Detalji obuke

Home   /   Prekid radnog odnosa i otkaz

Informacije obuke

 • Opcija 1 - Institut za ekonomsku diplomatiju, (Zemun, Pregrevica 168):14. oktobar 2021. od 10h
 • Opcija 2 - on line, putem ZOOM platforme:14. oktobar 2021. godine od 10h
 • Predavač:Ekspert iz oblasti radnih odnosa
 • Kotizacija:11.500,00 (u sali), 10.000,00 (on line); detalji o popustima na stranici

Prekid radnog odnosa i otkaz

RAZLOZI ZA DAVANJE OTKAZA; ZAKONSKI ISPRAVNE PROCEDURE ZA SVAKU VRSTU OTKAZA; PREKID RADNOG ODNOSA IZ OBJEKTIVNIH RAZLOGA

Prekid radnog odnosa (otkaz) je najrizičniji akt koji poslodavac može doneti prema zaposlenom. Ukoliko nije ispoštovana procedura i nisu dati odgovarajući argumenti za otkaz, poslodavac rizikuje da, odlukom inspekcije ili suda, zaposleni mora biti vraćen na rad i mora mu se isplatiti naknada štete zbog nezakonitog otkaza.

Naseminaru biće detaljno analiziran prekid radnog odnosa nastao iz svih razloga, uz analize studije slučaja i praktične primere.

Predavač je ekspert u oblasti radnih odnosa sa dugogodišnjim inspekcijskim radnim iskustvom kao i velikim brojem održanih obuka iz oblasti radnih odnosa.

 

NASTAVNI PROGRAM:

1. Prekid radnog odnosa uz sporazum zaposlenog i poslodavca, otkazom od strane zaposlenog i otkaza od strane poslodavca

2. Prekid radnog odnosa koji je usledio iz drugih objektivnih razloga koji ne zavise od volje poslodavca ili zaposlenog:

 • istekom vremena na koji je zasnovan
 • ostvarivanjem prava na penziju
 • na zahtev roditelja ili staratelja maloletnog lica
 • drugi objektivni razlozi

3. Otkaz od strane poslodavca – ko, kada i pod kojim uslovima može dati otkaz zaposlenom, a da za to ne snosi štetne posledice:

 • Ako zaposleni ne ostvaruje rezultate rada ili nema potrebno znanje i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi;
 • Ako je pravnosnažno osuđen za krivično delo na radu ili u vezi sa radom;
 • Ako se ne vrati na rad po isteku mirovanja radnog odnosa
 • Ako svojom krivicom učini povredu radne obaveze (povreda može biti utvrđena zakonom ili opštim aktom poslodavca)
 • Ako ne poštuje radnu disciplinu (nepoštovanje može biti utrđeno zakonom ili opštim aktom poslodavca)
 • Ako prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla
 • Ako odbije zaključenje aneksa ugovora o radu

Za svaki od navedenih razloga postoji posebna procedura koja se razlikuje u zavisnosti od razloga za otkaz, odnosno dati su posebni uslovi koje poslodavac mora da ispuni da bi otkaz bio zakonit. Obzirom da se najčešći problemi javljaju kod otkaza zbog nepoštovanja radne obaveze ili zbog nepoštovanja radne discipline, ova dva slučaja će biti posebno razmatrana.

4. Poseban osvrt ćemo dati na posebnosti otkaza u školama, državnoj upravi, odnosno u radnim sredinama u kojima se otkazi daju po posebnim propisima. 

 

___________________________________________________

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u nastavnoj sali ili on-line putem ZOOM platforme, uz napomenu da je kapacitet sale, iz epidemioloških razloga, sveden na maksimalno 20 učesnika.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali kotizacija iznosi 11.500,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 10.000 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavači će na njih da odgovore nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

Popust:

 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na obrazovanje@bsavet.rs

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011/6558305 ili 064/8213322