OBJAVLJEN NOVI ZAКON O JAVNIM NABAVКAMA

Novi zakon o javnim nabavkama objavljen je u Službenom glasniku Republike Srbije broj 91/19 od 24.12.2019. godine. Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, odnosno 1. januara 2020. godine, a u primeni je od 1. jula 2020. godine. Preuzmite Zakon.