Detalji obuke

Home   /   Javna nabavka po partijama

Informacije obuke

 • Mesto:Beograd, Hotel
 • Vreme:23. septembar 2021. godine od 10 časova
 • Predavač:Jelena Vlahović, Kancelarija za javne nabavke
 • Kotizacija i popusti:10.500,00 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Javna nabavka po partijama

TEORIJA I PRAKSA NA PORTALU JAVNIH NABAVKI

Nakon godinu dana rada na Portalu javnih nabavki, iskristali su se brojni problemi u praktičnom radu, naročito kada je u pitanju oblikovanje javne nabavke po partijama. Na našoj radionici koju realizujemo 31. avgusta 2021. godine, upoznajte se sa zakonskim normama, rešite sve probleme koji su vam se pojavili u praktičnom radu i razmenite iskustva sa drugim učesnicima.

Predavač: Jelena Vlahović, Kancelarija za javne nabavke

 

NASTAVNI PROGRAM:

 • Oblikovanje predmeta javne nabavke i istovrsnost
 • Oblikovanje nabavke po partijama i određivanje procenjene vrednosti
 • Partije u planu javnih nabavki
 • Izuzimanje određene partije od obaveze sprovođenja postupka
 • Priprema i objavljivanje javne nabavke oblikovane po partijama na Portalu javnih nabavki
 • Priprema i podnošenje ponude po partijama na Portalu javnih nabavki
 • Sprovođenje stručne ocene u postupku po partijama
 • Odluka o dodeli ugovora/ obustavi postupka po partijama
 • Upotreba opcije “pametne partije”
 • Kreiranje E-kataloga i primena “pametnih partija”

 

___________________________________________________

KOTIZACIJA, POPUSTI, NAČIN PRIJAVLJIVANJA:

 • Kotizacija za učešće iznosi 10.500 dinara (+ PDV).
 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta. Za više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatne popuste.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na obrazovanje@bsavet.rs

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011/6558305 ili 064/8213322