Detalji obuke

Home   /   MOTIVACIJA ZA RAD I ZADOVOLJSTVO POSLOM

Informacije obuke

 • Seminar:MOTIVACIJA ZA RAD I ZADOVOLJSTVO POSLOM
 • Predavač:Zorica Lukić, diplomirani psiholog
 • Mesto:Beograd, hotel Šumadija
 • Datum:29..septembar 2017.
 • Vreme:od 10 do 16 časova
 • Cena: 10.500

MOTIVACIJA ZA RAD I ZADOVOLJSTVO POSLOM

Zorica Lukić, diplomirani psiholog sa bogatim znanjem i dugogodišnjim radnim iskustvom iz oblasti interpersonalnih odnosa, selekcije i profesionalne orijentacije, koučinga, upravlјanja stresom i vojne psihologije.

Cilj: Sticanje i unapređivanje znanja iz oblasti motivacije za rad i njene povezanosti sa zadovoljstvom poslom zaposlenih, njihovom produktivnošću, lojalnošću, inovativnošću kao i napredovanjem tima i organizacije u celini.

 

PROGRAM:

 • Važnost motivacije;
 • Izvori motivacije u (radnom) okruženju i u nama;
 • Principi motivacije;
 • Кako pomoću ciljeva možemo uticati na motivaciju;
 • Povratna informacija kao sredstvo upravljanja motivacijom i zadovoljstvom poslom;
 • Značaj komunikacije na zadovoljstvo poslom i stepen angažovanja;
 • Efekat kvaliteta organizacije kompanije, organizacione kulture i organizacionih vrednosti;
 • Upravljanje karijerom,
 • Razvoj potencijala zaposlenih i zadovoljstvo poslom;
 • Кreativnost i humor

 

Po završetku seminara polaznici će:

 • razumeti značaj motivacije zaposlenih,
 • razumeti efekte ulaganja u motivaciju zaposlenih i zadovoljstvo poslom, saradnicima, menadžmentom i organizacijom u celini.
 • proširiti svoja znanja u pogledu povezanosti nivoa motivacije sa efikasnošću i produktivnošću zaposlenih, njihovom lojalnošću, inovativnošću i saradnjom sa kolegama, kao i ostvarenjem kratkoročnih i dugoročnih ciljeva organizacije i njene veće konkurentnosti na tržištu.
 • biti upoznati sa različitim izvorima motivacije i njihovim uticajem na rad u zavisnosti od okruženja, vrste posla, ciljeva.
 • biti upoznati sa metodama kojima se motivacija zaposlenih u različitim okruženjima i delatnostima može ostvariti, kao i sa metodama kojima mogu uticati na sospstveni nivo motivacije.

 

 

Oblik stručnog usavršavanja: Stručno usavršavanje realizovaće se putem instruktivnog seminara.

Metode i tehnike: Interaktivna predavanja, diskusija, rad u malim grupama, individualne i grupne vežbe.

Veličina grupe: Do 15 učesnika

 

INFORMACIJE I PRIJAVLJIVANJE:

 • Kotizacija iznosi 10.500 dinara, (Savet nije u sistemu PDV-a) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, osveženje u pauzama i koktel za učesnike.
 • Odobravamo popust od 5% za uplatu u roku od 5 dana od dana prijavljivanja, kao i dodatne popuste za više učesnika iz iste organizacije.
 • Nakon završetka seminara, svi učesnici dobijaju odgovarajući Sertifikat Savet.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Prijavu ćete izvršiti tako što ćete nam dostaviti popunjen prijavni formular na obrazovanje@bsavet.rs