Detalji obuke

Home   /   Elektronski delovodnik – softver

Informacije obuke

  • Softver:Elektronski delovodnik
  • Brza i laka instalacija:Bez velikih tehničkih zahteva
  • Cena:300 evra u dinarskoj protivrednost

Elektronski delovodnik – softver

Novi proizvod u saradnji sa Institutom za ekonomsku diplomatiju

Elektronski delovodnik je program za evidenciju poslovne dokumentacije i njenog protoka kroz radnu organizaciju. Nastao je još 2002. godine i kroz višegodišnju praksu i više desetina hiljada instalacija, pokazao se kao izuzetno uspešan i pouzdan. Namenjen je, pre svega, malim i srednjim preduzećima, koja evidenciju svoje poslovne dokumentacije vode centralizovano, na jednom računaru.

Baziran je na principima rada klasičnog „papirnog“ delovodnika. Njegove osnovne prednosti su jednostavnost i intuitivnost, tako da se korisnici klasičnih delovodnika vrlo brzo i uz minimalnu obuku, prilagođavaju elektronskom okruženju.

Evidencija poslovnih dokumenata u ovom softveru prati zakonodavstvo i drugu pravnu regulativu Republike Srbije o administrativnom poslovanju (Uredba o kancelarijskom poslovanju, Uputstvo o kancelarijjskom poslovanju organa državne uprave, Uredba o elektronskom kancelarijskom poslovanju organa državne  uprave), kao i primere dobre prakse i preporuke za evidenciju i čuvanje elektronskih dokumenata. Važno je napomenuti da Elektronski delovodnik može da čuva elektronski potpisan dokument u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju.

Elektronski delovodnik omogućava evidenciju ulaznih i izlaznih poslovnih dokumenata, kao i skladištenje i povezivanje njihovih elektronskih formi bilo kog formata. Evidencija se vodi po standardnom modelu osnovnih brojeva (predmeta) i podbrojeva, na taj način da je svaki podbroj povezan hiperlinkom sa izvornim elektronskim dokumentom (dokumenta u papirnom obliku se skeniranjem pretvaraju u elektronski dokument, koji se zatim linkuje sa zapisima u bazi).

Osim evidencije dokumenata, Elektronski delovodnik omogućava i njihovo pretraživanje po različitim kriterijumima, kao i evidenciju istorijata aktivnosti. Na kraju kalendarske godine, ili po potrebi u toku godine, delovodnik se može odštampati.

Elektronski delovodnik je zaštićen od kopiranja, a garancija i tehnička podrška su obezbeđeni za prvu kalendarsku godinu, počevši od dana kupovine softvera. Za instalaciju softvera nije potrebna nikakva snažna konfiguracija, dovoljan je računar sa 64-bitnim procesorom, 8 GB RAM-a, HD 256 GB, Windows 7, 8 ili 10, i Office 2013 ili noviji. Podrška se, tokom garantnog perioda, realizuje putem telefona, Viber-a ili posredstvom TeamViewer aplikacije.

Detalje vezane za registraciju i rad na softveru možete pogledati OVDE .

Cena Elektronskog delovodnika iznosi 300 evra (+PDV) u dinarskoj protivrednosti i obuhvata:

  • softver,
  • instalaciju softvera,
  • uputstvo za upotrebu,
  • garantni period od godinu dana 
  • tehničku podršku u garantnom periodu.

Za detaljnije informacije i porudžbine možete nas kontaktirati telefonom ili mejlom:

011/655 83 05, 064/821 33 20

obrazovanje@bsavet.rs

balkanskisavetbg@gmail.com