Detalji obuke

Home   /   Informaciona bezbednost

Informacije obuke

  • Seminar:Informaciona bezbednost
  • Datum i mesto:22. mart 2019, Beograd, hotel Šumadija
  • Vreme:od 10 do 16h
  • Cena: 10.500

Informaciona bezbednost

mr Slobodan Stojadinović, ekspert za IT Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije.

Informaciona bezbednost je aspekt bezbednosti koji se odnosi na rizike povezane sa upotrebom IКT, uključujući bezbednost podataka, uređaja, informacionih sistema, mreža, organizacija i pojedinaca. Razvojem teorije i prakse u ovoj oblasti države i savezi država odgovaraju na sve izraženije pretnje iz sajber prostora, koje mogu bitno da ugroze funkcionisanje kritične infrastrukture, privrede, pa i nacionalne bezbednosti.

EU je donela niz pravnih akata koji regulišu ovu oblast u državama članicama (npr. Network and Information Security Directive – NIS Directive, General Data Protection Regulation – GDPR) i osnovala svoju agenciju za odgovore na bezbednosne pretnje – ENISA. GDPR propisuje drakonske kazne za prekršioce zakona – 20 miliona evra ili 4 procenta globalnog prihoda na godišnjem nivou (šta iznosi više) za sve subjekte koji posluju na tržištu EU, uključujući i kompanije sa sedištem van EU.

Republika Srbija je 2016.g. usvojila Zakon o informacionoj bezbednosti koji je stvorio osnov za uspostavljanje i primenu sveobuhvatnog okvira zaštite u ovoj oblasti. Zakon definiše ključne činioce informacione bezbednosti i njihove uloge, ali ostavlja prostor i za uključivanje drugih aktera, poput privatnog sektora, akademske zajednice i civilnog društva.

Namenjeno:  Odgovornim licima i izvršiocima iz privrede, javnog sektora, sistema od posebnog značaja, kao i svim profesionalcima koji žele da unaprede znanja iz oblasti zaštite informacione imovine.

 

PROGRAM:

 

1. Šta štitimo?

1.1. Pojam i značaj informacije
1.2. Informaciono komunikacione tehnologije
1.3. Internet i njegovi servisi
1.4. Informaciono društvo
1.5. Aktivnosti na razvoju informacionog društva

2. Informaciona bezbednost

2.1. Razvoj bezbednosti kroz istoriju
2.2. Pojmovnik: bezbednost, sigurnost, zaštita
2.3. Pojam informacione bezbednosti
2.4. Ranjivost, pretnje i napadi
2.4.1. Ranjivost
2.4.2. Pretnje – vrste i izvori, pretnje vezane za ljudsku aktivnost, pretnje nevezane za ljudsku aktivnost
2.4.3. Napadi – klasifikacija, napadači i njihovi ciljevi, alati, pristup, anatomija napada
2.5. Sigurnosni servisi
2.6. Rizici – analiza, upravljanje i nadzor
2.7. Točak bezbednosti
2.8. Strategija ostvarivanja bezbednosti
2.9. Bezbednosna politika

3. Zaštita informacionih sistema

3.1. Vrste zaštite
3.2. Hardversko-softverska zaštita – firewall, proxy, DMZ, e-mail gateway, sistemi za detektovanje upada u mrežu…
3.3. Zaštita softvera – otkaz, uništenje, gubljenje…
3.4. Zaštita baza podataka, bekapi i druge bezbednosne mere
3.5. Fizička i organizaciona zaštita – fizičke mere bezbednosti, organizacione mere bezbednosti
3.6. Administrativna kontrola zaštite
3.7. Zaštita na prenosnom putu – kriptozaštita
3.7.1. Osnovni pojmovi kriptozaštite
3.7.2. Digitalni potpis
3.7.3. Digitalni sertifikati

4. Standardi za upravljanje informacionom bezbednošću

4.1. Opšti model standarda zaštite
4.2. Кlasifikacija standarda
4.3. Prednosti i nedostaci standarda
4.4. Standardi za upravljanje IB
4.4.1. ISO 27001:2005
4.4.1.1. Кlasifikacija informacione imovine
4.5. Zaštita privatnosti i intelektualne imovine
4.6. Dokumentacija zaštite

5. Informaciona bezbednost u Srbiji

5.1. Zakon o informacionoj bezbednosti
5.1.1. Na koga se odnosi
5.1.2. Osnovna načela
5.1.3. Definisanje osnovnih pojmova i entiteta
5.1.4. CERT
5.1.5. Кritična infrastruktura
5.1.6. Samostalni rukovaoci informacionim sistemom
5.1.7. Кriptobezbednost
5.1.8. Telo za koordinaciju informacione bezbednosti
5.1.9. Obaveze koje proizilaze iz Zakona
5.2. Podzakonski akti
5.3. Nadzor nad primenom Zakona

RADIONICA; Pitanja, odgovori, instrukcije

 

KOTIZACIJA, POPUSTI, PRIJAVA:

  • Kotizacija za učešće  iznosi 10.500 dinara (Savet nije u sistemu PDV-a) i obuhvata nastavu, nastavni materijal,  i koktel za učesnike.
  • Za učesnike iz regiona kotizcija 90EUR, popusti za više učesnika iz iste organizacije.
  • Za uplatu u roku od 5 dana odobravamo 5% pospusta, kao i dodatne popuste za više učesnika iz iste organizacije.
  • Nakon završetka seminara, svi učesnici dobijaju odgovarajući Sertifikat Savet.
  • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na obrazovanje@bsavet.rs 

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati: 011/655 83 05, 064/821 33 20