Detalji obuke

Home   /   Novine i rad na Portalu CROSO

Informacije obuke

  • Naziv radionice:Novine i rad na Portalu CROSO
  • Novi termini:05. mart 2019. Čačak, hotel Livade, od 10 do 15h; 29.mart , Beograd, hotel Šumadija, od 14 do 18h
  • Kotizacija :9.500 RSD
  • Cena: sa popustom 7.600

Novine i rad na Portalu CROSO

Nemanja Milenković

Kroz praktičan prikaz na testnom Portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, polaznik radionice će biti osposobljen da:

  • Uspešno na Portalu CR-a elektronskim putem sprovodi prijave/odjave/promene na obavezno socijalno osiguranje.
  • Efikasnije prepoznaje i rešava probleme;
  • Brže i efikasnije radi na Portalu Centralnog registra;
  • Bolje razume tehničke probleme vezane za sertifikate.

 

PROGRAM RADIONICE:

1) Upoznavanje sa Centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja:

  • Upoznavanje sa sajtom CR-a.
  • Upoznavanje sa zakonskom regulativom koja uređuje rad CR-a i oblast obaveznog socijalnog osiguranja.

2)Potrebni preduslovi za korišćenje Portala CR-a

  • Kvalifikovani elektronski sertifikat.
  • Ovlašćenja za rad na Portalu CR-a.

3)Praktičan rad na Portalu CR-a; obuka se vrši na testnom Portalu CR-a :

  • Prijava: Objašnjenje načina popunjavanja elektronske prijave, obavezna polja i slanje prijave u bazu CR-a; Pregled, čuvanje i štampanje MA obrasca
  • Prijava članova porodice: objašnjenje načina prijavljivanja i odjavljivanja na obavezno socijalno osiguranje osiguranih lica
  • Pregled/Promena/Odjava: objašnjenje dozvoljenih radnji kroz ovu funkcionalnost, pregled zaposlenih, korisnički nalog, opšti podaci
  • Promena – objašnjenje dozvoljenih radnji kroz ovu funkcionalnost
  • Storniranje pogrešno unete prijave

4) Najčešće greške koje se javljaju u radu na Portalu Centralnog registra.Detaljan prikaz do sada uočenih problema sa kojima se susreću obveznici prilikom rada na Portalu CR-a.Sa prikazom rešenja uočenih problema.
5) Objašnjenje funkcija i ostalih usluga koje pruža Centralni registar (pregled i funkcionalnosti sajta CR-a): pristup informacijama od javnog značaja, izdavanje Uverenja u cilju ostvarivanja prava na povraćaj dela poreza i doprinosa.

6) Analiza spornih situacija kroz primer prijave, promene, odjave, prijave i odjave osiguranog lica kao i pregled željenog M obrasca.

7)Upoznavanje sa novinama na Portalu CR-a

  •  Novi izveštajni sistem na Portalu CR-a .Praktični prikaz preuzimanja izveštaja o zaposlenim sa Portala CR-a.
  •  Automatska overa zdravstvenih kartica.Preuzimanje izveštaja i pojašnjenje svih spornih situacija ,vezanih za automatsku overu zdravstvenih kartica.

8) Diskusija vezana za sugestije koje se odnose na unapređenje Portala Centralnog registra.

 

KOTIZACIJA, POPUSTI, NAČIN PRIJAVLJIVANJA:

  • Kotizacija iznosi 9.500 dinara (Savet nije u sistemu PDV-a) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, osveženje u pauzama i koktel za učesnike.
  • 20% popusta za avansne uplate. Kotizacija sa popustom: 7.600
  • Nakon završetka seminara, svi učesnici dobijaju odgovarajući Sertifikat Savet.
  • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Prijavu ćete izvršiti tako što ćete nam dostaviti popunjen prijavni formular na obrazovanje@bsavet.rs 

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011 655 83 05 ili 064 821 33 20