Aktuelne obuke

Home   /   Aktuelne obuke

Loading ...

Zdravstvena ispravnost i bezbednost hrane sa osvrtom na HACCP i ISO standarde

Subjekti koji posluju sa hranom - pripremaju, proizvode, skladište i distribuiraju hranu moraju se odgovorno odnositi prema zakonima o inspekcijskom nadzoru i bezbednosti hrane. Koje sanitarno - higijenske zahteve, evidencije i kontrole moraju sprovoditi, i koje su kaznene odredbe za nepoštovanje zakonskih normi saznajte na seminaru 04. oktobra.

Detaljnije

Loading ...

Zakon o elektronskoj trgovini

U ekspanziji e-poslovanja, posebno e-trgovine, danas, gde poslovni sistemi distribuiraju svoje vrednosti (lične i poslovne podatke i informacije, novac, intelektualnu imovinu itd.) preko nepoverljivog Interneta drugim poslovnim sistemima, zaštita informacija postaje obavezan uslov za bezbednost poslovanja i konkurentsku prednost na širokom e-tržištu. Izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini (“Sl. glasnik RS”, br. 52/2019, od […]

Detaljnije

Loading ...

Zloupotreba bolovanja

Šta poslodavac može/treba/sme da uradi u slučaju postojanja sumnje u zloupotrebu bolovanja, na koji način i u kojim rokovima?
Ko, pod kojim uslovima, u kom slučaju i u kolikom trajanju utvrđuje privremenu sprečenost za rad? Ukoliko imate nedoumice u vezi ovih i drugih pitanja, rešite ih kroz priktičan rad i preporuke naših predavača na seminaru 20.09.2019.

Detaljnije

Loading ...

Šifarnik zanimanja i rad na Portalu CROSO

Na radionici koju organizujemo 27. septembra, kroz praktičan prikaz predavača, upoznajte se sa novim načinom izveštavanja, preuzimanjem izveštaja i drugim novinama na portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja kao i sa Novim šifarnikom zanimanja koji će isključivo da se koristit od 01. januara 2020. godine.

Detaljnije

Loading ...

Zdravstvena ispravnost i bezbednost hrane sa osvrtom na HACCP i ISO standarde

Subjekti koji posluju sa hranom - pripremaju, proizvode, skladište i distribuiraju hranu moraju se odgovorno odnositi prema zakonima o inspekcijskom nadzoru i bezbednosti hrane. Koje sanitarno - higijenske zahteve, evidencije i kontrole moraju sprovoditi, i koje su kaznene odredbe za nepoštovanje zakonskih normi?

Detaljnije

Loading ...

Novousvojeni podzakonski akti Zakona o zaštiti životne sredine i Zakona o upravljanju otpadom RSD 11.500

Upravljanje otpadom sve više dobija na značaju i samim tim se od privrednih subjekata zahteva da se sve aktivnosti u postupku rada sprovode u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine i Zakonom o upravljanju otpadom bezbedno i odgovorno. Na seminaru 19. oktobra kroz interaktivnost sa eminentnim ekspertima iz ovih oblasti razjasnite nedoumice i nađite odgovore koji će doprineti uspešnom usklađivanju sa zakonskom regulativom.

Detaljnije

Loading ...

Primena novih zakonskih rešenja u oblasti radnih odnosa i obračuna zarada RSD 10.500

Saznajte koje su novine definisane izmenama i dopunama Zakona o radu u 2019. godini i kako rešiti nedoumice i probleme sa kojima se susrećete u praksi na seminaru 10. septembra 2019.

Detaljnije

Loading ...

Praksa Republičke Кomisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Balkanski savet Vas poziva na obuku sa temom koja dotiče sve učesnike postupka javnih nabavki, a vezana je za najnoviju praksu Republičke Кomisije za zaštitu prava. Na obuci, 14. juna, biće Vam predstavljene najnovije odluke ove institucije, donete u poslednjih godinu dana.

Detaljnije

Loading ...

