Detalji obuke

Home   /   Nova zakonska rešenja u 2018. godini u oblasti radnih odnosa i obračuna zarada. Problemi u praksi

Informacije obuke

 • Naziv seminara:PRIMENA RADNOG ZAKONODAVSTVA
 • Datum:10.10.2018.
 • Mesto:Beograd, Hotel Šumadija
 • Vreme:od 13 do 18 časova
 • Cena: 10.500

Nova zakonska rešenja u 2018. godini u oblasti radnih odnosa i obračuna zarada. Problemi u praksi

Strucnjaci za oblast zarada (plata) i drugih primanja zaposlenih i za oblast prava i obaveza iz radnog odnosa

ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA. PRAVO ZAPOSLENOG NA ZARADU (PLATU) I DRUGA NOVČANA PRIMANJA
 

Cilj seminara: Praktična primena odredbi propisa iz oblasti radnog zakonodavstva.

 

Namenjeno:Predstavnici poslodavaca, odnosno ovlašćena lica za odlučvanje o pravima i obavezama i odgovornostima zaposlenih; zaposleni koji rade na primeni Zakona i drugih propisa.

 

PROGRAM SEMINARA:

 • Obaveza prijave zaposlenih pre stupanja na rad,
 • Uslovi za zasnivanje radnog odnosa,
 • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova,
 • Ugovor o radu,
 • Radni odnos na odredjeno vreme,
 • Odmori i odsustva,
 • Prestanak radnog odnosa,
 • Evidencija na radu (dolazak i odlazak sa rada, prekovremeni rad)
 • Dnevna evidencija prekovremenih sati rada,
 • Zarada (plata) zaposlenih,
 • Naknada zarade za vreme placenog odsustva i godišnjeg odmora,
 • Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor,
 • Druga primanja zaposlenih,
 • Novi neoprezivi iznosi zarade i drugih primanja u 2018. godini,

 

 • Naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva od 01.07.2018. g,
 • Pravo na novčano primanje porodilja koje nisu u radnom odnosu,
 • Obaveze poslodavca prema porodiljama od 01. 07.2018. g,
 • Obaveze poslodavca prema nadležnom organu jedinice lokalne samouprave za zaposlene od 1.7.2018.
 • Novi način obračuna novčane naknade za slučaj nezaposlenosti od 2018. godine.

 

INFORMACIJE O KOTIZACIJI I PRIJAVI:

 • Kotizacija za učešće  iznosi 10.500 dinara (Savet nije u sistemu PDV-a) i obuhvata nastavu, nastavni materijal,  i koktel za učesnike.
 • Za uplatu u roku od 5 dana odobravamo 5% pospusta, kao i dodatne popuste za više učesnika iz iste organizacije.
 • Nakon završetka seminara, svi učesnici dobijaju odgovarajući Sertifikat Savet.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na obrazovanje@bsavet.rs 

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati: 011/655 83 05, 064/821 33 20