Detalji obuke

Home   /   Izrada završnog računa za pravna lica i preduzetnike

Informacije obuke

 • WEBINAR:28. januar 2021. godine od 10 časova
 • Predavač:Mirjana Đukić, ovlašćeni revizor
 • Kotizacija:10.500,00 (+PDV)
 • NOVOGODIŠNJI POPUST:Za sve prijave u ovom terminu - 10%

Izrada završnog računa za pravna lica i preduzetnike

PRAKTIČAN RAD NA KONKRETNIM PRIMERIMA

U skladu sa članom 25. Zakona o računovodstvu, pravna lica i preduzetnici su u obavezi da sastavljaju redovne godišnje finansijske izveštaje na kraju poslovne godine.

Pripremili smo jednodnevnu obuku koja će učesnike da upozna sa njihovim obavezama prilikom izrade Završnog računa, problemima i nedoumimcama koje mogu da se pojave prilikom izrade istog, kao i načinima njihovog rešavanja. Seminar je usklađen sa propisima koji regulišu oblast računovodstva i izrade Završnog računa. Namenjen je svim pravnim licima i preduzetnicima koji rade u računovodstvenim agencijama.

Sastavljanje Poreskog bilansa i Poreske prijave poreza na dobit jasno je regulisan Zakonom o porezu na dobit pravnih lica. Na seminaru ćemo se upoznati sa članovima Zakona oji regulišu sastavljanje godišnjih izveštaja i poreskih prijava.

Po završetku obuke, polaznik će biti osposobljen da sastavi

 • Bilans stanja i Bilans uspeha
 • Poreski bilans
 • Poresku prijavu poreza na dobit
 • Upoznaće se sa obavezama pri sastavljanju finansijskih izveštaja, a u skladu sa Zakonom.

Predavač: Mirjana Đukić, ovlašćeni revizor

 

NASTAVNI PROGRAM:

 • Sastavljanje bilansa na praktičnom primeru
 • Sastavljanje poreskog bilansa
 • Sastavljanje poreske prijave poreza na dobit
 • Pitanja i diskusija

 

KOTIZACIJA, PRIJAVA I POPUSTI:

 • Kotizacija za učešće iznosi 10.500 dinara (+PDV)
 • Za prijave u ovom terminu odobravamo NOVOGODIŠNJI POPUST u iznosu od 10%.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Prijavu ćete izvršiti tako što ćete nam dostaviti popunjen prijavni formular na obrazovanje@bsavet.rs

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati: 011/655 83 05 064/821 33 22