Detalji obuke

Home   /   Praksa Republičke komisije u postupcima javnih nabavki. Komunikacija između naručioca i ponuđača

Informacije obuke

  • Predavač:Jasmina Milenković, Dugogodišnji član Republičke komisije
  • Mesto:Beograd, hotel Šumadija
  • Datum:07.12.2018, od 10 do 16h
  • Cena: 10.500

Praksa Republičke komisije u postupcima javnih nabavki. Komunikacija između naručioca i ponuđača

Jasmina Milenković

Balkanski savet Vas poziva da se upoznate sa odlukama Republičke komisije za zaštitu prava u kojima je ista u poslednjih godinu dana razmatrala interesantne situacije po pitanju komunikacije između naručioca i potencijalnih ponuđača; uslova za učešće, kriterijuma i tehničkih specifikacija, kao i određenih specifičnih procesnih situacija.

Verujemo da će ove teme interesovati sve koji svakodnevno učestvuju u postupcima javnih nabavki, kako onih koji rade na strani ponuđača, tako i onih koji rade na strani naručioca, kao i da je reč o aktuelnim problemima o kojima je potrebno poznavati praksu Republičke komisije.

Takođe, pozivamo Vas da nas kontaktirate sa konkretnim pitanjima i oblastima primene ZJN-a, za koje ste zainteresovani najmanje sedam dana pre najavljenog termina obuke koju organizujemo.

Na radionici će biti razmatrane sledeće teme:

1. Komunikacija između naručioca i ponuđača u postupku javne nabavke;
2. Dodatni uslovi za učešće finansijskog, poslovnog, tehničkog i kadrovskog kapaciteta;
3. Tehničke specifikacije, način određenosti, dokazivanje, stručna ocena odgovarajuće ponude;
4. Bitni nedostaci ponude;
5. Interesantne procesne situacije u zaštiti prava.

_________________________________________________________________

KOTIZACIJA I PRIJAVLJIVANJE:

  • Kotizacija za učešće  iznosi 10.500 dinara (Savet nije u sistemu PDV-a) i obuhvata nastavu, nastavni materijal,  i koktel za učesnike.
  • Odobravamo popust od 5% za uplatu u roku od 5 dana od dana prijavljivanja, kao i dodatne popuste za više učesnika iz iste organizacije.
  • Nakon završetka seminara, svi učesnici dobijaju odgovarajući Sertifikat Savet.
  • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Prijavu ćete izvršiti tako što ćete nam dostaviti popunjen prijavni formular na obrazovanje@bsavet.rs

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati: 011/655 83 05, 064/821 33 20