Detalji obuke

Home   /   Obaveze izveštavanja o otpadu

Informacije obuke

 • Predavači:Eksperti sa dugododišnjim iskustvom u oblasti izveštavanja o industrijskom i komunalnom zagađivanju
 • Datum:25.01.2020.
 • Mesto:Beograd, hotel Šumadija
 • Vreme:od 10 do 16 časova
 • Cena: 10.500

Obaveze izveštavanja o otpadu

Eksperti sa dugododišnjim iskustvom u oblasti izveštavanja o industrijskom i komunalnom zagađivanju

Rok za dostavljanje godišnjih Izveštaja o otpadu sa podacima za prethodnu godinu je 31.03.2020. Izveštaji se dostavljaju preko informacionog Sistema Nacionalnog registra izvora zagađivanja.

Preko aplikacije informacionog sistema se redovno dostavljaju i dnevni izveštaji sakupljača otpada, kao  i  Dokument o kretanju opasnog otpada, odnosno Obrazac prethodnog obaveštenja o kretanju opasnog otpada.

Svi izveštaji se dostavljaju u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima.

Nakon seminara će polaznici biti osposobljeni za popunjavanje aplikacije za izveštavanje i obavezama koje se tiču izveštavanja.

PROGRAM:

 • Komparativni prikaz izveštavanja na dnevnom i godišnjem nivou
 • Obaveza izveštavanja proizvođača otpada
 • Obaveza izveštavanja operatera koji su preuzeli otpad na ponovno iskorišćenje ili odlaganje otpada
 • Obaveza izveštavanja o izvršenom prekograničnom kretanju otpada
 • Obaveza izveštavanja  sakupljača i drugih vlasnika otpada
 • Obaveze izveštavanja o ambalaži i ambalažnom otpadu
 • Obaveza izveštavanja  privrednih subjekata koji stavljaju na tržište proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada
 • Pitanja, odgovori i instrukcije za rešavaje konkretnih problema.

 

INFORMACIJE O KOTIZACIJI I PRIJAVI:

 • Kotizacija za učešće  iznosi 10.500 dinara  (+PDV ) i obuhvata nastavu, nastavni materijal,  i koktel za učesnike.
 • Za uplatu u roku od 5 dana odobravamo 5% pospusta, kao i dodatne popuste za više učesnika iz iste organizacije.
 • Nakon završetka seminara, svi učesnici dobijaju odgovarajući Sertifikat Savet.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Prijavu ćete izvršiti tako što ćete nam dostaviti popunjen prijavni formular na obrazovanje@bsavet.rs ili nas možete kontaktirati na telefone +381 11 655 83 05 ili 064 821 33 20.