Detalji obuke

Home   /   Cirkularna ekonomija – obaveze preduzeća i biznis potencijal

Informacije obuke

 • Seminar:Cirkularna ekonomija
 • Datum i mesto:06. april 2019, hotel Šumadija, Beograd
 • Vreme:od 10 do 14.30h
 • Cena: 10.500

Cirkularna ekonomija – obaveze preduzeća i biznis potencijal

Milan Veselinov MSc, ekspert za cirkularnu ekonomiju u saradnji sa stručnjakom za zaštitu životne sredine sa dugogodišnjem praktičnim iskustvom u toj oblasti

Kao nova paradigma ekonomskog razvoja, cirkularna ekonomija ima koristan uticaj na  životnu sredine, ekonomski i socijalni razvoj društva, kako na lokalnom tako i na globalnom nivou.

Cirkularna ekonomija omogućava uštedu resursa i energije, smanjenje nastajanja otpada i njegovo potpuno iskorišćenje i povećanje korišćenja obnovljivih izvora energije što dovodi do smanjenja uticaja na klimatske promene.

To podrazumeva potpunu promenu sistema u celom lancu vrednosti, od inovacija, dizajna proizvoda, do novih poslovnih i tržišnih modela, preko novih načina pretvaranja otpada u resurse i promena u načinu  ponašanja potrošača.

U maju  2018. godine usvojen je i paket cirkularne ekonomije koji čini 6 novih direktiva kojima se menjaju ciljevi u pogledu reciklaže  komunalnog otpada,  amblažnog otpada i odlaganja otpada.

Cilj seminara: Predstavljene novih obaveza koje su propisani paketom EU za cirkularnu ekonomiju. Pored toga, saznaćete koji su to koraci koji se moraju preduzeti na putu prelaska sa linearne na cirkularnu ekonomiju, koji se alati mogu koristiti za to, kao i koje su  prednosti ovog koncepta za mala i srednja preduzeća. 

 

PROGRAM:

    1.Paket cirkularne ekonomije:

 • novi ciljevi,
 • eko-dizajn,
 • produžena odgovornost proizvođača,
 • obaveze pravnih subjekata.
 1. Analiza životnog ciklusa kao alat cirkularne ekonomije.
 2. Prioriteti i koraci na putu ka cirkularnoj ekonomiji.

Pitanja, odgovori, instrukcije.

 

KOTIZACIJA, POPUSTI, PRIJAVA:

 • Kotizacija za učešće  iznosi 10.500 dinara (Savet nije u sistemu PDV-a) i obuhvata nastavu, nastavni materijal,  i koktel za učesnike.
 • Za uplatu u roku od 5 dana odobravamo 5% pospusta, kao i dodatne popuste za više učesnika iz iste organizacije.
 • Nakon završetka seminara, svi učesnici dobijaju odgovarajući Sertifikat Savet.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na obrazovanje@bsavet.rs 

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati: 011/655 83 05, 064/821 33 20