Detalji obuke

Home   /   ZAKON O PREKRŠAJIMA

Informacije obuke

 • Naziv seminara:PRIMENA NOVOG ZAKONA O PREKRŠAJIMA
 • Datum:04. april 2018.
 • Mesto:Beograd, Hotel Šumadija
 • Vreme:od 10 do 16 časova
 • Cena: 10.500

ZAKON O PREKRŠAJIMA

Milan Marinović, predsednik Prekršajnog suda u Beogradu Marijana Šarac Mravik, sudija Prekršajnog suda u Beogradu

Obaveze i odgovornosti pravnih lica i odgovornih lica u pravnom licu

 

 

Kjučne teme seminara:

 • Šira mogućnost zaključenja sporazuma o priznanju prekršaja, interes okrivljenog;
 • Odgovornost pravnih lica (kompanija), odgovornih lica u kompanijama i vozača za prekršaje učinjene vozilima u vlasništvu kompanija (granice odgovornosti, mogućnost oslobađanja odgovornosti, krivica, zaključenje sporazuma o priznanju prekršaja);
 • Prekršajni nalog – mogućnost plaćanja polovine kazne, te izbegavanje prekršajnog postupka, te oglašavanja odgovornih pravnog i odgovornog lica zbog istog,i sprečavanja narušavanja poslovnog ugleda i reputacije preduzeca;
 • Pravo na pravično sudjenje u prekršajnom postupku- instrumenti za ubrzavanje postupka
______________________________________________________________________________________________

Program rada:

 • Zakon o prekršajima-standardi i materijalne odredbe;
 • Zakon o prekršajima- postupak
 • Sporazum o priznanju prekršaja:
  • domen primene, novine, način i postupak zaključenja;
  • subjekti koji mogu učestvovati u zaključenju;
  • rok do koga se isti može dostaviti sudu,
  • donošenje presude na osnovu zaključenog sporazuma, odbijanje sporazuma, pravni lekovi; 
  • Odgovornost pravnih lica (kompanija), odgovornih lica u kompanijama i vozača za prekršaje učinjene vozilima u vlasništvu kompanija;
 • Prekršajni nalog – pojam, prednosti, način postupanja u vezi istog, zahtev za sudsko odlučivanje;
 • Pravo na sudjenje u razumnom roku u prekršajnom postupku:
  • kriterijumi za ocenu razumnog roka i prekomerne dužine trajanja prekršajnog postupka;
  • odnos roka zastarelosti vođenja prekršajnog postupka i razumnog roka;
  • postupak zaštite prava na sudjenje u razumnom roku.
 • Radionica: Pitanja i odgovori.

_________________________________________________________________

Informacije o kotizaciji i prijavi:

 • Kotizacija za učešće  iznosi 10.500 dinara (Savet nije u sistemu PDV-a) i obuhvata nastavu, nastavni materijal,  i koktel za učesnike.
 • Za uplatu u roku od 5 dana odobravamo 5% pospusta, kao i dodatne popuste za više učesnika iz iste organizacije.
 • Nakon završetka seminara, svi učesnici dobijaju odgovarajući Sertifikat Savet.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Prijavu ćete izvršiti tako što ćete nam dostaviti popunjen prijavni formular na obrazovanje@bsavet.rs 

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati na telefone +381 11 655 83 05, 655 83 06 ili 064 821 33 20