Detalji obuke

Home   /   Poslovanje javnih preduzeća

Informacije obuke

 • WEBINAR:26. januar 2021. godine od 10 časova
 • Predavač:Ljubinka Kovačević (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:9.500,00 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Poslovanje javnih preduzeća

USAGLAŠENA PRIMENA SVIH ZAKONA KOJI SE ODNOSE NA POSLOVANJE JAVNIH PREDUZEĆA

Zbog svog ogromnog značaja i izuzetnosti u izvršavanju poslova i zadataka, javna preduzeća su se našla u mnogim zakonskim propisima, počev od matičnog zakona, preko većeg broja zakona koja u svom sadržaju tretiraju poslovanje javnih preduzeća i njihove obaveze za primenom istih.

Vrlo često je prilično komplikovano usaglašeno primeniti sve ove zakonske odredbe, i izbeći situaciju da se primenom jednog zakona ne naruši rešenje koje predviđa drugi zakon, ili da se prosto “previdi” primena nekih zakonskih odredbi.

Kako da se ispravno snađete u “moru” zakonskih propisa, čućete od naše dugogodišnje konsultantkinje i eksperta za poslovanje javnih preduzeća i primenu zakonskih akata, Ljubinke Kovačević, predavača sa ogromnim predavačkim iskustvom.

 

NASTAVNI PROGRAM:

1) Zakon o javnim preduzećima

 • Javno preduzeće – delatnost od opšteg  interesa
 • Ko obavlja delatnosti od opšteg interesa
 • Komisija za imenovanje revizije
 • Uplata dela ostvarene dobiti u budžet RS, AP ili JLS
 • Period obavljanja funkcije V.D. direktora

2) Zakon o javno-privatnom parnerstvu i koncesijama

 • Samostalno pokretanje postupka realizacije javno-privatnog partnerstva
 • Pokretanje postupka realizacije javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije

3) Zakon o javnoj svojini

 • Ulaganje sredstava u javnoj svojini u kapital javnog preduzeća od strane RS, AP i JLS i sticanje udela ili akcija
 • Korišćenje stvari u javnoj svojini od strane javnih preduzeća
 • Sticanje svojine javnog preduzeća i obavezna evidencija stvari u javnoj svojini
 • Upis prava svojine javnog preduzeća

4) Zakon o budžetskom sistemu

 • Vršenje kontrole od strane budžetske inspekcije nad javnim preduzećima od strane RS i pravnim licima osnovanim od strane javnih preduzeća

5) Zakon o lokalnoj samoupravi

 • Skupština opštine kao osnivač javnog preduzeća

6) Zakon o komunalnim delatnostima

 • Javna preduzeća kao izvršioci komunalnih delatnosti
 • Javna preduzeća kao pružalac usluge snabdevanja vodom za piće i obavljanja linijskog prevoza putnika trolejbusima i tramvajima

7) Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

 • Obaveza evidentiranja elektronske fakture u Centralnom registru faktura kada su u pitanju komercijalne transakcije između javnih preduzeća i privrednih subjekata (stupa na snagu 1. jula 2021. godine)

8) Zakon o javnim nabavkama

 • Javni naručioci i sektorski naručioci

9) Zakon o deviznom poslovanju

 • Potraživanja i dugovanja po tekućim poslovima
 • Potraživanja i dugovanja nastala po kreditnim poslovima sa inostranstvom
 • Davanje jemstva
 • Obavljanje platnog prometa

10) Zakon o privrednim društvima

 • Na sva pitanja koja nisu regulisana Zakonom o javnim preduzećima, primenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima (npr. likvidacija)

11) Drugi zakoni, pored navedenih, i to iz oblasti utvrđivanja maksimalnog broja zaposlenih, poreskih zakona itd…

(program u PDF formatu možete preuzeti OVDE )

 

KOTIZACIJA, PRIJAVA I POPUSTI:

 • Kotizacija za učešće iznosi  9.500 dinara (+PDV)
 • Za prijave u ovom terminu odobravamo NOVOGODIŠNJI POPUST u iznosu od 10%.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Prijavu ćete izvršiti tako što ćete nam dostaviti popunjen prijavni formular na obrazovanje@bsavet.rs

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati: 011/655 83 05 064/821 33 22