Detalji obuke

Home   /   VEŠTINA VOĐENJA INTERVJUA ZA POSAO

Informacije obuke

 • Seminar:VEŠTINA VOĐENJA INTERVJUA ZA POSAO
 • Predavač:Sanja Leverda, diplomirani psiholog sa radnim iskustvom u oblasti organizacione i kliničke psihologije. Poslednjih 10 godina zaposlena u Službi za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije gde radi na poslovima Šefa Odseka za sprovođenje postupka odabira kadrova.
 • Mesto:Beograd, hotel Šumadija
 • Datum:21. april
 • Vreme:od 10 do 16 časova
 • Cena: 10.500

VEŠTINA VOĐENJA INTERVJUA ZA POSAO

Sanja Leverda

Cilј treninga:

Obučiti učesnike kako da pripreme i sprovedu dobro strukturisan intervju kako bi doneli objektivnu i kvalitetnu odluku o izabranom kandidatu.

 

Očekivani ishodi:

Po završetku obuke, polaznici će:

 • Bolje razumeti značaj primene objektivnog pristupa selekciji kadidata, kao i benefite savremenog pristupa za svoju organizaciju;
 • Biti upoznati sa primenom koncepta kompetencija u postupku sprovođenja intervjua za selekciju kandidata;
 • Umeti da pripreme odgovarajuća pitanja za intervju sa kandidatima za posao;
 • Unaprediti svoje veštine sprovođenja selekcionog intervjua;
 • Biti u mogućnosti da poboljšaju veštinu donošenja objektivne i kvalitene odluke o izboru odgovarajućeg kandidata

Sadržaj:

 • Vrste intervjua
 • Faze u postupku sprovođenja intervjua za posao
 • Šta su kompetencije za radno mesto, zašto ih koristiti, kako ih merimo?
 • Intervju baziran na kompetencijama
 • Kako pripremiti dobra pitanja?
 • Pitanja za izbegavanje
 • Tumačenje neverbalnih signala u toku sprovođenja intervjua
 • Kako da bolje čujemo kandidata?
 • Donošenje odluke o izabranom kandidatu
 • Predavanje, diskusija, simulacija, individualne i grupne vežbe.

 

INFORMACIJE I PRIJAVLJIVANJE:

 • Kotizacija iznosi 10.500 dinara (Savet nije u sistemu PDV-a) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, osveženje u pauzama i koktel za učesnike.
 • Odobravamo dodatne popuste od 5%, kao i za više učesnika iz iste organizacije.
 • Nakon završetka seminara, svi učesnici dobijaju odgovarajući Sertifikat Savet.