Detalji obuke

Home   /   PRIMENA NOVOG ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU U OBLASTI BEZBEDNOSTI, PROIZVODNJI I DISTRIBUCIJI HRANE

Informacije obuke

  • Predavač:Mr Sc Gordana Grgur, predavač na Visokoj školi zdravstvenih strukovnih studija u Beogradu, sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti inspekcijskog nadzora u oblasti bezbednosti hrane
  • Mesto:Beograd, hotel Šumadija
  • Datum:06. decembar 2017.
  • Vreme:od 10h do 16 časova
  • Cena: 11.500

PRIMENA NOVOG ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU U OBLASTI BEZBEDNOSTI, PROIZVODNJI I DISTRIBUCIJI HRANE

Mr Sc Gordana Grgur

Cilj ove radionice je da subjektima koji posluju sa hranom, predmetima opšte upotrebe i ostalim, pruži informacije o potrebama i razlozima za odgovoran odnos prema ovim zakonima, kao i prema primenama drugih koncepata (HACCP i standardi) – dobra higijenska praksa, priprema, proizvodnja, skladištenje i distribucija hrane.

Radionica je namenjena proizvođačima hrane (animalnog, biljnog porekla, poljoprivrednim proizvođačima…), tehnolozima, rukovodiocima kvaliteta i zaposlenima u lancu pripreme i distribucije hrane (veleprodajni-distributivni centri, maloprodaja, ugostiteljstvo, ketering – priprema hrane za konzumiranje i prodaja krajnjem potrošaču), licima zaduženim za bezbednost hrane.

PROGRAM RADIONICE:

1. Primena Zakona o inspekcijskom nadzoru i kaznene odredbe;

2. Primena Zakona o bezbednosti hrane – kategorizacija hrane, obaveze subjekata u poslovanju sa hranom i načela zaštite interesa potrošača;

3. Primena HACCAP-a i standardi

4. Kontrolna lista objekata – priprema za kategorizaciju objekata (proizvodni pogoni, distrubutivni centri, skladišta hrane, veleprodaja i maloprodaja), zahtevi i održavanje higijene, evidencije i kontrole;

5. Kontrolne liste prostora, prostorija, opreme (proizvodni pogoni, skladišta, prodajni centri) – zahtevi i održavanje higijene, evidencije i kontrole;

6. Kontrolne liste za zaposlena lica – sanitarno – higijenski zahtevi, obuka zaposlenih, potrebna dokumentacija.

7. Odgovornosti i kaznene odredbe za nepoštvanje zakonskih normi

8. Radionica: pitanja, odgovori, instrukcije.

 

INFORMACIJE I PRIJAVLJIVANJE:

Kotizacija: 11.500 dinara i obuhvata nastavu, nastavni materijal, i posluženje u pauzama. Popusti: za uplatu izvršenu u roku od 5 dana od prijavljivanja odobravamo 5% popusta; za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatne popuste. Nakon završene obuke, učesnici dobijaju odgovarajući sertifikat Saveta.

Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Prijavu ćete izvršiti tako što ćete nam dostaviti popunjen prijavni formular na obrazovanje@bsavet.rs