Detalji obuke

Home   /   Šifarnik zanimanja i rad na Portalu CROSO

Informacije obuke

 • Naziv radionice:Šifarnik zanimanja i rad na Portalu CROSO
 • Datum i mesto :16. januar 2020. Beograd, hotel Šumadija
 • Vreme:od 14 do 18,30h

Šifarnik zanimanja i rad na Portalu CROSO

Nemanja Milenković, savetnik direktora, zaposlen u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja

Do kraja 2019. godine poslodavci su u obavezi da ažuriraju podatke o zaposlenima prema novom šifarniku zanimanja odnosno od 1. januara 2020. godine koristiće se isključivo novi šifarnik koji obuhvata 3. 641 zanimanje, a lista je usklađena sa potrebama privrede i tržišta rada u Srbiji, kao i sa međunarodnim standardom.

 

Ciljna grupa: Ovlašćena lica za unos podataka u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja.

 

PROGRAM:

RAD NA PORTALU CROSO

 • Praktičan rad na Portalu CR-a – obuka se vrši na testnom Portalu CR-a.
 • Najčešće greške koje se javljaju u radu na Portalu Centralnog registra.
 • Objašnjenje funkcija i ostalih usluga koje pruža Centralni registar.
 • Analiza spornih situacija kroz primer prijave, promene, odjave, prijave i odjave osiguranog lica kao i pregled željenog M obrasca.
 •  Novi izveštajni sistem na Portalu CR-a. Praktični prikaz preuzimanja izveštaja o zaposlenim sa Portala.
 • Automatska overa zdravstvenih kartica.Preuzimanje izveštaja i pojašnjenje svih spornih situacija ,vezanih za automatsku overu zdravstvenih kartica.

ŠIFARNIK ZANIMANJA

 • Sadržina Jedinstvenog kodeksa šifara za evidenciju u oblasti rada sa posebnim osvrtom na strukturu Šifarnika zanimanja.
 • Primena Šifarnika zanimanja prilikom unosa podataka u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja.
 • Obaveza prijave zaposlenih pre stupanja na rad i usklađivanje podataka sa propisima u vezi sa evidencijama u oblasti rada.
 • Primena Šifarnika zanimanja za vođenje drugih evidencija u oblasti rada.
 • Praćenje primene i ažuriranje šifarnika.

___________________________________________________

KOTIZACIJA, POPUSTI, NAČIN PRIJAVLJIVANJA:

 • Kotizacija iznosi 10.500 dinara ( + pdv )i obuhvata nastavu, nastavni materijal, osveženje u pauzama i koktel za učesnike.
 • Popusti: – 5% za uplatu izvršenu u roku od 5 dana od prijavljivanja ; dodatni popust za više učesnika iz iste organizacije.
 • Nakon završene obuke, učesnici dobijaju odgovarajući sertifikat Saveta.
 • Obrazac prijave možete preuzeti OVDE. Prijavu ćete izvršiti tako što ćete nam dostaviti popunjen prijavni formular na obrazovanje@bsavet.rs

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011 655 83 05 ili 064 821 33 20