Detalji obuke

Home   /   Bezbedan i zdrav rad – odgovornost i sprovođenje mera

Informacije obuke

 • Naziv seminara:Bezbednost i zdravlje na radu; Norme, primena, instrukcije
 • Datum:21.12.2018.
 • Mesto:Beograd, hotel Šumadija
 • Vreme:od 10 do 16h
 • Cena: 7.800

Bezbedan i zdrav rad – odgovornost i sprovođenje mera

Ispektorakt za rad

Rukovodioci,  po nivoima rukovođenja treba da budu najjača karika u sistemu zaštite ljudi u procesima rada kod svih društveno odgovornih poslodavaca. Za svakog poslodavca,  da bi zaštitio svoje poslovanje , od ključne važnosti je individualizacija odgovornosti. Sve poslove, u ime poslodavca obavljaju nadležna lica, te je konkretizacija odgovornosti, odnosno uspostavljanje sistema, u kojem će se precizno prepoznavati obaveze i odgovornosti  svakog u svim nivoima rukovođenja i svih učesnika u procesu rada od izuzetnog značaja.

Stručna  lica u kompaniji imaju ključnu ulogu u sprovođenju preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca – na svim mestima rada. Neophodno je da odgovorno sprovode propisane mere za bezbednost i zdravlje na radu i da kontrolišu da li ih sprovode i zaposleni, koji su im podređeni, te u tom smislu i da preduzimaju aktivnosti, koje će dovesti do dosledne primene mera za bezbedan i zdrav rad zaposlenih. Pored samog tehničko-tehnološkog procesa za koji su odgovorni moraju dobro poznavati sve zakonske i podzakonske propise u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, kako zbog zaposlenih, tako i zbog organizacije u kojoj rade, posebno zbog savesnog vršenja dužnosti, čuvanja ugleda organizacije i izbegavanja oštrih kaznenih mera propisanih u ovoj oblasti.

KLJUČNE TEME RADIONICE:

 • Odgovornost za sprovođenje mera za bezbedan i zdrav rad – odgovornost poslodavca, direкtora i drugih odgovornih lica, кao i lica za bezbednost i zdravlje na radu i zaposlenih;
 • Praкtična primena Zaкona o bezbednosti i zdravlju na radu i podzaкonsкih propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Primeri izvršenih inspeкcijsкih nadzora povodom povreda na radu.
 • Pitanja i odgovori; Instrukcije.

 

KOTIZACIJA I POPUSTI; PRIJAVA:

 • Kotizacija za učešće iznosi  7.800 dinara (Savet nije u sistemu PDV-a) i obuhvata nastavu, nastavni materijal,  i koktel za učesnike.
 • Odobravamo popust od 5% za uplatu u roku od 5 dana od dana prijavljivanja, kao i dodatne popuste za više učesnika iz iste organizacije.
 • Nakon završetka seminara, svi učesnici dobijaju odgovarajući Sertifikat Savet.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Prijavu ćete izvršiti tako što ćete nam dostaviti popunjen prijavni formular na obrazovanje@bsavet.rs

 

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati: 011/655 83 05, 064/821 33 20