Menadžment sistem informacione bezbednosti

REGIONALNO SAVETOVANJE: MENADŽMENT SISTEM IFORMACIONE BEZBEDNOSTI – ISMS (ISO/IEC 27001:2013) – – MSIB (SRPS ISO/IEC 27001:2014) –   Kome je savetovanje namenjeno: Svim polaznicima koji žele ili planiraju da se, kao profesionalci, bave poslovima menadžmenta sistema informacione bezbednosti (MSIB) i integracijom MSIB-a u menadžment sistem kvaliteta organizacije, kao i onima koji su zainteresovani da ovladaju problematikom […]

Detaljnije

Loading ...

Elektronska dostava podataka u Registar hemikalija i biocidnih proizvoda

Od januara 2019. godine, počela je sa radom elektronska dostava podataka za upis hemikalija  u Registar hemikalija, a od aprila 2019. godine za podnošenje zahteva za upis biocidnog proizvoda u Privremenu listu biocidnih proizvoda za dostavljanje tehničkog dosijea.

Detaljnije

Loading ...

Rad na Portalu CROSO

Kroz praktičan prikaz na testnom Portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, polaznik radionice će biti osposobljen da: Uspešno na Portalu CR-a elektronskim putem sprovodi prijave/odjave/promene na obavezno socijalno osiguranje. Efikasnije prepoznaje i rešava probleme; Brže i efikasnije radi na Portalu Centralnog registra; Bolje razume tehničke probleme vezane za sertifikate.   PROGRAM RADIONICE: 1) Upoznavanje sa Centralnim […]

Detaljnije

Loading ...

Zdravstvena ispravnost i bezbednost hrane sa osvrtom na HACCP i ISO standarde

Novi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane (“Sl. glasnik RS”, br. 17/2019) koji će obezbediti visok nivo zaštite života i zdravlja ljudi i interesa potrošača, usvojen je 14. marta 2019. godine. Izmenama i dopunama Zakona uvodi se novi koncept kojim su obuhvaćeni svi sektori u lancu hrane: proizvodnju, skladištenje, transport hrane kao i maloprodaja. […]

Detaljnije

Loading ...

Bezbednost i zdravlje na radu; sprovođenje mera i odgovornosti RSD 10.500

Rukovodioci,  po nivoima rukovođenja treba da budu najjača karika u sistemu zaštite ljudi u procesima rada kod svih društveno odgovornih poslodavaca. Za svakog poslodavca,  da bi zaštitio svoje poslovanje , od ključne važnosti je individualizacija odgovornosti. Sve poslove, u ime poslodavca obavljaju nadležna lica, te je konkretizacija odgovornosti, odnosno uspostavljanje sistema, u kojem će se […]

Detaljnije

Loading ...

Upravljanje otpadom- Novine u Zakonu o inspekcijskom nadzoru RSD 10.500

Kroz interaktivni seminar 19. aprila, što bolje i efikasnije pripremite se za nadzor inspekcije za zaštitu životne sredine, i upoznajte se sa novom metodologijom kako bi i sami mogli da utvrdite nivo rizika i da poboljšate svoj učinak u oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom.

Detaljnije

Loading ...

Higijenski uslovi propisani za rad u predškolsim ustanovama RSD 9.500

Cilj ove radionice je da svim privatnim i državnim subjektima koji se bave ishranom, negom, preventivno-zdravstvenom i socijalnom zaštitom dece, pruži informacije o potrebama i razlozima za odgovoran odnos prema propisanim Zakonima i drugim konceptima (HACCAP Sistem i standardi) – dobra higijenska praksa, priprema, proizvodnja i skladištenje  hrane.  Radionica je namenjena osnivačima predškolskih ustanova, medicinskim […]

Detaljnije

Loading ...

Cirkularna ekonomija – obaveze preduzeća i biznis potencijal RSD 10.500

Kao nova paradigma ekonomskog razvoja, cirkularna ekonomija ima koristan uticaj na  životnu sredine, ekonomski i socijalni razvoj društva, kako na lokalnom tako i na globalnom nivou. Cirkularna ekonomija omogućava uštedu resursa i energije, smanjenje nastajanja otpada i njegovo potpuno iskorišćenje i povećanje korišćenja obnovljivih izvora energije što dovodi do smanjenja uticaja na klimatske promene. To […]

Detaljnije

Loading ...

