Detalji obuke

Home   /   GDPR/ZZPL – metodologija i alati za integrisanu procenu rizika

Informacije obuke

 • Način i vreme realizacije:2. decembar 2021. godine od 10h, on line, putem ZOOM platforme
 • Predavač:Prof. dr Gojko Grupor, detalji na stranici
 • Kotizacija:10.000 (+PDV); detalji o popustima na stranici

GDPR/ZZPL – metodologija i alati za integrisanu procenu rizika

GOTOVI MODELI, OBRASCI, TEMPLEJTI, KONTROLNE LISTE SA TUMAČENJEM I UPUTSTIMA ZA KORIŠĆENJE

Polaznici će dobiti praktična znanja u formi priloga sa praktičnim instrukcijama, principima, modelima (templejtima), koracima procesa i procedura za zaštitu podataka o ličnosti i implementaciju GDPR/ZZPL zahteva i to:

 • Načine efikasne i efektivne izrade obaveznih i preporučenih dokumenata za zaštitu podataka o ličnosti i usaglašavanje sa GDPR/ZZPL
 • Modele za integrisanu Procenu rizika informacione bezbednosti (IB) i aktivnosti obrade (AO) za podatke o ličnosti
 • Integrisanu procenu rada, šifarnik bezbednosti
 • Modele za Procenu uticaja zaštite podataka o ličnosti na prava i slobode fizičkih lica (DPIA)
 • Razumevanje nekih uslova za DPIA (obaveznu procenu, automatizovano odlučivanje, profilisanje, primenu sistema veštačke inteligencije i mašinskog učenija)
 • Značaj i mesto primene koncepta Podrazumevane i predefinisane zaštite privatnosti i Recitala GDPR u ZZPL
 • Zahtevi za IT industriju, softverske proizvode i alate za menadžment incidenta informacione bezbednosti i podataka o ličnosti, itd…

 

Sadržaj gotovih priloga (preko 80) koje će svi polaznici dobiti u elektronskoj formi: Lista dokumenata za GDPR/ZZPL usaglašavanje; Ključni koraci za implementaciju GDPR/ZZPL; Kontrolna lista GDPR usaglašenosti; Menadžment podataka o ličnosti; Proces i modeli za procenu integrisanog rizika IB i AO za podatke o ličnosti; Alati za Registar informacione imovine i Registar AO podataka o ličnosti i brojni drugi prilozi koji bitno olakšavaju proces usaglašavanja sa GDPR/ZZPL, itd…

Predavač: Prof. dr Gojko Grubor, ekspert za zaštitu podataka i informaciju u računarskim sistemima i mrežama, digitalnu forenziku i upravljanje procesima u IS, dugogodišnji predavač na programima stručnog usavršavanja i ove oblasti.

 

NASTAVNI PROGRAM:

1) Usaglašavanje GDPR / ZZPL u EU / RS

 • Korisnička prihvatljivost zahteva GDPR/ZZPL u praksi
 • Vremenski najzahtevnije aktivnosti za usaglašavanje sa GDPR/ZZPL
 • Značaj proaktivne pripreme za usaglašavanje sa GDPR/ZZPL (procena rizika)
 • Neka isksutva i problemi primene GDPR/ZZPL u EU/RS
 • Najčešća nerazumevanja zahteva GDPR/ZZPL u praksi usaglašavanja – automatizovana obrada sa, koncept i razlozi za DPIA, profilisanje, itd…
 • Ključni zahtevi za  usaglašavanje PECR (EU Direktive 2002/58/EC, Privacy and Electronic Communications Regulations, 2002, ađurirana 2009 sa GDPR – nacrt EDPB 5.1.2021)

2) Metodologija i alati za integrisanu procenu rizika IB i AO za podatke o ličnosti

 • Metodologija integrisane procene i tretmana rizika
 • Model (templejt) alata za integrisanu procenu rizika
 • Zapisi integrisane procene rizika
 • Plan i projekat tretmana rizika
 • Katalog rizika
 • Katalog TOKM za tretman rizika

 

__________________________________________________

Način realizacije, kotizacija i popust:

Kotizacija iznosi 10.000 (+PDV). Nastava se prati preko ZOOM platforme. Svi prijavljeni učesnici će dan ranije dobiti link za pristup platformi, a na dan realizacije nastave, biće dostavljen i kompletan materijal.

Popust:

 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta.

 

Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na obrazovanje@bsavet.rs

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011/6558305 ili 064/8213322