Detalji obuke

Home   /   Elektronska dostava podataka u Registar hemikalija i biocidnih proizvoda

Informacije obuke

 • Seminar:Elekstronska dostava podataka u Registar hemikalija i Biocidnih proizvoda
 • Mesto:Beograd
 • Datum:25. 05 .2019.
 • Vreme:od 10 do 16 časova

Elektronska dostava podataka u Registar hemikalija i biocidnih proizvoda

Olivera Pavićević i Bobana Jakovljević, Eksperti iz oblasti upravljanja hemikalijama i biocidnih proizvoda

U cilju efikasnog ispunjavanja obaveza i olakšane primene propisa iz oblasti upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima uspostavljena je elektonska platforma za dostavu podataka za upis hemikalija u Registar hemikalija i podnošenje zahteva za upis biocidnog proizvoda u Privremenu listu biocidnih proizvoda za dostavljanje tehničkog dosijea.

Кorišćenjem elektronske platforme od strane privrednih subjekata ostvaruje se bolja komunikacija, ušteda u vremenu i smenjenje troškova, s jedne strane a efikasniji rad regulatornog organa s druge strane.

Od januara 2019. godine, počela je sa radom elektronska dostava podataka za upis hemikalija  u Registar hemikalija, a od aprila 2019. godine za podnošenje zahteva za upis biocidnog proizvoda u Privremenu listu biocidnih proizvoda za dostavljanje tehničkog dosijea.

Seminar je namenjen privrednim subjektima koji stavljaju hemikalije i/ili biocidne proizvode u promet, pre svega odgovornim licima i zaposlenima, kao i savetnicima za hemikalije koji su uključeni u poslove  upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima.

 

KLJUČNE TEME SEMINARA:

 1. Upis hemikalija u Registar hemikalija:
 • Funkcionisanje elektronske platforme;
 • Pravo pristupa;
 • Šta nakon podnete prijave u Registar hemikalija.
 1. Upravljanje biocidnim proizvodima:
 • pravni osnov za registar biocidnih proizvoda,
 • kako se vrši registracija već prijavljenih kompanija za korišćenje elektronske platforme, tako i kompanija koje nisu prijavljene za korišćenje elektronske platforme,
 • kako se vrši registracija,
 • uloga savetnika za hemikalije,
 • kako se vrši pristup portalu i za koje postupke.

 

INFORMACIJE I PRIJAVLJIVANJE:

 • Kotizacija iznosi 11.800 dinara, (Savet nije u sistemu PDV-a) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, osveženje u pauzama i koktel za učesnike. Za učesnike iz regiona kotizacija iznosi 100 EUR i važe isti popusti.
 • Popust 5% za uplatu u roku od 5 dana od dana prijave, kao i dodatne popuste za više učesnika iz iste organizacije.
 • Nakon završetka seminara, svi učesnici dobijaju odgovarajući Sertifikat Savet.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Prijavu ćete izvršiti tako što ćete nam dostaviti popunjen prijavni formular na obrazovanje@bsavet.rs

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati:

011/655 83 05,064/821 33 20