Informaciona bezbednost RSD 10.500

Informaciona bezbednost je aspekt bezbednosti koji se odnosi na rizike povezane sa upotrebom IКT, uključujući bezbednost podataka, uređaja, informacionih sistema, mreža, organizacija i pojedinaca. Razvojem teorije i prakse u ovoj oblasti države i savezi država odgovaraju na sve izraženije pretnje iz sajber prostora, koje mogu bitno da ugroze funkcionisanje kritične infrastrukture, privrede, pa i nacionalne […]

Detaljnije

Loading ...

Upravljanja hemikalijama – E-portal, Aneks VIII CLP Uredbe, SIP RSD 11.500

U procesu pridruživanja Republika Srbija će morati da uskladi sve propise sa EU regulativom. S obzirom na to da se oblast upravljanja hemikalima sastoji od Uredbi koje se neposredno primenjuju, u predpristupnom periodu neophodno je organizovati i informisati privredne subjekte o odredbama koje će direktno uticati na njihovo poslovanje kada Srbija postane članica EU, kao i u predpristupnom periodu.
Na savetovanju 09.02.2019. možet sanati više o tome.

Detaljnije

Loading ...

Novine i rad na Portalu CROSO sa popustom 7.600

Novi termini: 29.mart, Beograd
Kroz praktičan prikaz predavača, upoznajte se sa novim načinom izveštavanja, preuzimanjem izveštaja i drugim novinama koje su uvedene sa ciljem da se olakša rad na portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Detaljnije

Loading ...

Primena novih zakonskih rešenja u oblasti radnih odnosa i obračuna zarada RSD 10.500

Saznajte koje su novine definisane izmenama i dopunama Zakona o radu u 2019. godini i kako rešiti nedoumice i probleme sa kojima se susrećete u praksi. Koje su obaveze poslodavaca?

Detaljnije

Loading ...

Upravljanje otpadom- Prava, obaveze i najčešći propusti nadziranih subjekata. Novine u Zakonu o inspekcijskom nadzoru RSD sa popustom 8.400

Kroz interaktivni seminar 08. februara, što bolje i efikasnije pripremite se za nadzor inspekcije za zaštitu životne sredine, i upoznajte se sa novom metodologijom kako bi i sami mogli da utvrdite nivo rizika i da poboljšate svoj učinak u oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom.

Detaljnije

Loading ...

Novine i rad na Portalu CROSO sa popustom 7.600

Novi termini: 24. januar BEOGRAD, 25. januar NOVI SAD
Kroz praktičan prikaz predavača, upoznajte se sa novim načinom izveštavanja, preuzimanjem izveštaja i drugim novinama koje su uvedene sa ciljem da se olakša rad na portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Detaljnije

Loading ...

Bezbednost i zdravlje na radu – Izmene i dopune zaкona o inspeкcijsкom nadzoru. Kontrolne liste. Odgovornosti i sprovođenje mera sa popustom 6.240

U toku primene Zakona o inspekcijskom nadzoru pripremljene su različite analize, metodologije i studije koje se odnose na oblast inspekcijskog nadzora sa raznovrsnim i sadržajnim preporukama. Ove preporuke su pretočene u smernice i preporuke Кoordinacione komisije, koja je u međuvremenu imala živu aktivnost usmerenu na unapređenje rada i koordinacije inspekcija. U okviru Кoordinacione komisije utvrđene […]

Detaljnije

Loading ...

Bezbedan i zdrav rad – odgovornost i sprovođenje mera RSD 7.800

Rukovodioci,  po nivoima rukovođenja treba da budu najjača karika u sistemu zaštite ljudi u procesima rada kod svih društveno odgovornih poslodavaca. Za svakog poslodavca,  da bi zaštitio svoje poslovanje , od ključne važnosti je individualizacija odgovornosti. Sve poslove, u ime poslodavca obavljaju nadležna lica, te je konkretizacija odgovornosti, odnosno uspostavljanje sistema, u kojem će se […]

Detaljnije

Loading ...

