Detalji obuke

Home   /   Budžetski sistem – planiranje, izvršenje, izveštavanje

Informacije obuke

 • WEBINAR:10. decembar 2020. godine od 10 časova
 • Predavač:Radulka Urošević, detalji na stranici
 • Kotizacija:9.500,00 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Budžetski sistem – planiranje, izvršenje, izveštavanje

PLANIRANJE, IZVRŠENJE, IZVEŠTAVANJE, REVIZIJA I INSPEKCIJA BUDŽETSKIH SREDSTAVA

Javna sredstva, sredstva poreskih obveznika, su na raspolaganju i pod kontrolom Republike Srbije, lokalnih vlasti i organizacija za obavezno socijalno osiguranje. Po obimu su veoma značajna, a po trošenju veoma rizična. Veliki broj institucija, korisnika sredstava budžeta i organizacija za obavezno socijalnon osiguranje (preko 10.000), brojni zakonski i podzakonski propisi, nabavljanje za drugog i trošenje “tuđih” sredstava, sve su to rizici da nešto ne bude “u skladu sa” i postane predmet inspekcijskih i revizorskih organa.

Na webinaru ćemo se baviti propisima i njihovom primmenom u oblasti planiranja, pripreme, donošenja i izvršenja budžeta / finansijskog plana, javnih nabavki, javnog duga, budžetskog računovodstva i izveštavanja, inspekcije i revizije javnih sredstava.

Rešavaćemo vaše dileme i izazove sa kojima se susrećete tokom izvršavanja svojih poslova u cilju boljeg upravljanja javnim finansijama i smanjenju rizika od greške i pokretanja kaznenih mera od strane kontrolnih organa.

Predavač: Radulka Urošević, specijalista za  budžetski postupak i kontrolu budžeta, akreditovana kod Nacionalne akademije za javnu upravu.

 

NASTAVNI PROGRAM:

 • Pravila u okviru budžetskog sistema
 • Proces planiranja budžeta / finansijskog plana
 • Način izvršenja budžeta
 • Proces budžetskog računovodstva i izveštavanja
 • Rezultat poslovanja – budžetski suficit / deficit
 • Faze planiranja i sprovođenja javnih nabavki
 • Revizija i inspekcija javnih sredstava

(program u PDF formatu možete preuzeti OVDE )

 

KOTIZACIJA, PRIJAVA I POPUSTI:

 • Kotizacija za učešće iznosi  9.500 dinara (+PDV)
 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta
 • Za dva i više učesnika odobravamo dodatne popuste.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Prijavu ćete izvršiti tako što ćete nam dostaviti popunjen prijavni formular na obrazovanje@bsavet.rs

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati: 011/655 83 05 064/821 33 22