Detalji obuke

Home   /   OBAVEZE IZVEŠTAVANJA O OTPADU

Informacije obuke

 • Predavači:Mr Ljiljana Đorđević i Petar Radovanović, Agencija za zaštitu životne sredine, Odeljenje za Nacionalni registar izvora zagađivanja
 • Datum:09.12.2017.
 • Mesto:Beograd, hotel Šumadija
 • Vreme:od 10 do 16 časova
 • Cena: 10.500

OBAVEZE IZVEŠTAVANJA O OTPADU

Mr Ljiljana Đorđević, Agencija za zaštitu životne sredine, Odeljenje za Nacionalni registar izvora zagađivanja, samostalni savetnik Petar Radovanović, Agencija za zaštitu životne sredine, Odeljenje za Nacionalni registar izvora zagađivanja, IT ekspert

Zašto učestvovati? Proizvođač i vlasnik otpada, dužan je da vodi i čuva dnevnu evidenciju o otpadu i dostavlja redovni godišnji izveštaj Agenciji u skladu sa Pravilnikom o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu (Sl.glasnik RS br.95/2010 i 88/2015). Izveštavanje je u ovoj oblasti regulisano i Pravilnikom o obrascima izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (Službeni glasnik RS, br. 21/2010 i  10/2013 ) i Uredbom o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, Sl. glasnik RS, br. 89/2009, 8/2010 i 21/2010, 54/2010, 86/2011, 41/2013 – dr. pravilnik i 3/2014).

Osim godišnjih izveštaja preko aplikacije se dostavljaju i izveštaji u skladu sa Pravilnikom o obrascu Dokumenta o kretanju opasnog otpada, obrascu prethodnog obaveštenja, načinu njegovog dostavljanja i uputstvu za njihovo popunjavanje (“Službeni glasnik RS”, broj 17/17).

Ishodi: Nakon seminara će polaznici biti obučeni za popunjavanje aplikacije za izveštavanje, upoznati sa obavezama koje se tiču izveštavanja i rokova za plaćanje ekološke naknade za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada. Posebna pažnja će biti posvećena Dokumentu o kretanju opasnog otpada, uslovima za njegovo dostavljanje i modulu za unos podataka, kao i obrascu DEO6 koji namenjen za izveštavanje sakupljača i drugih vlasnika otpada.

Učesnicima će biti prikazano on-line korišćenje aplikacije.

PROGRAM:

 • Obaveza izveštavanja  sakupljača i drugih vlasnika otpada
 • Obaveza izveštavanja  proizvođača otpada,
 • Obaveza izveštavanja  operatera otpada
 • Obaveza izveštavanja obveznika plaćanja ekološke naknade , odnosno privrednog subjekta koji stavlja na tržište proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada
 • Pitanja, odgovori i instrukcije za rešavaje konkretnih problema.

INFORMACIJE O KOTIZACIJI I PRIJAVI:

 • Kotizacija za učešće  iznosi 10.500 dinara (Savet nije u sistemu PDV-a) i obuhvata nastavu, nastavni materijal,  i koktel za učesnike.
 • Za uplatu u roku od 5 dana odobravamo 5% pospusta, kao i dodatne popuste za više učesnika iz iste organizacije.
 • Nakon završetka seminara, svi učesnici dobijaju odgovarajući Sertifikat Savet.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Prijavu ćete izvršiti tako što ćete nam dostaviti popunjen prijavni formular na obrazovanje@bsavet.rs ili nas možete kontaktirati na telefone +381 11 655 83 05 ili 064 821 33 20.