Detalji obuke

Home   /   Elektronstronsko kancelarijsko poslovanje

Informacije obuke

 • Naziv seminara:Elektronsko poslovanje
 • Predavač:Slobodan Stojadinović, ekspert za IT, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije
 • Datum:24. januar 2020. godine
 • Mesto:Beograd, hotel Šumadija
 • Vreme:od 10 do 16h

Elektronstronsko kancelarijsko poslovanje

Slobodan Stojadinović

PROGRAM RADIONICE:

 1. Elektronsko poslovanje
  • Koncepti elektronskog poslovanja
  • Forme elektronskog poslovanja
  • Modeli elektronskog poslovanja
   • Model elektronske trgovine
   • Aukcijski model
   • Model portala
   • Model sa dinamičkim određivanjem cena
   • Modeli grupne kupovine
   • Onlajn zajednice
 1. Infrastruktura elektronskog poslovanja
  • Komponente IT infrastructure
  • Internet i savremeno poslovanje
  • Razvoj aplikacija elektronskog poslovanja u internet okruženju
  • Računarstvo u oblaku
  • Upravljanje digitalnim identitetima
  • Infrastruktura javnih ključeva (PKI)
 1. Okruženje
  • Politički kontekst
  • Pravni kontekst
  • Tehničko-organizacioni aspekti
  • Komunikaciona infrastruktura
  • Pravni okvir za elektronsko poslovanje u EU
  • Pravni okvir za elektronsko poslovanje u Republici Srbiji
 1. Kancelarijsko poslovanje
  • Pojam i značaj kancelarijskog poslovanja
  • Osnovni pojmovi u kancelarijskom poslovanja
  • Propisi koji regulišu osnovna pitanja vođenja kancelarijskog poslovanja
  • Pisarnica
  • Vrste evidencije o predmetima
  • Registraturski material i arhivska građa
  • Elektronski dokumenti
  • Izrada elektronskog dokumenta
  • Elektronske fakture
 1. Elektronski potpis i elektronski sertifikat
  • Elektronski potpis
  • Elektronski sertifikat
  • Elektronsko potpisivanje .pdf dokumenta (praktična demonstracija)
  • Elekronsko potpisivanje word dokumenta (praktična demonstracija)
  • Elektronsko potpisivanje bilo kog fajla (praktična demonstracija)
  • Iščitavanje podataka iz lične karte (praktična demonstracija)
 1. Zaštita IS
  • Tehnička zaštita
  • Zaštita softvera
  • Fizička zaštita
  • Administrativna zaštita
  • Organizacija zaštite i standardi zaštite

7.Pitanja i odgovori.

 

KOTIZACIJA, PRIJAVA I POPUSTI:

 • Kotizacija za učešće iznosi  10.500 dinara ( +  PDV-a) i obuhvata nastavu, nastavni materijal,  i koktel za učesnike.
 • Odobravamo popust od 5% za uplatu u roku od 5 dana od dana prijavljivanja, kao i dodatne popuste za više učesnika iz iste organizacije.
 • Nakon završetka seminara, svi učesnici dobijaju odgovarajući Sertifikat Savet.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Prijavu ćete izvršiti tako što ćete nam dostaviti popunjen prijavni formular na obrazovanje@bsavet.rs

 

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati: 011/655 83 05, 064/821 33 20