Detalji obuke

Home   /   Akt o IKT bezbednosti – izrada i dopunjavanje

Informacije obuke

 • WEBINAR:27.1.2021. godine od 10h
 • Predavači:Olga Zorić i Vojkan Stanković (detalji na stranici)
 • Kotizacija:10.500,00 (+PDV)
 • NOVOGODIŠNJI POPUST:I u ovom terminu - 15% za sve prijave;

Akt o IKT bezbednosti – izrada i dopunjavanje

uz gotove i konkretne dokumente sa primerima prilagođenim delatnosti svake organizacije iz koje su polaznici

Primena Zakona o izmenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbednosti (“Sl. glasnik RS”, br. 77/2019) je u potpunosti i detaljno definisana nizom podzakonskih akata koji su usvojeni u ovoj godini: Pravilnik o podacima koje sadrži evidencija operatora IK sistema od posebnog značaja (“Sl. glasnik RS”, br. 9/20); Uredba o postupku obaveštavanja o incidentima u IK sistemima od posebnog značaja (“Sl. glasnik RS”, br. 11/20), Uredba o bezbednosti i zaštiti dece pri korišćenju IKT (“Sl. glasnik RS”, br. 13/20); Pravilnik o vrsti, formi i načinu dostavljanja staatističkih podataka o incidentima u IK sistemima od posebnog značaja (“Sl. glasnik RS”, br. 76/20), kao i prošlogodišnja Uredba o utvrđivanju Liste delatnosti u oblastima u kojima se obavljaju delatnosti od opšteg interesa i u kojima se koriste IK sistemi od posebnog značaja (“Sl. glasnik RS”, br. 94/19).

 

Ova podzakonska rešenja su propisala:

 • način vršenja službene prijave poslovne organizacije u republički evidenciju operatera IKT sistema od posebnog značaja
 • procedure i način izveštavanja Operatera IKT sistema ka nacionalnom CERT-u
 • prijavu incidenata na Portal CERT i način korišćenja
 • postupke obaveštavanja o incidentima – zašto / kad / kako
 • način dopune i izmena postojećeg ili izradu novog Akta o IKT bezbednosti
 • inspekcijski nadzor sa kontrolnim listama po ovom Zakonu

Nakon obuke, polaznici će biti osposobljeni da sagledaju trenutnu informatičku organizovanost svoje radne organizacije i odrede neophodne korake u daljem razvoju i investicijama, započnu samostalnu izradu sopstvenog internog akta kao i pratećih procedura, koristeći dobijeno znanje ali i konkretne dokumente sa primerima koje će dobiti na samoj radionici, usklade svoja postupanja pri ispunjenju novih zakonskih obaveza do mogućnosti početka operativnog rada bezbednosnog postupanja u skladu sa celom državnom strukturom IB.

 

Predavači:

 • Olga Zorić, konsultant zaorganizaciju rada i korporativnu bezbednost
 • Vojkan Stanković, IT konsultant za elektronsko poslovanje i IKT bezbednost

 

NASTAVNI PROGRAM

1) Pravni statusi i osobine zakona i podzakonskih akata

 • Zakonski okvir IT poslovanja u oblasti IB
 • Izmene i dopune koje donosi nacrt novog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o IB kao i sva podzakonska akta

2) Šta su zakonske obaveze i kako ih ispuniti

 • Detalji osnovnog, dopunskog Zakona i podzakonskih akata i objašnjenje obaveza njihove primene u zavisnosti od ustanova i preduzeća odakle dolaze  pozalnici radionice
 • Dostavljanje Prijave Operatera u republičku evidenciju
 • Detalji postupka prijave Incidenata
 • Rad na Portalu CERT-a

3) Izrada  i dopuna Akta o IKT bezbednosti

 • Na koji način i u kojim segmentima je  potrebno dopuniti postojeći Akt o IKT bezbednosti i kako izraditi novi
 • Varijante Akta prilagođenog poslovnim orgnaizacijama polaznika radionice (zajednički rad uz korišćenje prilagođenog pisanog materijala za svakog polaznika)
 • Organizacija i izvršenje Godišnje provere usklađenosti primenjenih mera zaštite

4) Koordinacija rada na poslovima implementacije Zakona

 • Koordinisanost sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti
 • Koje procedure, postupanja i odluke treba doneti u cilju operativnog postupanja
 • Koje su najveće moguće greške u implementaciji i kako ih izbeći
 • Inspekcijskih nadzor i Kontrolne liste

(program u PDF formatu možete preuzeti OVDE )

 

Kotizacija i popusti:

Kotizacija za obuku iznosi 10.500 dinara (+PDV) i obuhvata nastavu i nastavni materijal.

U okviru tradicionalne akcije NOVOGODIŠNJIH POPUSTA, samo u ovom terminu odobravamo 15% popusta na sve prijave.

 

Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Prijavu ćete izvršiti tako što ćete nam dostaviti popunjen prijavni formular na obrazovanje@bsavet.rs

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati: 011/655 83 05 064/821 33 22