Detalji obuke

Home   /   Novousvojeni podzakonski akti Zakona o zaštiti životne sredine i Zakona o upravljanju otpadom

Informacije obuke

  • Naziv seminara:Novousvojeni podzakonski akti Zakona o zaštiti životne sredine i Zakona o upravljanju otpadom
  • Datum:19. oktobar 2019.
  • Mesto:Beograd, hotel Šumadija
  • Vreme:od 10 do 16 časova

Novousvojeni podzakonski akti Zakona o zaštiti životne sredine i Zakona o upravljanju otpadom

Eminentni experti RS sa dugogodisnjim iskustvom na primeni propisa iz oblasti zastite zivotne sredine i upravljanja otpadom

Usvojena zakonska regulativa obavezuje sve subjekte da prema stepenu negativnog uticaja pri obavljanju aktivnosti plaćaju naknadu, ali da istovremeno imaju mogućnost i prava da koriste sredstva Zelenog fonda Republike Srbije kako bi unapredili funkcionalno upravljanje otpadom.

Očekuje se stupanje na snagu novih strateških dokumenata kojima će biti propisane dodatne obaveze i usklađivanje sa drugim sektorskim zakonima (procena uticaja na životnu sredinu, procena rizika) radi promovisanja koncepta održivog korišćenja prirodnih resursa i zaštita životne sredine. Poseban naglasak staviće se na smanjenju stvaranja otpada, ograničenju upotrebe opasnih supstanci iz kojih se generiše opasan otpad, obavezujuća stroža primena odgovornosti proizvođača proizvoda, obaveza postepenog samnjivanja odlaganje otpada na deponije, produženje životnog veka proizvoda. Od svih subjekata zahtevaće se ispunjavanje obaveza kojima će se osigurati efikasniji sistem odvojenog sakupljanja otpada i veće sankcije ukoliko se ne isprati način trajnog zbrinjavanja otpada.

Izmene Zakona podrazumevaju i donošenje niza novih podzakonskih propisa, kao implementacionih akata. Sa druge strane, Evropska Komisija je u junu 2018. godine objavla paket 5 novih Direktiva u kontekstu podrške razvoja sistemma CIRKULARNE EKONOMIJE, što nameće obavezu redizajna postojeće zakonske regulative u skladu sa odredbama novih 5 EU Direktiva, tako da omogući:

  • podršku konceptu održivog razvoja i cirkularne ekonomije
  • otvaranje ”zelenih radnih mesta”

Cilj seminara:

Učesnici seminara će dobiti informacije koje se tiču prava, obaveza, odgovornosti i novih razvojnih mogućnosti proizvođača/vlasnika otpada, operatera sistema upravljanja otpadom  prema važećoj zakonskoj regulativi koja je stupila na snagu 2018. i 2019. godine. Seminar će pružiti bolje razumevanje i pojašnjenje primene prava i obaveza navedenih subjekata sistema upravljanja otpadom sa pravnog, kao i sa  implementacionog aspekta – posledica njihove primene/neprimene.

Učesnicima će biti pružena mogućnost da iznesu svoje predloge i pravce za unapređenje sistema upravljanja otpadom, u svim segmentima radi efikasnije i efektivnije implementacije.

Pravilno razumevanje novih prava i obaveza i praktične smernice za izradu planske dokumentacije od velikog su značaja za zakonito postupanje svih subjekata sistema upravljanja otpadom,  kao i za NJIHOV dalji razvoj i napredak u oblasti upravljanja otpadom.

 

KOTIZACIJA, POPUSTI, PRIJAVA:

  • Kotizacija za učešće  iznosi 11.500 dinara i obuhvata nastavu, nastavni materijal,  i koktel za učesnike.
  • Za uplatu u roku od 5 dana odobravamo 5% pospusta, kao i dodatne popuste za više učesnika iz iste organizacije.
  • Nakon završetka seminara, svi učesnici dobijaju odgovarajući Sertifikat Savet.
  • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na obrazovanje@bsavet.rs 

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati: 011/655 83 05, 064/821 33 20