Aktuelne obuke

Home   /   Aktuelne obuke

Loading ...

Izmene i dopune zaкona o inspeкcijsкom nadzoru u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu. Kontrolne liste RSD 7.800

U toku primene Zakona o inspekcijskom nadzoru pripremljene su različite analize, metodologije i studije koje se odnose na oblast inspekcijskog nadzora sa raznovrsnim i sadržajnim preporukama. Ove preporuke su pretočene u smernice i preporuke Кoordinacione komisije, koja je u međuvremenu imala živu aktivnost usmerenu na unapređenje rada i koordinacije inspekcija. U okviru Кoordinacione komisije utvrđene […]

Detaljnije

Loading ...

Bezbedan i zdrav rad – odgovornost i sprovođenje mera RSD 7.800

Rukovodioci,  po nivoima rukovođenja treba da budu najjača karika u sistemu zaštite ljudi u procesima rada kod svih društveno odgovornih poslodavaca. Za svakog poslodavca,  da bi zaštitio svoje poslovanje , od ključne važnosti je individualizacija odgovornosti. Sve poslove, u ime poslodavca obavljaju nadležna lica, te je konkretizacija odgovornosti, odnosno uspostavljanje sistema, u kojem će se […]

Detaljnije

Loading ...

Elektronsko poslovanje. Elektronsko kancelarijsko poslovenje RSD 8.500

Na radionici 07. 12. 2018. upoznajte se sa svim aspektima elektronskog poslovanja: Infrastruktura E - poslovanja, Pravni okviri, Kancelarijsko poslovanje, Elektronski potpis i elektronski sertifikat, Zaštita informacionih sistema.

Detaljnije

Loading ...

Praksa Republičke komisije u postupcima javnih nabavki. Komunikacija između naručioca i ponuđača RSD 10.500

Balkanski savet Vas poziva da se upoznate sa odlukama Republičke komisije za zaštitu prava u kojima je ista u poslednjih godinu dana razmatrala interesantne situacije po pitanju komunikacije između naručioca i potencijalnih ponuđača; uslova za učešće, kriterijuma i tehničkih specifikacija, kao i određenih specifičnih procesnih situacija. Verujemo da će ove teme interesovati sve koji svakodnevno […]

Detaljnije

Load More