Detalji obuke

Home   /   Obuka za arhivare – zakonska obaveza

Informacije obuke

 • Način realizacije:On line, preko ZOOM platforme
 • Vreme:22. decembar 2021. godine od 10h
 • Predavači:Sofija Čauš Milovanović (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:10.000,00 (+PDV) (detalji o popustima na stranici)

Obuka za arhivare – zakonska obaveza

OBUKA ZA ARHIVARE U SKLADU SA NOVIM ZAKONOM O ARHIVSKOJ DELATNOSTI I ARHIVSKOJ GRAĐI

Zbog velikog interesovanja, oglašavamo novi termin – 22. decembar 2021. godine (on line, preko ZOOM platforme).U skladu sa zakonskim novinama (član 9. stav 4. Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti) “stvaralac i imalac arhivske građe i dokumentarnog materijala dužan je da obezbedi stručno osposobljavanje i usavršavanje, kao i proveru stručne osposobljenosti zaposlenih koji upravljaju dokumentima”. Obuka za arhivare sa proverom znanja koju organizujemo vam obezbeđuje potvrdu kojom se dokazuje ispunjenje ove zakonske obaveze.

Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti usvojen je u Skupštini Srbije 24. januara 2020. godine (“Službeni glasnik RS”, broj 6/20) i doneo je značajne novine u arhivskom zakonodavstvu, a u punu primenu ušao je 1. februara ove godine. Nešto kasnije, usvojena je i Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave (“Službeni glasnik RS”, broj 21/20 od 6.3.2020. godine), koja iz osnova menja kancelarijsko poslovanje upućivanjem na obaveznost prelaska na elektronsko kancelarijsko poslovanje.

Novine u arhivskom zakonodavstvu koje je uveo novi Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti predstavljaju savremena zakonska rešenja u oblasti zaštite i nesumnjivo predstavlja veliki napredak u razvoju srpske arhivistike (npr. institut Arhivskog fonda Srbije, zaštita elektronskog dokumenta, institut privatne arhivske građe, nova organizacija arhivske službe  i dr…).

Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave uređuje uvođenje elektronskog kancelarijskog poslovanja.

 

Predavač:

 • Sofija Čauš Milovanović, dipl. pravnik, arhivist u Istorijskom arhivu Beograda – Služba za zaštitu arhivske građe van arhiva, član Radne grupe u Ministarstvu pravde iz oblasti arhivske građe i dokumentarnog materijala u sudovima.

 

Obuka za arhivare – NASTAVNI PROGRAM:

1) Novi Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti koji je ušao u primenu 1. februara 2021. godine

 • Predmet Zakona
 • Pojam arhivske građe i  dokumentarnog materijala
 • Obaveze stvaraoca i imaoca arhivske građe i dokumentarnog materijala (sa posebnim osvrtom na obaveze stvaralaca arhivske građe u elektronskomm obliku)
 • Nadležnog i obaveze arhiva
 • Stručni nadzor nad arhivskim poslovanjem
 • Kategorizacija arhivske građe
 • Osnivanje arhhiva i delatnost arhiva
 • Kaznene odredbe
 • Novine koje je doneo Zakon u odnosu na prethodna rešenja

2) Arhivsko poslovanje

 • Osnovni pojmovi
 • Utvrđivanje pravilnika o arhivskom poslovanju
 • Pojam i izrada Liste kategorija dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja
 • Osnovna evidencija arhivske građe i dokumentarnog materijala Arhivska knjiga
 • Preventivna  zaštita arhivske građe i dokumentarnog materijala

3) Izmene propisa o kancelarijskom poslovanju i uvođenje elektronskog kancelarijskog poslovanja

 • Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave (“Sl. glasnik RS”, br. 21/20 od 6.3.2020).

4) Provera usvojenog znanja – obavezan petnaestominutni test koji je sastavni deo potvrde.

 

___________________________________________________

KOTIZACIJA, POPUSTI, NAČIN PRIJAVLJIVANJA:

 • Kotizacija za učešće iznosi 10.000 dinara (+ PDV).
 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na obrazovanje@bsavet.rs

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011/6558305 ili 064/8213322