Detalji obuke

Home   /   Novi Portal javnih nabavki

Informacije obuke

 • Naziv seminara:Portal javnih nabavki
 • Datum i način održavanja:16. jul 2020. Usled novonastale situacije i zabrane okupljanja, obuka će biti realizovana putem Web platforme. Želimo Vam svako dobro!
 • Vreme :od 17 do 20h

Novi Portal javnih nabavki

Miloš Jović, dugogodišnji rukovodilac u Upravi za javne nabavke i član Radne grupe za izradu Zakona

Od 1. jula 2020. Portal počinje sa radom, a novi Zakon o javnim nabavkama ulazi u svoju punu primenu.

Novi Zakon o javnim nabavkama uvodi potpuno novi način sprovođenja posutupka javne nabavke kroz novi Portal javnih nabavki. On omogućava sprovođenje postupka javne nabavke elektronskim putem, što znači da se komunikacija i razmena podataka u postupku javne nabavke, uključujući i podnošenje ponuda, odvija elektronskim putem. Portal predviđa da se i otvaranje ponuda obavlja elektronskim putem, što doprinosi povećanju poverenja privrednih subjekata u sistem, a samim tim i povećanju konkurencije u postupcima javnih nabavki.

 

PROGRAM RADIONICE :

 • Registracija na Portalu naručioca i ponuđača
 • Dobijanje informacija o planiranim i pokrenutim nabavkama
 • Izrada i objavljivanje javnog poziva i konkursne dokumentacije
 • Pojašnjenje i izmena konkursne dokumentacije
 • Izrada i podnošenje ponude, izmene, dopune i opoziv ponude
 • Otvaranje ponuda, izrada zapisnika i pojašnjenje ponuda
 • Stručna ocena ponuda, komunikacija naručioca i ponuđača (zahtevi i pojašnjenja)
 • Izveštaj o postupku, donošenje odluke o dodeli ugovora i obustavi postupka
 • Uvid u ponude – zahtev za uvid i odobravanje uvida
 • Podnošenje zahteva za zaštitu prava

Radionica: Pitaja, odgovori, instrukcije.

KOTIZACIJA, POPUSTI, PRIJAVA:

 • Kotizacija iznosi 10.500 dinara (+ PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal i kafe pauzu.
 • Za avansnu uplatu odobravamo 5% pospusta, kao i dodatne popuste za više učesnika iz iste organizacije.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na obrazovanje@bsavet.rs 

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati: 011/655 83 05, 064/821 33 20