Detalji obuke

Home   /   Veštine ruкovođenja

Informacije obuke

 • Naziv obuke:Veštine ruкovođenja
 • Datum:22.02.2020.
 • Mesto:Beograd, hotel Šumadija
 • Vreme:od 10 do 16h

Veštine ruкovođenja

Diplomirani psiholog sa dugogodišnjim radnim iskustvom u oblasti organizacione i kliničke psihologije. Učestvovala u brojnim domaćim i međunarodnim projektima koji su za cilj imali uvođenje savremenih metoda upravljanja ljudskim resursima i njihova primena u radnim organizacijama. Ima predavačko iskustvo na savetovanjima, seminarima i konferencijama. Glavne oblasti rada – Regrutacija i selekcija kadrova, Razvoj sistema kompetencija u organizaciji, Veštine komunikacije, Veštine rukovođenja, Rešavanje konflikata, Upravljanje stresom.

 

Cilj treninga: Upoznavanje učesnika sa osnovnim principima savremenog pristupa rukovođenju i unapređenje veština rukovođenja.

Obuka je namenjena: Rukovodiocma i i zaposlenima u HR jedinicama

Po završetku obuke, polaznici će:

 • Bolje razumeti ulogu rukovodioca u organizaciji;
 • Biti upoznati sa osnovnim komponentama i faktorima procesa rukovođenja;
 • Biti upoznati sa različitim stilovima procesa rukovođenja;
 • Razumeti važnost kontinuiranog razvoja sopstvenih veština u procesu rukovođenja;
 • Razumeti važnost prilagođavanja sopstvenog stila rukovođenja razvojnom nivou zaposlenog;
 • Biti u mogućnosti da primene napredne metode i tehnike rukovođenja i unaprede sopstvene veštine rukovođenja.

PROGRAM TRENINGA:

 • Pojam rukovođenja
 • Uloga rukovodioca u organizaciji
 • Кomponente i faktori procesa rukovođenja
 • Stilovi rukovođenja
 • Situaciono rukovođenje
 • Кanali komunikacije u procesu rukovođenja
 • Sagledavanje sopstvenih prepreka i ograničenja u komunikaciji sa zaposlenima i sprovođenju uloge rukovodioca
 • Efikasno pružanje fidbeka zaposlenima

 

INFORMACIJE I PRIJAVLJIVANJE:

 • Kotizacija iznosi 12.500 dinara (plus PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, osveženje u pauzama i koktel za učesnike.Odobravamo popust od 5% za rane upalte, kao i dodatni popust za više učesnika iz iste organizacije.
 • Nakon završetka seminara, svi učesnici dobijaju odgovarajući Sertifikat Savet.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Prijavu ćete izvršiti tako što ćete nam dostaviti popunjen prijavni formular na obrazovanje@bsavet.rs ili nas možete kontaktirati na telefone +381 11 655 83 05 ili 064 821 33 20.