Elektronsko poslovanje. Elektronsko kancelarijsko poslovenje RSD 8.500

Na radionici 07. 12. 2018. upoznajte se sa svim aspektima elektronskog poslovanja: Infrastruktura E - poslovanja, Pravni okviri, Kancelarijsko poslovanje, Elektronski potpis i elektronski sertifikat, Zaštita informacionih sistema.

Detaljnije

Loading ...

Praksa Republičke komisije u postupcima javnih nabavki. Komunikacija između naručioca i ponuđača RSD 10.500

Balkanski savet Vas poziva da se upoznate sa odlukama Republičke komisije za zaštitu prava u kojima je ista u poslednjih godinu dana razmatrala interesantne situacije po pitanju komunikacije između naručioca i potencijalnih ponuđača; uslova za učešće, kriterijuma i tehničkih specifikacija, kao i određenih specifičnih procesnih situacija. Verujemo da će ove teme interesovati sve koji svakodnevno […]

Detaljnije

Loading ...

Upoznavanje sa novinama i rad na Portalu CROSO RSD 9.500

Novi termin: 21. 12. 2018.
Usled velikog interesovanja, otvorili smo novu grupu za obuku za rad na Portalu CROSO na kojoj možete, kroz praktičan prikaz predavača, saznati više o korišćenju i novinama na Portalu centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Detaljnije

Loading ...

Novine u oblasti radnih odnosa i obračuna zarada. Problemi u praksi RSD 10.500

Novi termin - 07. novembar 2018. godine.
Saznajte koje su novine definisane izmenama i dopunama Zakona o radu u 2018. godini i kako rešiti probleme sa kojima se susrećete u praksi.

Detaljnije

Loading ...

Komunikacija uživo RSD 9.500

Poslovne odluke koje su posledica loše komunikacije mogu da dovedu do gubitka saradnje sa postojećim ili potencijalnim klijentima, do manje efikasnosti u obavljanju posla u timu pa samim tim i do probijanja rokova i lošijeg kvaliteta proizvoda ili usluga, do nezadovoljstva zaposlenih i do veće fluktuacije. Veštine komunikacije uživo nisu nešto što možete da naučite […]

Detaljnije

Loading ...

Upoznavanje sa novinama i rad na Portalu CROSO RSD 9.500

Kako prepoznati probleme na Portalu Centralnog registra i efikasnije ih rešiti, kao i koje su novine na Portalu CR-a, možete saznati kroz praktičnu i interaktivnu radionicu koju usled velikog interesovanja ponovo organizujemo 19. oktobra, hotel Šumadija.

Detaljnije

Loading ...

Nova zakonska rešenja u 2018. godini u oblasti radnih odnosa i obračuna zarada. Problemi u praksi RSD 10.500

Na radionici, za koju, usled velikog interesovanja otvaramo novu grupu 10. oktobra, možete saznati koje su novine definisane izmenama i dopunama Zakona o radu u 2018. godini i kako rešiti probleme sa kojima se susrećete u praksi.

Detaljnije

Loading ...

Bezbednost i dobra higijenska praksa u predškolskim ustanovama (jasle i vrtići) RSD 9.500

Ukoliko ste prepoznali važnost naše radionice, a propustili ste priliku da prisustvujete istoj, možete se priključiti novoj grupi 28. septembra, i saznate više o dobroj higijenskoj praksi u svim objektima koji se bave ishranom, negom, preventivno-zdravstvenom i socijalnom zaštitom dece.

Detaljnije

Loading ...

U susret novoj regulativi u oblasti javnih nabavki. Novine u zaštiti prava RSD 10.500

Na radionici u novom terminu, 07.septembra, svi akteri se mogu pravovremeno upoznati sa uočenim problemima u funkcionisanju sistema javnih nabavki, idejama za njihovo prevazilaženje, sve kako bi se aktivno uključili u predstojeće javne rasprave koje moraju prethoditi usvajanju Zakona, a sa ciljem zaštite svojih poslovnih interesa.

Detaljnije

Loading ...

