Detalji obuke

Home   /   PRIPREMA KONKURSNE DOKUMENTACIJE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Informacije obuke

 • Seminar:Priprema konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke
 • Predavač:Svetlana Ražić, Uprava za javne nabavke
 • Mesto:Beograd, hotel
 • Datum:25. novembar 2016
 • Vreme:od 10 do 16 časova
 • Cena: 10.500

PRIPREMA KONKURSNE DOKUMENTACIJE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić, Uprava za javne nabavke

Cilj radionice je da ukaže na potrebnu dokumentaciju za učešće u postupku javne nabavke licima koja učestvuju u javnim nabavkama kao naručioci, kao i licima koja nastupaju kao predstavnici ponuđača. Takođe, biće razmatrani najčešći problemi i nedoumice vezane za sačinjavanje ponuda i definisanje uslova za učešće.

PROGRAM RADIONICE:

 • Obavezni elementi konkursne dokumentacije u svim postupcima javne nabavke
 • Najčešće greške i nedoumice u praksi
 • Obavezni elementi uputstva za sačinjavanje ponuda
 • Obavezni elementi obrasca ponude i obrasca strukture cene
 • Definisanje obaveznih, dodatnih uslova i posebnih zahteva
 • Dileme i probleme u praksi
 • Odgovori na pitanja.

 

INFORMACIJE I PRIJAVLJIVANJE:

 • Kotizacija za učešće  iznosi 10.500 dinara (Savet nije u sistemu PDV-a) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, osveženje u pauzama i koktel za učesnike.
 • Odobravamo dodatne  popuste za više učesnika, kao i za uplatu u roku od  3  dana od dana prijave.
 • Nakon završetka seminara, svi učesnici dobijaju odgovarajući Sertifikat Savet.