cena: 10.500

OBAVEZE IZVEŠTAVANJA O OTPADU

Eksperti Agencije za zaštitu životne sredine, Odeljenje za Nacionalni registar izvora zagađivanja

Rok za dostavljanje godišnjih Izveštaja o otpadu sa podacima za prethodnu godinu je 31.03.2018. Izveštaji se dostavljaju preko informacionog Sistema Nacionalnog registra izvora zagađivanja.

Kako popunjavanje aplikacija za izveštavanje velikom broju privrednih subjekata predstavlja problem, nakon seminara polaznici će biti obučeni za popunjavanje aplikacije za izveštavanje i obavezama koje se tiču izveštavanja.

Osim godišnjih izveštaja preko aplikacije se dostavljaju i dnevni izveštaji sakupljača otpada i  Dokument o kretanju opasnog otpada, odnosno obrazac prethodnog obaveštenja o kretanju opasnog otpada.

Svi izveštaji se dostavljaju u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima.

Učesnicima će biti prikazano on-line korišćenje aplikacije.

PROGRAM:

 • Obaveza izveštavanja  proizvođača otpada,
 • Obaveza izveštavanja  operatera otpada
 • Obaveza izveštavanja  obveznika plaćanja ekološke naknade , odnosno privrednog subjekta koji stavlja na tržište proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada
 • Obaveza izveštavanja  sakupljača i drugih vlasnika otpada
 • Pitanja, odgovori i instrukcije za rešavaje konkretnih problema.

 

INFORMACIJE O KOTIZACIJI I PRIJAVI:

 • Kotizacija za učešće  iznosi 10.500 dinara (Savet nije u sistemu PDV-a) i obuhvata nastavu, nastavni materijal,  i koktel za učesnike.
 • Za uplatu u roku od 5 dana odobravamo 5% pospusta, kao i dodatne popuste za više učesnika iz iste organizacije.
 • Nakon završetka seminara, svi učesnici dobijaju odgovarajući Sertifikat Savet.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Prijavu ćete izvršiti tako što ćete nam dostaviti popunjen prijavni formular na obrazovanje@bsavet.rs ili nas možete kontaktirati na telefone +381 11 655 83 05 ili 064 821 33 20.