Detalji obuke

Home   /   Bolovanje – pravo i zloupotreba prava iz radnog odnosa

Informacije obuke

 • Naziv webinara:Bolovanje – pravo i zloupotreba prava iz radnog odnosa
 • Datum i vreme:18. avgust 2020. god. od 10 do 14h
 • Način održavanja:Putem WEB PLATFORME

Bolovanje – pravo i zloupotreba prava iz radnog odnosa

Jasmina Maričić Vukotić, Inspektorat za rad Republike Srbije

Svako korišćenje prava na bolovanje, koje je odobreno od strane nadležnog zdravstvenog organa, jeste zakonsko pravo zaposlenog. Sa druge strane, pravo na bolovanje može biti i zloupotrebljeno od strane zaposlenog. Kako da utvrdite, odnosno dokažete da li se radi o korišćenju prava ili zloupotrebi istog, i kako da postupite u skladu sa zakonskim propisima, čućete na radionici “Bolovanje – pravo i zloupotreba prava iz radnog odnosa” koju realizujemo 18.avgusta 2020. godine.

Radionica je koncipirana kao rezultat prakse Inspektorata za rad Republike Srbije, odnosno najčešćih zahteva koje inspekcija rada rešava u upravnom postupku, po zahtevu kako zaposlenih tako i poslodavaca. Radi se o zakonskim rešenjima koja izazivaju najviše nedoumica u primeni.

PROGRAM WEBINARA:

 • Bolovanje – pravo iz radnog odnosa
 • Način ostvarivanja prava i obaveze prema poslodavcu
 • Bolovanje i odsustva
 • Specifičnosti trudničkog bolovanja
 • Zloupotreba bolovanja – dokazivanje
 • Otkaz zbog zloupotrebe bolovanja
 • Zdravstveno stanje zaposlenog i premeštaj na druge poslove
 • Zdravstveno stanje kao razlog za tehnološki višak – uslovi
 • Obavezni preventivni i periodični lekarski pregledi
 • Upućivanje zaposlenog na lekarski pregled
 • Posledice odbijanja pregleda
 • Studija slučaja zloupotrebe bolovanja

________________________________________________________________

KOTIZACIJA, POPUSTI, PRIJAVA:

 • Kotizacija za učešće iznosi 8.500 dinara (+ PDV).
 • Za avansnu uplatu odobvamo 5% popusta plus dodatni popust za više učesnika iz iste organizacije.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na obrazovanje@bsavet.rs 

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati: 064/821 33 20, 064/821 33 22