Detalji obuke

Home   /   Prekid radnog odnosa i otkaz

Informacije obuke

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta za ekonomsku diplomatiju, (Pregrevica 168)
 • Vreme:30. jun 2021. godine od 10 časova
 • Predavač:Ekspert iz oblasti radnih odnosa
 • Kotizacija:10.500,00 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Prekid radnog odnosa i otkaz

ZAKONSKI ISPRAVNO POSTUPANJE

Prekid radnog odnosa (otkaz) je najrizičniji akt koji poslodavac može doneti prema zaposlenom. Ukoliko nije ispoštovana procedura i nisu dati odgovarajući argumenti za otkaz, poslodavac rizikuje da, odlukom inspekcije ili suda, zaposleni mora biti vraćen na rad i mora mu se isplatiti naknada štete zbog nezakonitog otkaza.

Predavač je ekspert u oblasti radnih odnosa sa dugogodišnjim praktičnim i predavačkim iskustvom.

Na vebinaru biće detaljno analiziran prekid radnog odnosa nastao iz svih razloga, uz analize studije slučaja i praktične primere.

 

NASTAVNI PROGRAM:

1. Prekid radnog odnosa uz sporazum zaposlenog i poslodavca, otkazom od stsrane zaposlenog i otkaza od strane poslodavca

2. Prekid radnog odnosa koji je usledio iz drugih objektivnih razloga koji ne zavise od volje poslodavca ili zaposlenog:

 • istekom vremena na koji je zasnovan
 • ostvarivanjem prava na penziju
 • na zahtev roditelja ili staratelja maloletnog lica
 • drugi objektivni razlozi

3. Otkaz od strane poslodavca – ko, kada i pod kojim uslovima može dati otkaz zaposlenom, a da za to ne snosi štetne posledice:

 • Ako zaposleni ne ostvaruje rezultate rada ili nema potrebno znanje i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi;
 • Ako je pravnosnažno osuđen za krivično delo na radu ili u vezi sa radom;
 • Ako se ne vrati na rad po isteku mirovanja radnog odnosa
 • Ako svojom krivicom učini povredu radne obaveze (povreda može biti utvrđena zakonom ili opštim aktom poslodavca)
 • Ako ne poštuje radnu disciplinu (nepoštovanje može biti utrđeno zakonom ili opštim aktom poslodavca)
 • Ako prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla
 • Ako odbije zaključenje aneksa ugovora o radu

Za svaki od navedenih razloga postoji posebna procedura koja se razlikuje u zavisnosti od razloga za otkaz, odnosno dati su posebni uslovi koje poslodavac mora da ispuni da bi otkaz bio zakonit. Obzirom da se najčešći problemi javljaju kod otkaza zbog nepoštovanja radne obaveze ili zbog nepoštovanja radne discipline, ova dva slučaja će biti posebno razmatrana.

4. Poseban osvrt ćemo dati na posebnosti otkaza u školama, državnoj upravi, odnosno u radnim sredinama u kojima se otkazi daju po posebnim propisima. 

 

___________________________________________________

KOTIZACIJA, POPUSTI, NAČIN PRIJAVLJIVANJA:

 • Kotizacija za učešće iznosi 10.500 dinara (+ PDV).
 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta. Za više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatne popuste.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na obrazovanje@bsavet.rs

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011/6558305 ili 064/8213322