Detalji obuke

Home   /   Novi propisi iz oblasti BNR – mere za bezbedan rad od kuće

Informacije obuke

 • VEBINAR:3. mart 2021. godine od 12 časova
 • Predavač:Ekspert za oblast bezbednosti i zdravlja na radu (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:8.500,00 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Novi propisi iz oblasti BNR – mere za bezbedan rad od kuće

Propisi objavljeni u “Službenom glasniku RS”, brojevi 151 od 15.decembra 2020, 152 od 18. decembra 2020, 153 od 21. decembra 2020, 156 od 25. decembra 2020, 158 od 29. decembra 2020, 1 od 11. januara 2021.

Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja zarazne bolesti (“Sl. glasnik RS” broj 94/2020), poslodavac je dužan da obezbedi primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu u svom privrednom subjektu i da donese plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti.

Izmene i dopune Pravilnika (“Sl. glasnik RS”, broj 115/2020), koje se primenjuju od 19.9.2020. godine, bile su neophodne, pre svega rqadi transponovanja Direktive Komisije (EU) 2020/739 od 3. aprila 2020. godine o izmeni Direktive 2000/54/E3 Evropskog parlamenta i Saveta u pogledu svrstavanja virusa SARS-CoV-2 u biološku štetnost grupe 3 za koju se zna da uzrokuju zarazu kod ljudi.

Ove mere su u obavezi da primenjuju poslodavci kod kojih se obavljaju poslovi:

 • Rad u postrojenjima za proizvodnju hrane;
 • Rad u poljoprivredi
 • Poslovi pri kojima dolazi do kontakta sa životinjama i/ili proizvodima životinjskog porekla
 • Rad u zdravstvu, uključujući i odeljenja za izolaciju i mrtvačnice
 • Rad u kliničkim, veterinarskim i dijagnostičkim laboratorijama, osim u dijagnostičkim mikrobiološkim laboratorijama;
 • Rad u postrojenjima za odlaganje otpada
 • Rad u pogonima za prečišćavanje otpadnih voda.

 

Predavač je ekspert za oblast bezbednosti i zdravlja na radu sa dugogodišnjim inspekcijskim i nastavnim iskustvom.

 

NASTAVNI PROGRAM:

1) Praktične smernice za bezbedan i zdrav rad od  kuće

 • Prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i zaposlenih u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Uslovi koje radni prostor opredeljen kao radno mesto kod kuće treba da ispunjava
 • Procena rizika i praćenje bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih koji rade od kuće
 • Postupanje u slučaju povreda na radu, koje se dogode prilikom rada od kuće i dr

2) Preventivne mere u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu i podzakonskim propisima

3) Uredba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 (“Sl. glasnik RS”, brojevi 151 od 15.decembra 2020, 152 od 18. decembra 2020, 153 od 21. decembra 2020, 156 od 25. decembra 2020, 158 od 29. decembra 2020, 1 od 11. januara 2021)

4) Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju biološkim štetnostima (“Sl. glasnik RS”, br. 94/2020);

5) Plan primene mera  za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti – sadržina plana mera, obaveze zaposlenih, poslodavca i lica za bezbednost i zdravlje na radu

6) Kaznene odredbe Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu u slučaju nrpimenjivanja preventivnih mera i nedonošenja plana primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti

7) Smernice za bezbedan i zdrav rad od kuzuće

8) Efekti COVID-19 na funkcionisanje i rad poslodavaca, zaposlenih, inspekcijskih službi

 

KOTIZACIJA, POPUSTI, NAČIN PRIJAVLJIVANJA:

 • Kotizacija za učešće iznosi 8.500 dinara (+ PDV).
 • Za brze uplate (u roku od 5 dana) odobravamo popust od 5%
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatne popuste.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na obrazovanje@bsavet.rs

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011/6558305 ili 064/8213322