Novousvojeni podzakonski akti Zakona o zaštiti životne sredine i Zakona o upravljanju otpadom RSD 10.500

Upoznajte se sa novousvojenim pravilnicima ("Sl. glasnik RS" br. 038 od 18.05.2018) i Uredbom o bližim uslovima za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije  ("Službeni glasnik RS" br. 025 od 30. marta 2018) Zakona o zaštiti životne sredine i Zakona o upravljanju otpadom na radionici 20. septembra 2018.

Detaljnije

Loading ...

Upoznavanje sa novinama i rad na Portalu CROSO RSD 9.500

Kako prepoznati probleme na Portalu Centralnog registra i efikasnije ih rešiti, kao i koje su novine na Portalu CR-a, možete saznati kroz praktičnu i interaktivnu radionicu 05. jula od 10 časova u hotelu Šumadija-Beograd.

Detaljnije

Loading ...

Priprema pravnih subjekata za inspekcijski nadzor u oblasti upravljanja otpadom RSD 10.500

Kroz interaktivni seminar, 24.maj 2018, što bolje i efikasnije pripremite se za nadzor inspekcije za zaštitu životne sredine, i upoznajte se sa novom metodologijom kako bi i sami mogli da utvrdite nivo rizika i da poboljšate svoj učinak u oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom.

Detaljnije

Loading ...

U susret novoj regulativi u oblasti javnih nabavki. Novine u zaštiti prava RSD 10.500

Na radionici 24.maja se svi akteri mogu pravovremeno upoznati sa uočenim problemima u funkcionisanju sistema javnih nabavki, idejama za njihovo prevazilaženje, sve kako bi se aktivno uključili u predstojeće javne rasprave koje moraju prethoditi usvajanju Zakona, a sa ciljem zaštite svojih poslovnih interesa.

Detaljnije

Loading ...

PRIMENA EVROPSKE DIREKTIVE O MAŠINAMA (uključujući i PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI MAŠINA) RSD I blok 19.500 , II blok 12.500 Kotizacija za ceo program 29.500

Na radionici 24, 25. i 26. aprila, bićete upoznati sa izmenama i dopunama Pravilnika o bezbenosti mašina i odgovornostima u slučaju pojave neželjenih događaja kojima se smatra odgovornim: pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje mašinu stavlja na tržište i/ili upotrebu, što je u skladu są pripadajućim Zakonima koji uključuju i kaznene odredbe. Posebna pažnja, u okviru radionice, biće posvećena i radu inspekcijskih službi.

Detaljnije

Loading ...

ZAKON O PREKRŠAJIMA RSD 10.500

Obaveze i odgovornosti pravnih lica i odgovornih lica u pravnom licu     Kjučne teme seminara: Šira mogućnost zaključenja sporazuma o priznanju prekršaja, interes okrivljenog; Odgovornost pravnih lica (kompanija), odgovornih lica u kompanijama i vozača za prekršaje učinjene vozilima u vlasništvu kompanija (granice odgovornosti, mogućnost oslobađanja odgovornosti, krivica, zaključenje sporazuma o priznanju prekršaja); Prekršajni nalog […]

Detaljnije

Loading ...

OBAVEZE IZVEŠTAVANJA O OTPADU RSD 10.500

Rok za dostavljanje godišnjih Izveštaja o otpadu je 31.03.2018. Upoznajte se sa obavezama izveštavanja o otpadu kroz on-line prikaz aplikacije na seminaru 24.februara, u hotelu Šumadija - Beograd.

Detaljnije

Loading ...

Odredbe kojima se obezbeđuje stavljanje u promet hemikalija na tržištu EEA RSD 12.000

Osnovno načelo REACH Uredbe – „Bez podataka nema tržišta“- „No data no market“ postavlja niz pitanja na koje treba naći odgovora. Sve nedoumicame možete rešiti na seminaru 10.februara 2018. godine.

Detaljnije

Loading ...

SELEKCIONI INTERVJU RSD 10.500

Na obuci 26. januara 2018. možete saznati kako voditi intervju za posao i postavljati prava pitanja, kao i kako da poboljšate veštinu donošenja objektivnije i kvalitenije odluke o izboru odgovarajućeg kandidata.

