Detalji obuke

Home   /   Inspekcijski nadzor – prava i obaveze poslodavaca i zaposlenih

Informacije obuke

 • Mesto:Beograd, Hotel Šumadija
 • Vreme:27. avgust 2021. godine od 10 časova
 • Predavač:Ekspert za oblast radnih odnosa i BZR
 • Kotizacija i popusti:10.500,00 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Inspekcijski nadzor – prava i obaveze poslodavaca i zaposlenih

PRIPREMA ZA INSPEKCIJSKI NADZOR; OBAVEZE I PRAVA ZAPOSLENIH I POSLODAVACA; KONTROLNE LISTE

Inspekcijski nadzor regulisan je Zakonom o inspekcijskom nadzoru kojim se uređuje metodologija postupanja u inspekcijskom nadzoru, ovlašćenja i obaveze učesnika inspekcijskog nadzora, koordinacija rada inspekcija i bolјe korišćenje resursa inspekcija.

Radionica će omogućíti poslodavcima da unapred znaju kako treba da postupe i primene zakone, koja su njihova prava, obaveze i odgovornosti, šta da očekuju da će inspekcija od njih tražiti, i čemu doprinose j kontrolne liste, kao i na koji način da ih popune i da se pripreme za inspekcijsku posetu.

Tokom radionice, izmedju ostalog, biće obrađene kontrolne liste za inspekcijski nadzor u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu, sa posebnim osvrtom na primenu Zakona o radu i Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, drugih zakona i podzakonskih propisa u oblasti rada.

Predavač je ekspert za oblast radnopravnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu sa dugogodišnjim inspekcijskim iskustvom.

 

NASTAVNI PROGRAM:

1. Inspekcijski nadzor u oblasti radnopravnih odnosa

Za poslodavce i zaposlene je od izuzetnog značaja primena svih radnopravnih instituta obuhvaćenih Zakonom o radu, i upoznavanje sa praktičnom primenom Zakona o radu. Radionicom će biti obuhvaćene sledeće teme iz radnih odnosa:

 • Utvrđivаnje radnopravnog statusa lica zatečenih na radu i obaveza poslodavaca da drže ugovore o radu ili kopije istih na mestu rada
 • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova
 • Uređivanje prava, obaveza i odgovornosti iz oblasti radnih odnosa
 • Radno vreme
 • Odmori i odsustva
 • Zaštita zaposlenih
 • Zarada, naknada zarade, naknada troškova i druga primanja, izvršna isprava
 • Prava zaposlenih kod promene poslodavca i izmena ugovorenih uslova rada
 • Prestanak radnog odnosa i posebna zaštita od otkaza ugovora o radu
 • Kaznene odredbe i prekršajni nalog
 • Odlaganje od izvršenja rešenja poslodavca o otkazu ugovora o radu – primeri iz prakse
 • Kontrolne liste za oblast radno-pravnih odnosa

2. Inspekcijski nadzor u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Izuzetno je važno i detaljnije upoznavanje predstavnika poslodavaca i zaposlenih sa njihovim pravima, obavezama i odgovornostima, propisanim odredbama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i podzakonskim propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i to kroz razmatranje ključnih problema u primeni navedenih propisa i načina za njihovo prevazilaženje. U tom smislu, obukom mće biti obuhvaćene sledeće teme iz ove oblasti:

 • Preventivne mere u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu i novim podzakonskim propisima;
 • Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja zarazne bolesti („Sl. glasnik RS”, br. 94/2020);
 • Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju biološkim štetnostima (“Sl. glasnik RS”, br. 96/2010 i 115/2020);
 • Neophodna dokumentacija za zaposlene u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu i podzakonskim propisima : Obrazac 6 – evidencija o osposobljavanju zaposlenog za bezbedan i zdrav rad, sa posebnim osvrtom na periodično osposobljavanje; Model programa o osposobljavanju zaposlenih iz oblasti BZR; izveštaj o izvršenom prethodnom, odnosno periodičnom lekarskom pregledu za zaposlene koji rade na radnom mestu sa povećanim rizikom; propisane evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa Pravilnikom o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu; Izmene i dopune akta o proceni rizika na radnom mestu u radnoj okolini -u slučaju povrede na radu, sprečavanja zarazne bolesti Sovid-19, učenja kroz rad;Plan primene preventivnih mera radi sprečavanja i suzbijanja zarazne bolesti Sovid-19;
 • Praktični primeri primene preventivnih mera za bezbedan i zdrav rad sa posebnim osvrtom na prevenciju povreda na radu i rad od kuće
 • Kontrolne liste za oblast bezbednosti i zdravlja na radu

 

___________________________________________________

KOTIZACIJA, POPUSTI, NAČIN PRIJAVLJIVANJA:

 • Kotizacija za učešće iznosi 10.500 dinara (+ PDV).
 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta. Za više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatne popuste.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na obrazovanje@bsavet.rs

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011/6558305 ili 064/8213322