Detalji obuke

Home   /   Menadžment sistem informacione bezbednosti

Informacije obuke

 • Regionalno savetovanje:Menadžment sistem informacione bezbednosti
 • Predavač i instruktor:Prof. dr Gojko Grubror
 • Datum:14. i 15. jun 2019.
 • Mesto:hotel Šumadija

Menadžment sistem informacione bezbednosti

PREDAVAČ: Prof. dr Gojko Grubror, Certified ISMS Manager; ekspert za zaštitu podataka i informcija u računarskim sistemima i mrežama, digitalnu forenziku i upravljanje procesima u informacionim sistemima, sa dugogodišnjim iskustvom u obavljanju najsloženijih poslova u ovoj oblasti; takodje, ima dugogodišnju predavačku praksu. Tokom profesorske karijere napisao je 7 nastavnih udžbenika i objavio više od 50 naučnih i stručnih radova

REGIONALNO SAVETOVANJE: MENADŽMENT SISTEM IFORMACIONE BEZBEDNOSTI

– ISMS (ISO/IEC 27001:2013) –

– MSIB (SRPS ISO/IEC 27001:2014) –

 

Kome je savetovanje namenjeno:

Svim polaznicima koji žele ili planiraju da se, kao profesionalci, bave poslovima menadžmenta sistema informacione bezbednosti (MSIB) i integracijom MSIB-a u menadžment sistem kvaliteta organizacije, kao i onima koji su zainteresovani da ovladaju problematikom menadžmenta rizika i sistema zaštite.

Učesnici savetovanja će dobiti:

 • Kompletna predavanja u formi PPT prezentacija za 8 modula,
 • Relevantne standarde i širu literaturu u e-formi,
 • Prilog sa brojnim templejtima, uzorcima i primerima MSIB dokumenata i alata.

Savetovanje će polaznicima omogućiti:

 • da nauče ključne koncepte bezbednosti i zaštite informacija, sistem inženjerskog, procesnog i objektno orijentisanog pristupa zaštiti informacija;
 • da nauče šta je to MSIB, koji su načini organizacije, uspostavljanja i implementacije i koje su mu funkcije u poslovnom sistemu;
 • da steknu znanja i ovladaju metodama i tehnikama MSIB-a;
 • da upoznaju standarde za MSIB (ISO 27001, ISO 27002, ISO/IEC 27005, ISO/IEC 27006 id.), njihove strukture, namene i praktične aspekte;
 • da ovladaju razrađenim i primenljivim metodama upravljanja procesa i projekata, kao i menadžerskim tehnikama i alatima;
 • da ovladaju tehnikama komunikacije u projektima zaštite informacija.

 

KLJUČNE TEME SAVETOVANJA:

 • Okvir Menadžment sistema informacione bezbednosti (MSIB)
 • Razvoj MSIB standarda
 • Struktura MSIB standarda
 • Menadžment rizika informacione bezbednosti
 • Planiranje implementacije MSIB-a
 • Implementacija, provera i poboljšavanje MSIB-a u organizaciji
 • Uloga zaposlenih u MSIB
 • Templejti, uzorci i primeri izrade politika i procedura zaštite
 • RADIONICA: pitanja,odgovori, instrukcije

Kompletan program preuzmite  OVDE

 

INFORMACIJE I PRIJAVLJIVANJE:

 • Kotizacija iznosi 28.000 dinara, (Savet nije u sistemu PDV-a) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, osveženje u pauzama i koktel za učesnike. Za učesnike iz regiona kotizacija iznosi 220 EUR i važe isti popusti.
 • Popusti:  – 10% za uplatu u roku od 5 dana od dana prijavljivanja; dodatni popust za više učesnika iz iste organizacije.
 • Nakon završetka seminara, svi učesnici dobijaju odgovarajući Sertifikat Savet.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Prijavu ćete izvršiti tako što ćete nam dostaviti popunjen prijavni formular na obrazovanje@bsavet.rs

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati:

+381 11/655 83 05,064/821 33 20