Detalji obuke

Home   /   Novi propisi u oblasti upravljanja otpadom -nusproizvod i prestanak statusa otpada-

Informacije obuke

 • Naziv seminara:Novi propisi u oblasti upravljanja otpadom
 • Datum:23. decembar 2019.
 • Mesto:Beograd, hotel Šumadija
 • Vreme:od 14 do 19 časova

Novi propisi u oblasti upravljanja otpadom -nusproizvod i prestanak statusa otpada-

Eminentni experti RS sa dugogodisnjim iskustvom na primeni propisa iz oblasti zastite zivotne sredine i upravljanja otpadom

Izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, koje su stupile na snagu marta 2016. godine, postavljeni su prioriteti u politici upravljanja otpadom kojima je cilj jačanje principa hijerarhije upravljanja otpadom. Smanjenje generisanja otpada je prva karika ovom principu.

Saglasno tome u novousvojenim odredbama Zakona o upravljanju otpadom uvedena su dva nova instituta:

 • prestanak statusa otpada – pojedine vrste otpada prestaju da budu otpad nakon tretmana i ispunjenja propisanih tehničkih uslova i
 • nusproizvod – proizvodni ostatak iz proizvodnog procesa koji može da se koristi ukoliko je upisan u Registar nusproizvoda.

Usvojenim zakonskim rešenjima, čija primena počinje od 01. januara 2020. godine  omogućen je transparentan proces za efikasno prevođenje otpada u sirovine i više ne podleže pod Zakona o upravljanju otpadom čime je dat podsticaj merama prevencije stvaranja otpada kao obavezujućem aktu svih subjekata upravljanja otpadom.

KLJUČNE TEME SEMINARA:

 • Kada i pod kojim uslovima pojedine vrste otpada gube status otpada i postaju sekundarne sirovine,
 • Kako razlikovati otpad od nusproizvoda kroz primere prakse, primenjene u EU i procedurama za upis u odgovarajući registar.
 • Pojašnjenje primene prava i obaveza navedenih subjekata sistema upravljanja otpadom sa pravnog, kao i sa  implementacionog aspekta – posledica njihove primene/neprimene.
 • Pravilno razumevanje novih EU prava i obaveza i praktične smernice primenu novih propisa iz oblasti upravljanja otpadom, su velikog su značaja za zakonito postupanje svih subjekata sistema upravljanja otpadom,  kao i za NJIHOV dalji razvoj u oblasti upravljanja otpadom.

Učesnicima će biti pružena mogućnost da iznesu svoje predloge i pravce za unapređenje sistema upravljanja otpadom, u svim segmentima radi efikasnije i efektivnije implementacije.

KOTIZACIJA, POPUSTI, PRIJAVA:

 • Kotizacija za učešće  iznosi 11.500 dinara (+ PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal,  i koktel za učesnike.
 • Za uplatu u roku od 5 dana odobravamo 5% pospusta, kao i dodatne popuste za više učesnika iz iste organizacije.
 • Nakon završetka seminara, svi učesnici dobijaju odgovarajući Sertifikat Savet.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na obrazovanje@bsavet.rs 

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati: 011/655 83 05, 064/821 33 20