Detalji obuke

Home   /   Portal javnih nabavki za naručioce

Informacije obuke

 • Naziv webinara:Portal javnih nabavki za naručioce
 • Predavači:Mladen Alempijević i Olivera Rajković, Kancelarija za javne nabavke
 • Datum:24. septembar 2020. godine
 • Vreme:od 16 do 20,30h

Portal javnih nabavki za naručioce

PRAKTIČNA OBUKA ZA RAD NA NOVOM PORTALU JAVNIH NABAVKI SPECIJALIZOVANA ZA NARUČIOCE, PO PRINCIPU

Zbog značajnih razlika u upotrebi Portala javnih nabavki za naručioce i ponuđače, organizujemo obuku za rad na Portalu specijalizovanu za naručioce. Obuka će se realizovati 24. septembra 2020. godine sa početkom u 16 časova. Na preporku predavača, a zbog specifičnosti same materije, nastava će biti realizovana u formi webinara.

 

Predavači su eksperti Kancelarije za javne nabavke (Uprava za javne nabavke):

 1. Mladen Alempijević, rukovodilac Grupe za analizu i razvoj sistema javnih nabavki u Kancelariji za javne nabavke
 2. Olivera Rajković, rukovodilac Grupe za finansijsko-materijalne poslove u Kancelariji za javne nabavke
NASTAVNI PROGRAM:
1) PLAN NABAVKI – PRAKTIČAN RAD NA PORTALU JAVNIH NABAVKI
 • Izmena, dopuna i realizacija plana nabavki za 2020. godinu, u skladu sa novim ZJN
 • Planiranje nabavki sa aspekta istovrsnosti dobara, usluga i radova
 • Planiranje nabavki sa aspekta definisanja predmeta nabavke, procenjene vrednosti nabavke i postupka javne nabavke
 • Registracija naručioca na Portalu javnih nabavki
 • Formiranje plana javnih nabavki na Portalu JN
 • Izrada plana javnih nabavki u pomoćnoj excel tabeli
 • Izmene i dopune plana javnih nabavki na Portalu
 • Najčešća pitanja, problemi i nedoumice u vezi sa radom na Portalu javnih nabavki

2) PRAKTIČAN RAD NA PORTALU JAVNIH NABAVKI

 • Sprovođenje pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva
 • Sprovođenje otvorenog postupka javne nabavke
 • Zapisnik o otvaranju ponuda
 • Izveštaj o postupku javne nabavke
 • Odluka o dodeli ugovora
 • Odluka o obustavi postupka
 • Ugovor o javnoj nabavci

 

KOTIZACIJA, PRIJAVA I POPUSTI:

 • Kotizacija za učešće iznosi  9.500 dinara (+PDV)
 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta, kao i dodatne popuste za više učesnika iz iste organizacije.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Prijavu ćete izvršiti tako što ćete nam dostaviti popunjen prijavni formular na obrazovanje@bsavet.rs

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati: 011/655 83 05 064/821 33 22