Detalji obuke

Home   /   Novi Portal javnih nabavki

Informacije obuke

 • Naziv seminara:Portal javnih nabavki
 • Datum i način održavanja:16. jul 2020. Usled novonastale situacije i zabrane okupljanja, obuka će biti realizovana putem Web platforme. Želimo Vam svako dobro!
 • Vreme :od 17 do 20h

Novi Portal javnih nabavki

Miloš Jović, dugogodišnji rukovodilac u Upravi za javne nabavke i član Radne grupe za izradu Zakona

Uprava za javne nabavke je 16. juna 2020. godine objavila demo verziju novog Portala javnih nabavki, sa ciljem da se svi učesnici upoznaju sa njim.

Od 1. jula 2020. Portal počinje sa radom, a novi Zakon o javnim nabavkama ulazi u svoju punu primenu.

Novi Zakon o javnim nabavkama uvodi potpuno novi način sprovođenja posutupka javne nabavke kroz novi Portal javnih nabavki. On omogućava sprovođenje postupka javne nabavke elektronskim putem, što znači da se komunikacija i razmena podataka u postupku javne nabavke, uključujući i podnošenje ponuda, odvija elektronskim putem. Portal predviđa da se i otvaranje ponuda obavlja elektronskim putem, što doprinosi povećanju poverenja privrednih subjekata u sistem, a samim tim i povećanju konkurencije u postupcima javnih nabavki.

 

PROGRAM RADIONICE :

 • Registracija na Portalu naručioca i ponuđača
 • Dobijanje informacija o planiranim i pokrenutim nabavkama
 • Izrada i objavljivanje javnog poziva i konkursne dokumentacije
 • Pojašnjenje i izmena konkursne dokumentacije
 • Izrada i podnošenje ponude, izmene, dopune i opoziv ponude
 • Otvaranje ponuda, izrada zapisnika i pojašnjenje ponuda
 • Stručna ocena ponuda, komunikacija naručioca i ponuđača (zahtevi i pojašnjenja)
 • Izveštaj o postupku, donošenje odluke o dodeli ugovora i obustavi postupka
 • Uvid u ponude – zahtev za uvid i odobravanje uvida
 • Podnošenje zahteva za zaštitu prava

Radionica: Pitaja, odgovori, instrukcije.

KOTIZACIJA, POPUSTI, PRIJAVA:

 • Kotizacija iznosi 10.500 dinara (+ PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal i kafe pauzu.
 • Za avansnu uplatu odobravamo 5% pospusta, kao i dodatne popuste za više učesnika iz iste organizacije.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na obrazovanje@bsavet.rs 

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati: 011/655 83 05, 064/821 33 20