Detalji obuke

Home   /   IZMENE ZAKONSKE REGULATIVE U OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADOM

Informacije obuke

 • Seminar:IZMENE ZAKONSKE REGULATIVE U OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADOM
 • Predavači:Radmila Šerović, dipl.inž. tehnologije Mcs i Ivana Radosavljević, dipl.pravnik
 • Mesto:Beograd, hotel Šumadija
 • Datum:20. maj
 • Vreme:od 10 do 16 časova
 • Cena: 10.500

IZMENE ZAKONSKE REGULATIVE U OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADOM

Radmila Šerović, dipl.inž. tehnologije Mcs i Ivana Radosavljević, dipl.pravnik

PROGRAM:

Nova prava i nove poslovne mogućnosti privrednih subjekata:

 • Uvođenje pojma ponovne upotrebe i pripreme za ponovnu upotrebu – razvoj sistema reparacije u R.Srbiji – mogućnost za otvaranje novih radnih mesta
 • Uvođenje instituta ”Nus proizvoda” – nova upotrebna vrednost proizvodnog ostatka – mogućnost većeg profita
 • Uvođenje instituta ”Prestanka statusa otpada” – nova upotrebna vrednost otpada – mogućnost većeg profita
 • Mogućnost da proizvođač vrši tretman otpada – samostalno, preko posrednika, JKP ili javno privatnog partnerstva
 • Posrednik i trgovac – odložena primena odredbi
 • Prevencija stvaranja otpada – smanjenje nastajanja otpada u samom nastaku proizvoda – uvođenje princima Cirkularne ekonomije – nova planska dokumenta i pravac politike upravljanja otpadom

Obaveze privrednih subjekata:

 • Sadržina radnog plana postrojenja za termički tretman – precizno propisana – obaveza operatera
 • Sakupljanje i transport samo uz ugovor sa operaterom i plaćanje preko bankovnog računa
 • Transport opasnog otpada samo u skladu sa Zakonom o transportu opasne robe – ADR i RID oznake
 • Obaveze JKP koje upravljaju nesanitarnim deponijama – obaveza prilagođavanja propisima o odlaganju otpada na deponije ili zatvaranje tih deponija
 • Dokumen o kretanju opasnog otpada – obaveza najave u roku od 48h i obaveza elektronskog unosa podataka
 • Obaveza izrade Plana upravljanja medicinskim otpadom – precizirana
 • Obaveza proizvođača da zaključi ugovor sa licem koje sakuplja medicinski otpad
 • Obaveza uvoznika i proizvođača lekova da snose troškova upravljanja farmaceutskim otpadom
 • Obaveza uvoznika i proizvođača lekova da snose troškova upravljanja farmaceutskim otpadom od građana
 • RADIONICA: Pitanja, odgovori, instrukcije.

 

INFORMACIJE I PRIJAVLJIVANJE:

 • Kotizacija iznosi 10.500 dinara (Savet nije u sistemu PDV-a) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, osveženje u pauzama i koktel za učesnike.
 • Odobravamo dodatne popuste od 5%, kao i za više učesnika iz iste organizacije.
 • Nakon završetka seminara, svi učesnici dobijaju odgovarajući Sertifikat Savet.