Detaljnije

Loading ...

PRIPREMA PRAVNIH SUBJEKATA ZA INSPEKCIJSKI NADZOR RSD 10.500

Kroz interaktivni seminar, što bolje i efikasnije pripremite se za nadzor inspekcije za zaštitu životne sredine, i upoznajte se sa novom metodologijom kako bi i sami mogli da utvrde nivo rizika i da poboljšate svoj učinak u oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom.

Detaljnije

Loading ...

SPECIFIČNE ODLUKE I NAJČEŠĆE GREŠKE UOČENE KROZ PRAKSU REPUBLIČKE KOMISIJE RSD 10.500

Na seminaru 1.decembra se svi akteri mogu pravovremeno upoznati sa uočenim problemima u funkcionisanju sistema javnih nabavki, idejama za njihovo prevazilaženje, sve kako bi se aktivno uključili u predstojeće javne rasprave koje moraju prethoditi usvajanju Zakona, a sa ciljem zaštite svojih poslovnih interesa.

Detaljnije

Loading ...

PRIORITETI ODRŽIVOG RAZVOJA, FONDOVI I PRIPREMA PROJEKATA RSD 17.000

Kroz kombinaciju predavanja i interaktivnih vežbi ovladajte metodologijom Pristupa logičkog okvira (LFA) koja se koristi u različitim fazama projektnog ciklusa, kao i analizama neophodnim za formulaciju projektnih predloga na radionici 24. i 25. novembra 2017.godine, u hotelu Šumadija- Beograd.

Detaljnije

Loading ...

OBAVEZE IZVEŠTAVANJA O OTPADU RSD 10.500

Upoznajte se sa obavezama izveštavanja o otpadu i rokovima za plaćanje ekološke naknade za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada na seminaru 09.decembra, u hotelu Šumadija-Beograd.

Detaljnije

Loading ...

PRIMENA NOVOG ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU U OBLASTI BEZBEDNOSTI, PROIZVODNJI I DISTRIBUCIJI HRANE RSD 11.500

Subjekti koji posluju sa hranom - pripremaju, proizvode, skladište i distribuiraju hranu moraju se odgovorno odnositi prema zakonima o inspekcijskom nadzoru i bezbednosti hrane. Koje sanitarno - higijenske zahteve, evidencije i kontrole moraju sprovoditi, i koje su kaznene odredbe za nepoštovanje zakonskih normi? Odgovore možete saznati na radionici 06.decembra u hotelu Šumadija.

Detaljnije

Loading ...

PRIMENA EVROPSKE DIREKTIVE O MAŠINAMA (uključujući i Pravilnik o bezbednosti mašina) I ANALIZA RIZIKA RSD I blok 19.500 , II blok 12.500 Kotizacija za ceo program 29.500

Zašto učestvovati? Prema Evropskoj Direktivi o mašinama 2006/42/EZ (stupila na snagu krajem 2009. godine, (izmena i dopuna 2009/127/ЕЗ) ,u slučaju neželjenih situacija (incidenata/akcidenata),  odgovorno je lice koje mašinu stavlja na tržište. U Srpsko zakonodavstvo ova Direktiva je transponovana kroz Pravilnik o bezbenosti mašina, objavljen u “Službenom glasniku RS”, broj 13/10 od 12. marta 2010. godine, […]

Detaljnije

Loading ...

OBUKA ZA PRAKTIČAN RAD NA PORTALU CROSO RSD 9.500

Kako prepoznati probleme na Portalu Centralnog registra i efikasnije ih rešiti, kao i koje su novine na Portalu CR-a, možete saznati kroz praktičnu i interaktivnu radionicu 25.maja od 10 časova u hotelu Šumadija-Beograd.

Detaljnije

Loading ...

EMOCIONALNA INTELIGENCIJA I USPEŠNOST U POSLU RSD 10.500

Saznajte kako emocionalna inteligencija utiče na uspešnost u poslu i Vaš život na radionici 12.oktobra 2017- Beograd, hotel Šumadija.

Detaljnije

Load More