Balkanski savet
za održivi razvoj i edukaciju

 

Slider 1

Aktuelne Obuke

Loading ...

Primena podzakonskih akata Zakona o računovodstvu

Ova trodnevna obuka je namenena računovođama iz privrednih društava, drugih pravnih lica i pružalaca računovodstvenih usluga, revizorima, poreskim inspektorima, državnim revizorima i svim drugim licima koja u svom poslu morjau da primenjuju podzakonska akta doneta na osnovu Zakona o računovodstvu (“Službeni glasnik RS”, broj 73/2019). Polaznici obuke će dobiti sve informacije o podzakonskim aktima koja […]

Detaljnije

Loading ...

Nove obaveze poslodavaca u suzbijanju COVID 19

Od početka pandemije koja je u Srbiji proglašena 19. marta 2020. godine, donet je niz normativnih akata koji regulišu postupanje u uslovima pandemije, a u cilju sprečavanja širenja bolesti i zaštite zdravlja stanovništva. U poslednja dva meseca, tri akta su izmenjena usvajanjem novih obaveza za poslodavce: Uredba o merama za sprečavanje zarazne bolesti COVID-19 Pravilnik […]

Detaljnije

Loading ...

Upravljanje medicinskim otpadom u uslovima pandemije

NOVI TERMIN! U oblasti upravljanja medicinskim otpadom, doneta su nova podzakonska akta koja propisuju način i postupak upravljanja svim podkategorijama medicinskog otpada, a sa posebnim osvrtom na farmaceutski otpad. Učesnici seminara će dobiti značajne informacije koje se tiču prava, obaveza, odgovornosti svih subjekata sistema upravljanja svim tokovima medicinskog otpada. Poseban deo seminara je posvećen upravljanju […]

Detaljnije

Loading ...

Šifarnik zanimanja i novine na portalu CROSO

NOVI TERMIN! Na snagu je stupio Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (Službeni glasnik RS br.91/2019.) kojim se do kraja 2020. godine produžava ažuriranje podataka. Podnosioci Jedinstvene prijave su dužni da u roku od godinu dana od dana početka primene Odluke o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje […]

Detaljnije

Loading ...

Manipulacija na radnom mestu

                 “Da li imate problema sa autoritetom?” (Ne usuđuj se da mi se suprotstaviš)                  “Naš mladi kolega polako napreduje, ali je još dug put pred njim” (Ne ističi se, nikad nećeš biti bolji”)               […]

Detaljnije

Loading ...

IS Dositej – Novi Pravilnici

NOVI TERMIN! Objavljeni su novi pravilnici za obračun škola u novoj školskoj 2020/2021. godini (“Sl. glasnik RS” 106/20 od 7.8.2020. godine). Sa njima, direktore škola i njihove saradnike čeka niz aktivnosti koje su vezane za IS Dositej a koje su dužni da urade: na koji način proračunati broj izvršilaca u skladu sa novim pravilnicima ali […]

Detaljnije

Poslovne vesti

Vesti o privrednim aktivnostima u regionu Balkana

Prijavite se na naš newsletter

Obavešavamo o seminarima i događajima koje Balkanski Savet organizuje, u njima učestvuje ili smatramo da je korisno za naše korisnike.