Detalji obuke

Home   /   Organizacija rada i mobing u uslovima pandemije

Informacije obuke

 • VEBINAR:11. februar 2021. godine od 10 časova
 • Predavač:Ekspert u oblasti radnog prava i radnih odnosa, posrednik (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:10.500,00 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Organizacija rada i mobing u uslovima pandemije

Detalji o predavaču na stranici

ORGANIZACIJA RADA U USLOVIMA PANDEMIJE U KANCELARIJI I RADA OD KUĆE, MOBINGOVANJE “NA DALJINU”, VANSUDSKO REŠAVANJE RADNIH SPOROVA

Nastava je organizovana i podeljena u tri tematske celine (organizacija rada; mobing; vansudsko rešavanje radnih sporova), koje su sve usko povezane i utiču / proističu jedna iz druge. Radi se kroz interaktivnu komunikaciju, uz analizu primera i prakse i učesnika i predavača.

Predavač je ekspert u oblasti radnog prava i radnih odnosa, posrednik pri Ministarstvu pravde specijalizovana za radno pravo, autor Komentara Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu.

 

Nastavni program

I) ORGANIZACIJA RADA U DOBA KORONE

1. Rad u prostorijama poslodavca

 • Preporuke Vlade RS
 • Zakonski okvir
 • Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti
 • Organizacija rada, bezbednost, povreda na radu
 • Plaćeno odsustvo, odmori, kolektivni odmor, preraspodela rada, smenski i prekovremeni rad, višak zaposlenih, pravo na naknadu za slučaj nezaposlenosti
 • Multitasking

2. Organizacija rada od kuće

 • Zakonski okvir
 • Rešenje/aneks
 • Aktuelna praksa
 • Radno vreme, bezbednost na radu, kontrola rada, dostupnost poslodavcu
 • Korišćenje sredstava za rad i  naknada troškova za upotrebu ličnih sredstava
 • Prava iz radnog odnosa i po osnovu rada
 • Zakonski raspon naknade za odsustva sa rada – samoizolacija, karantin, bolovanje, odmori

II) MOBING, ZAKON I PRAKSA, UZ OSVRT NA AKTUELNU SITUACIJU

 • Šta je mobing po ZSZR, a šta manipulacija mobingom iz lukrativnih razloga organizacioni / menadžerski propust ili preosetljivost “žrtve” – primeri iz prakse
 • Može li se mobirati zaposleni na radu od kuće i kad interes poslodavca prerasta u mobing
 • Procesuiranje mobinga: interno posredovanje i sudski postupak (tužba) – primeri iz prakse
 • Procesuiranje i sankcionisanje zloupotrebe prava na zaštitu – primeri iz prakse
 • Prebacivanje tereta dokazivanja, šta mobing čini “verovatnim” i kako se ta “verovatnoća” osporava – primeri iz prakse
 • Koja prava, obaveze i odgovornosti poslodavcima i zaposlenima donosi ZSZR

III) VANSUDSKO REŠAVANJE RADNIH SPOROVA

 • Zakonski okvir: Zakon o radu, Zakon o sprečavaju zlostavljanja na radu, Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova, Zakon o zabrani diskriminacije, Zakon o zaštiti uzbunjivača, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Zakon o posredovanju u rešavanju sporova, Zakon o zaštiti poslovne tajne
 • Vansudske procedure: posredovanje, mirenje, arbitraža
 • Interni akt i interne procedure: najprecizniji regulator prava i obaveza i garant radne discipline
 • Primeri dobre prakse u prevenciji konflikata, sporova i harmonizaciji međuljudskih odnosa

(program u PDF formatu možete preuzeti OVDE )

 

KOTIZACIJA, POPUSTI, NAČIN PRIJAVLJIVANJA:

 • Kotizacija za učešće iznosi 10.500 dinara (+ PDV).
 • Za brze uplate (u roku od 5 dana) odobravamo popust od 5%
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatne popuste.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na obrazovanje@bsavet.rs

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011/6558305 ili 064/8213322