Detalji obuke

Home   /   Bezbednost i zdravlje na radu; sprovođenje mera i odgovornosti

Informacije obuke

 • Naziv seminara:Bezbednost i zdravlje na radu; Norme, primena, instrukcije
 • Datum:10. maj 2019.
 • Mesto:Beograd, hotel Šumadija
 • Vreme:od 13 do 19h
 • Cena: 10.500

Bezbednost i zdravlje na radu; sprovođenje mera i odgovornosti

Ekspert iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu sa dugogodišnjim iskustvom u inspekcijskom nadzoru

Rukovodioci,  po nivoima rukovođenja treba da budu najjača karika u sistemu zaštite ljudi u procesima rada kod svih društveno odgovornih poslodavaca. Za svakog poslodavca,  da bi zaštitio svoje poslovanje , od ključne važnosti je individualizacija odgovornosti. Sve poslove, u ime poslodavca obavljaju nadležna lica, te je konkretizacija odgovornosti, odnosno uspostavljanje sistema, u kojem će se precizno prepoznavati obaveze i odgovornosti  svakog u svim nivoima rukovođenja i svih učesnika u procesu rada od izuzetnog značaja.

Stručna lica u kompaniji imaju ključnu ulogu u sprovođenju preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca – na svim mestima rada. Neophodno je da sami sprovode propisane mere za bezbednost i zdravlje na radu i da kontrolišu da li ih sprovode i zaposleni, koji su im podređeni, te u tom smislu i da preduzimaju aktivnosti, koje će dovesti do dosledne primene mera za bezbedan i zdrav rad zaposlenih. To zapravo znači da, pored samog tehničko-tehnološkog procesa za koji su odgovorni, imaju odgovornost i za primenu mera, kojima se obezbeđuje bezbednost i zdravlje na radu , tako da moraju dobro poznavati sve zakonske i podzakonske propise u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

KLJUČNE TEME RADIONICE:

 • Odgovornost za sprovođenje mera za bezbedan i zdrav rad – odgovornost poslodavca, direкtora i drugih odgovornih lica, кao i lica za bezbednost i zdravlje na radu i zaposlenih;
 • Praкtična primena Zaкona o bezbednosti i zdravlju na radu i podzaкonsкih propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu 
 • Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2006, 84/2006 – ispr., 4/2016, 106/2018 i 14/2019),
 • Uredba o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (“Sl. glasnik RS”, br. 14/2009, 95/2010 i 98/2018) 
 • Кontrolne liste za inspekcijski nadzor u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu, integrisani inspekcijski nadzor i nadzor nad primenom zakona o upućivanju zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti.

Pitanja, odgovori, instrukcije.

 

KOTIZACIJA I POPUSTI; PRIJAVA:

 • Kotizacija za učešće iznosi 10.500 dinara (Savet nije u sistemu PDV-a) i obuhvata nastavu, nastavni materijal,  i koktel za učesnike.
 • Odobravamo popust od 5% za uplatu u roku od 5 dana od dana prijavljivanja, kao i dodatne popuste za više učesnika iz iste organizacije.
 • Nakon završetka seminara, svi učesnici dobijaju odgovarajući Sertifikat Savet.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Prijavu ćete izvršiti tako što ćete nam dostaviti popunjen prijavni formular na obrazovanje@bsavet.rs

 

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati: 011/655 83 05, 064/821 33 20