Detalji obuke

Home   /   Novi podzaкonsкi aкti iz oblasti JN; Portal javnih nabavкi – Put кroz otvoreni postupaк javne nabavкe

Informacije obuke

 • Naziv seminara:Novi podzaкonsкi aкti iz oblasti javnih nabavкi i Portal JN
 • Datum i vreme:Uskoro u novom terminu
 • Način održavanja:on - line, putem WebPlatforme

Novi podzaкonsкi aкti iz oblasti JN; Portal javnih nabavкi – Put кroz otvoreni postupaк javne nabavкe

Danijela Bojović, član Radne grupe za izradu novog Zakona i podzakonskih akata

Od 1. jula 2020. Portal javnih nabavki je počeo sa radom, a novi Zakon o javnim nabavkama je ušao u punu primenu.

Novi Zakon o javnim nabavkama uvodi potpuno novi način sprovođenja posutupka javne nabavke kroz novi Portal javnih nabavki. Portal predviđa da se i otvaranje ponuda obavlja elektronskim putem, što doprinosi povećanju poverenja privrednih subjekata u sistem, a samim tim i povećanju konkurencije u postupcima javnih nabavki.

PROGRAM RADIONICE :

Novi podzakonski akti iz oblasti javnih nabavki:

  • Pravilnik o sadržini konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki
  • Pravilnik o utvrđivanju opšteg rečnika nabavke
  • Pravilnik o utvrđivanju sadržine standardnih obrazaca za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci preko Portala javnih nabavki
  • Pravilnik o postupku otvaranja ponuda
  • Pravilnik o monitoringu nad primenom propisa o javnim nabavkama
  • Pravilnik o postupku i uslovima za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke i vođenju Registra službenika za javne nabavke
  • Uputstvo o načinu slanja i objavljivanja oglasa o javnoj nabavci
  • Uputstvo za korišćenje Portala javnih nabavki

Portal javnih nabavki  – Put kroz otvoreni postupak javne nabavke

  • Osnovna pravila i novine u otvorenom postupku javne nabavke
  • Izrada i objavljivanje plana javnih nabavki
  • Dobijanje informacija o planiranim i pokrenutim nabavkama
  • Izrada i objavljivanje javnog poziva i konursne dokumentacije
  • Pojašnjenje i izmena konkursne dokumentacije
  • Izrada i podnošenje ponude, izmene, dopune i opoziv ponude
  • Otvaranje ponuda, izrada zapisnika i pojašnjenje ponuda
  • Stručna ocena ponuda, komunikacija naručioca i ponuđača (zahtevi i pojašnjenja)
  • Izveštaj o postupku, donošenje odluke o dodeli ugovora i obustavi postupka
  • Uvid u ponude – zahtev za uvid i odobravanje uvida
  • Podnošenje zahteva za zaštitu prava

 

KOTIZACIJA, POPUSTI, PRIJAVA:

 • Kotizacija iznosi 9.500 dinara (+ PDV).
 • Za avansnu uplatu odobravamo 20% popusta, kao i dodatne popuste za više učesnika iz iste organizacije.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na obrazovanje@bsavet.rs 

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati: 011/655 83 05, 064/821 33 20